მარკები

2021
ID: # 0396
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2020
ავტორი: გ.მამულაშვილი
მარკის ნომინალი: 3 ლარი