მარკები

2020
ID: # 0390
მიტროფანე ლაღიძის 150 წელი
დიზაინი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი: 3.0 ლარი