მარკები

2019
ID: # 0382
პირველი ქართული საფოსტო მარკის 100 წელი
დიზაინი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი: 2.40 ლარი