მარკები

2019
ID: # 0381
ევროპის საბჭოს დაარსების 70 წელი, საქართველოს ევროსაბჭოში გაერთიანების 20 წელი
დიზაინი: გ.ქართველიშვილი
თითოეული მარკის ნომინალი: 1.50 ლარი