მარკები

2019
ID: # 0378
ევროპა-2019. საქართველოს ფაუნა-ფრინველები
დიზაინი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი: 2.40 ლარი