მარკები

2018
ID: # 0374
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წელი
დიზაინერი: ნ. გონგაძე
მარკის ნომინალი 3.0 ლარი