მარკები

2018
ID: # 0368
საქართველოს წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველები
დიზაინერი: ბ.გაგნიძე
თითოეული მარკის ნომინალი 0,5 ლარი