საფოსტო ინდექსის მოძებნა

7005-შაბათკვარა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
6400-შავლიძეები - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
2301-შავსაყდარი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
1428-შავშვები - გორის მუნიციპალიტეტი
2216-შალაური - თელავის მუნიციპალიტეტი
4003-შალაური - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
1803-შალიკაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1800-შალიკიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2135-შამგონა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
2310-შამთა - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2415-შამშილაქედი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
3311-შანკევანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
6400-შარაბიძეები - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1810-შარახევი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2504-შარახევი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3609-შარდომეთი - ონის მუნიციპალიტეტი
1815-შარმიანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1816-შატილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3019-შაუმიანი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
7020-შაუმიანოვკა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
4815-შაქრიანი - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
1517-შაშიანი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
0900-შახვეტილა - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1708-შახმარლო - დმანისის მუნიციპალიტეტი
3201-შდიხირი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2711-შეერთება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6100-შევაბური - ქედის მუნიციპალიტეტი
4701-შევარდენი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3521-შეკვეთილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
3523-შემოქმედი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
0905-შენაქო - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1430-შერთული - გორის მუნიციპალიტეტი
3600-შეუბანი - ონის მუნიციპალიტეტი
2309-შეხვეტილა - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
4910-შველოურ-ციციბოური - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
3802-შიბლიანი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
4816-შილდა - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
2018-შიმშილაქედი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
1429-შინდისი - გორის მუნიციპალიტეტი
1700-შინდლარი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
5304-შიპიაკი - წალკის მუნიციპალიტეტი
2313-შიხილო - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2905-შკედი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3600-შოვი - ონის მუნიციპალიტეტი
0303-შოლავერი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
4007-შომახეთი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
2020-შორაპანი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
0304-შოყა - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
0414-შრომა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
2710-შრომა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3524-შრომა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6630-შრომა - სოხუმის მუნიციპალიტეტი
2816-შრომისუბანი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2021-შროშა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
2901-შტვილი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
0905-შტროლთა - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
0605-შუა ალევი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
5113-შუა აღვი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3907-შუა ბაში - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
1101-შუა ბოლნისი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
5907-შუა გუბი - ხონის მუნიციპალიტეტი
0603-შუა ზაყორი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3519-შუა ისნარი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2017-შუა კვალითი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
4120-შუა ნორისი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
7405-შუა როკა - ჯავის მუნიციპალიტეტი
0207-შუა ქალაქი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0603-შუა წირი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0603-შუა წუბენი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0901-შუა ხალაწანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5306-შუა ხარაბა - წალკის მუნიციპალიტეტი
5818-შუა ხორგა - ხობის მუნიციპალიტეტი
4919-შუაგანახლება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1907-შუაგორა - ვანის მუნიციპალიტეტი
1918-შუამთა - ვანის მუნიციპალიტეტი
6500-შუასოფელი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
4920-შუასურები - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4911-შუაფარცხმა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1817-შუაფხო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6200-შუაღელე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
6300-შუახევი
1008-შუბანი - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
6300-შუბანი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
4909-შუბანი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
3020-შულავერი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5515-შუქრუთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
4308-შუყერი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2817-შუხუთი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
3604-შქმერი - ონის მუნიციპალიტეტი
3203-შყალერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4101-შხეფი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
0402-შხივანა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი