საფოსტო ინდექსის მოძებნა

3212-მაგარდელი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3522-მაგნეტიტი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2505-მაგრანეთი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2314-მადანი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2908-მაზაში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3210-მაზერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1817-მათურა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5913-მათხოჯი - ხონის მუნიციპალიტეტი
0211-მაიდანი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
1917-მაისოური - ვანის მუნიციპალიტეტი
3515-მაკვანეთი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2500-მამადაანები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2808-მამათი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
5414-მამაწმინდა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
3404-მამზვარა - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
2901-მამი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1407-მამისაანთუბანი - გორის მუნიციპალიტეტი
1709-მამიშლარი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1701-მამიშლო - დმანისის მუნიციპალიტეტი
3300-მამკოდა - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
4917-მამულარი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1704-მამულო - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1104-მამხუტი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
3808-მანავი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2907-მანანაური - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1815-მანასეური - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2309-მანგლისი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5511-მანდაეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
4308-მანდიკორი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
6500-მანიაკეთი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
3606-მაჟიეთი - ონის მუნიციპალიტეტი
2308-მარაბდა - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
6400-მარადიდი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1420-მარანა - გორის მუნიციპალიტეტი
0206-მარანი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0206-მარანჭალა - აბაშის მუნიციპალიტეტი
2905-მარგვიში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5606-მარელისი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
3803-მარიამჯვარი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3000-მარნეული
3100-მარტვილი
0606-მარტიანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2020-მარტოთუბანი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
0700-მარტუნი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
1320-მარტყოფი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
7005-მარცხენა გენწვიში - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
7005-მარცხენა პტიში - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
7005-მარჯვენა გენწვიში - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
7005-მარჯვენა პტიში - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
6400-მასაური - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
0903-მატანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5601-მაქათუბანი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
1808-მაქართა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3519-მაღალი ეწერი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
1810-მაღაროსკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5408-მაღლაკი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
0904-მაღრაანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1809-მაღრანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1711-მაშავერა - დმანისის მუნიციპალიტეტი
4208-მაშნაარი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2408-მაჩიტოური - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
2809-მაჩხვარეთი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
3203-მაცხვარიში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2900-მაცხვარლამეზური - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2311-მაწევანი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2700-მაწიმი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6300-მაწყვალთა - შუახევის მუნიციპალიტეტი
7017-მაჭარა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
4007-მაჭარაშვილები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
0700-მაჭატია - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6400-მაჭახლისპირი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
4003-მახათაური - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
3107-მახათი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
6300-მახალაკიძეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1512-მახარაძე - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
2905-მახაში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5104-მახაში - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
6400-მახვილაური - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
0606-მახიარეთი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
6400-მახინჯაური - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
6400-მახო - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
6100-მახუნცეთი - ქედის მუნიციპალიტეტი
5102-მახურა - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3216-მაჯვდიერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1800-მგლიაანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2509-მგლიანები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
1328-მე-16 კმ დასახლება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
2904-მებეცი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1800-მეზვრიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6500-მეკეიძეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
1513-მელაანი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
3913-მელაური - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2905-მელე - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3516-მელექედური - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5518-მელეშეეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2506-მელიასხევი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2900-მელურა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1818-მენესო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2307-მენქალისი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
4105-მენჯი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
5001-მეორე ახუთი - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3112-მეორე ბალდა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
6810-მეორე გუდავა - გალის მუნიციპალიტეტი
3907-მეორე ეწერბაში - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3113-მეორე კიწია - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5006-მეორე ლესიჭინე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3114-მეორე ნამიკოლაო - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
4119-მეორე ნოსირი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
0209-მეორე ონტოფო - აბაშის მუნიციპალიტეტი
6811-მეორე ოტობაია - გალის მუნიციპალიტეტი
0420-მეორე ტოლა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
3013-მეორე ქესალო - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5007-მეორე ჭოღა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5420-მეორეუბანი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5516-მერევი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
1415-მერეთი - გორის მუნიციპალიტეტი
0713-მერენია - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
3517-მერია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6100-მერისი - ქედის მუნიციპალიტეტი
7113-მერკულა - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
6500-მერჩხეთი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
7018-მერხეული - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
4005-მერჯევი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
3112-მესამე ბალდა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3200-მესტია
5409-მესხეთი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2613-მეტეხი (სადგური) - კასპის მუნიციპალიტეტი
5410-მექვენა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1419-მეღვრეკისი - გორის მუნიციპალიტეტი
5511-მეჩხეთური - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5414-მეჩხერი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6100-მეძიბნა - ქედის მუნიციპალიტეტი
4923-მეწიეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
0400-მეწყერა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
0606-მეწყერი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1416-მეჯვრისხევი - გორის მუნიციპალიტეტი
1814-მეჯილაურნი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6400-მეჯინისწყალი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1212-მზეთამზე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
1319-მზიანეთი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
3504-მზიანი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6812-მზიური - გალის მუნიციპალიტეტი
1800-მთვარელაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3601-მთისკალთა - ონის მუნიციპალიტეტი
3518-მთისპირი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6500-მთისუბანი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
1712-მთისძირი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1908-მთისძირი - ვანის მუნიციპალიტეტი
3908-მთისძირი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
4809-მთისძირი - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
2603-მთიულეთი - კასპის მუნიციპალიტეტი
0721-მიასნიკიანი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
1802-მიგრიაულები - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1810-მიგრიაულთა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0602-მიდელაანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1800-მილახვრიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6100-მილისი - ქედის მუნიციპალიტეტი
1811-მილისწყარო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0800-მინაძე - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5418-მინდორი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6500-მინთაძეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
0503-მირაშხანი - ასპინძის მუნიციპალიტეტი
1605-მირზაანი - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
3010-მირზოევკა - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
2707-მირსკისეული - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3308-მისაქციელი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
6924-მიუსერა - გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
5206-მიქავა - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
1914-მიქელეფონი - ვანის მუნიციპალიტეტი
1807-მიქელიანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0813-მიქელწმინდა - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3913-მიწაბოგირა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5408-მიწაწითელი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5709-მიწობი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
0306-მლაშე - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
1801-მლაშე - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4701-მნა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
0705-მოდეგა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
2820-მოედანი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
3012-მოლაოღლი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
1205-მოლითი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
5607-მოლითი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
6300-მომწვარი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1427-მონასტერი (სოფელი) - გორის მუნიციპალიტეტი
5707-მონასტერი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
0600-მორბედაანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
5510-მორძგვეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
0600-მოსაბრუნი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
6100-მოსიაშვილები - ქედის მუნიციპალიტეტი
0403-მოტყიარი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
6300-მოფრინეთი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
7114-მოქვი - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
3524-მოცვნარი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4015-მოძვი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
4306-მოწამეთა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
1806-მოწმაო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0606-მოჭალეთი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0307-მოხე - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
4010-მოხვა - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
2306-მოხისი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
4516-მოხისი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
5508-მოხოროთუბანი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
3601-მრავალძალი - ონის მუნიციპალიტეტი
7005-მრამბა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
2609-მრგვალი ჭალა - კასპის მუნიციპალიტეტი
3307-მსხალდიდი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
0603-მსხლები - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3914-მტერჩვეული - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
0806-მუგარეთი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
1818-მუგუდა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4505-მუგუთი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
6923-მუგუძირხვა - გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
1514-მუკუზანი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
5207-მუჟავა - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
3214-მურყმელი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3216-მურშკელი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
0711-მურჯახეთი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
0811-მუსხი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
1909-მუქედი - ვანის მუნიციპალიტეტი
1817-მუქო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1324-მუღანლო - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1110-მუშევანი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
1816-მუცო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2901-მუწდი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3307-მუხადწყარო - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
6200-მუხაესტატე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
3301-მუხათგვერდი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2308-მუხათი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5411-მუხიანი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
0416-მუხლი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
1313-მუხრან-თელეთი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1105-მუხრანა - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
3309-მუხრანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
1324-მუხროვანი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
4307-მუხურა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
6814-მუხური - გალის მუნიციპალიტეტი
5008-მუხური - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3107-მუხურჩა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
2410-მუჯირეთი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
1402-მღებრიანი - გორის მუნიციპალიტეტი
5519-მღვიმევი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
0606-მშველიეთი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3506-მშვიდობაური - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2704-მშვიდობიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3300-მცხეთა
5701-მცხეთისჯვარი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6400-მწვანე კონცხი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1809-მწითურები - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2002-მწყერისციხე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
1106-მწყნეთი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
1811-მჭადიჯვარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1800-მჭედლიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6300-მჭედლური - შუახევის მუნიციპალიტეტი