ნაურუ

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 2000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი50 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

 

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:

üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია 
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნაურუს ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი  I                              

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                  ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

 01.01-06                                                               იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.1.

 

                                                                                 შესატანად აკრძალული ნივთები

 01.06                         0106.00                               შემდეგი ჯიშის ძაღლები: არგენტინული მასტიფი, ბრაზილიური მასტიფი,  

                                                                                 იაპონური ტოსა, ამერიკული პიტ ბულ ტერიერი ან პიტ ბულ ტერიერი.

 

                                                                                 მცენარეთა დაავადებების გამომწვევი ორგანიზმები

 

                                                                                  პირობითად დაშვებული ნივთები

  01.06                         0106.00                               ფუტკრები, წურბელები და აბრეშუმის ჭიები (იხ. ნაწილი II, 1--ლი თავის

                                                                                   შენიშვნები)                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                   

თავი  2                                                                    ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-10                                                                   იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.1.                                                                                                                                               

 

თავი 3                                                                    თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                                უხერხემლოები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.01-07                                                                 იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.1.

 

                                                                                 თევზების (ანუ ვეშაპების გარდა ზღვის მცხოვრებთა ყველა ფორმის)  

                                                                                 იმპორტი ახალი, შებოლილი, ჰერმეტულ ჭურჭელში  

                                                                                 დაკონსერვებული თუ გაყინული სახით (იხ. ნაწილი II, მე-3 თავი).

 

                თავი 4                                                                    რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი;   

                                                                                                ცხოველური  წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები,   

                                                                                 რომლებიც სხვაგან არ  არის  გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                                                                                                                        

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-10                                                               იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.1.                                                                                                                                                    

                                                                                 

თავი 5                                                                    ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის   

                                       გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებულ

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05.01-11                                                                იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.1.

 

05.06-11                                                               ადამიანის ძვლები და ადამიანის სხეულის სხვა ქსოვილები (იხ.  

                                                                                   ნაწილი II, მე-5 თავი).

 

05.11                                                                     პათოგენური მიკროორგანიზმები (დაავადება), მიკრობები და

         დაავადებათა გამომწვევი აგენტები, აგრეთვე ყველა სახის

         კულტურები, ვირუსები და ნებისმიერი დაავადების, პათოგენური მიკროორგანიზმების, მიკრობებისა და დაავადებათა გამომწვევი აგენტების შემცველი ან მათი სავარაუდოდ შემცველი ნივთიერებები თუ საგნები (იხ. ნაწილი II, მე-5 თავი).

 05.11                                                                      ბიოლოგიური სახეობების ტიპიური წარმომადგენლები,

                                                                                     ბაქტერიოლოგიური და პათოლოგიური ნივთიერებები და

                                                                                  მალფუჭებადი ბიოლოგიური ნივთიერებები, იქნება ისინი ინფექციური  

                                                                                  თუ არაინფექციური (იხ. ნაწილი II, მე-5 თავი).

 

 05.02-03                                                                 ფუნჯები და ჯაგრისები, რომლებიც დამზადებულია ცხოველის

                                                                                  ბეწვისაგან ან შეიცავს მათ (იხ. ნაწილი II, მე-5 თავი).

 

05.11                                                                        შხამიანი რეპტილიების ტიპიური ან ნაწილობრივი წარმომადგენლები  

                                                                                   (იხ. ნაწილი II, მე-5 თავი).              

 

განყოფილება   I I                             მცენარეული პროდუქტები

  თავი 6                                                                   ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;  

         მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   06.01-04                                                                      ნიადაგი, მცირე ოდენობაც კი, მცენარეების ან მცენარეული მასალის

          გარშემო.            

  

                                                                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                  იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

 

  თავი 7                                                                   საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და 

         ბოლქვნაყოფები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01-04                                                                       იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

                                                                                      

  თავი 8                                                                    საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანთა ან   

                                                                                  ბაღჩეული მცენარეების ქერქი                                                                                   

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 08.01-04                                                                        იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

 

თავი 9                                                                     ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 09.01                                                                               ყავა (იხ. ნაწილი II, მე-9 თავი).

 

 09.01-10                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

                                                                             

თავი 10                                                                  მარცვლოვნები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10,01-08                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

                                                                               

თავი 11                                                                  ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

11.01-09                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

                                                                              

თავი 12                                                                  ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფები; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01-14                                                                        იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.

 

12.07                                                                               ჩილიბუხას (Strychnos nux-vomica), ინდური ძირტკბილა (Abrus precatorius) ან აბუსალათინის (Ricinus communis) სახეობათა  

         მცენარეების თესლები ან მოცემული სახეობის მცენარეთა თესლების

         შემცველი თუ მთლიანად ან ნაწილობრივ მათგან დამზადებული   

         საგნები (იხ. ნაწილი II, მე-12 თავი).

                                                           

თავი 13                                                                   ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 13.01-02                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2.                                                                          

თავი 14                                                                  მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

14.01-04                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.2

 

განყოფილება   III              ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;

                                              მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

  თავი 15                                                                (ერთადერთი თავი)

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  15.01-22                                                                       იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.3., მე-15 თავი.

                                                                             

განყოფილება    IV              მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; 

                                                თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

  თავი 16                                                                ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 16.01-05                                                                       იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

                                                                              

თავი 17                                                                 შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

                         დასახელება       სასაქონლო HS კოდი        

                                                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები  

  17.01-04                                                                       იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

  17.04                         1704.90                                    1.15%-ზე მეტი ოდენობის ალკოჰოლის შემცველი საკონდიტრო

                                                                                 ნაწარმი (იხ. ნაწილი II, მე-17 თავი).                                                                                                                                                                   

 თავი 18                                                                  კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

18.01-06                                                                        იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

                                                                          

 თავი 19                                                                  მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;      

          საკონდიტრო  ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

19.01-05                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

                                                                              

 თავი 20                                                                  ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა      

          ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

20.01-09                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

                                                                               

 თავი 21                                                                   სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

21.01-06                                                                         იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

                                                                              

 თავი 22                                                                 უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 22.01-09                                                                       იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

 

 22.03-08                                                                       ალკოჰოლური და მაგარი სპირტიანი სასმელებისთვის იხ. ნაწილი II,  

22- თავი.

                                                                              

 თავი 23                                                                 კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა   საკვები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  23.01-09                                                                       იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4.

                                                                              

თავი 24                                                                 თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  24.01-03                                                                  იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.4. 

 

                                                                                 სიგარეტისა და თამბაქოს პროდუქტებისათვის იხ. ნაწილი II, 24- თავი.

                                                                        

განყოფილება   V                       მინერალური  და ნავთობპროდუქტები

  თავი 25                                                                 მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 26                                                                    მადნეული, წიდა და ნაცარი

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  26.01-21                                                                   იხ. ნაწილი II, 26- თავი.

                                                                               

  თავი 27                                                                 მინერალური საწვავი, ნავთობპროდუქტები და მათი გამოხდის   

          პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები.

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   27.01-15                                                                       ყველა ამ პროდუქტის საფოსტო გადაზიდვა აკრძალულია.

                                                                                                                                                                  

განყოფილება  VI                       ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 თავი 28                                                                  არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების,  

                        იშვიათი ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი

          იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

28.44                         2844.10-                                    რადიაქტიური მასალები: 70 კილობეკერელი/კგ-ზე მეტი (0.002

                                    2844.50                                      მიკროკიური ყოველ გრამზე) კუთვნილი აქტიურობის ნებისმიერი საგანი თუ ნივთიერება

                                                                                                                                                                 

თავი 29                                                                   ორგანული ქიმიური ნივთიერებები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29.31                                                                                ქლორის ორგანული ნივთიერებები (იხ. ნაწილი II, 29- თავი).

                       

თავი 30                                                                   ფარმაცევტული პროდუქცია

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.01–06                                                                        მედიკამენტები, სამკურნალწამლო საშუალებები და სამკურნალოდ   

          გამოყენებული ნივთიერებები (იხ. ნაწილი II, 30-- თავი).   

                                                                                                    

თავი 31                                                                   სასუქები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01-05                                                                         იხ. ნაწილი II, 31- თავი.

 

თავი 32                                                                   სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

32.01-15                                                                        ორგანული მასალისაგან მიღებული ნივთიერებები (იხ. ნაწილი II, 32- თავი).

 

                                                                                 შესატანად აკრძალული ნივთები

32.08-10                                                                        ფეთქებადი ან კოროზიული საღებავები, ლაქები და გამხსნელები/გამათხელებლები.

 

თავი 33                                                                   ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და       

          ტუალეტის საშუალებები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

33.01-07                                                                         კოსმეტიკური პროდუქცია, რომელიც შეიცავს 250 მგ/კგ-ზე მეტი  

 რაოდენობის ტყვიას ან ტყვიის შენაერთებს, რომელიც

 გამოიანგარიშება, როგორც ტყვია (იხ. ნაწილი II, 33- თავი).

                                                         

თავი 34                                                                   საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი 

 საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები,  

 დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები,  

 სანთლები და მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური  

 ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური

                                                                                  პრეპარატები.

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  34.02                         3402.20                                      

                                     3402.90                                      კოროზიული საწმენდი სითხეები.

                                                                                

თავი 35                                                                  ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;                        

                                                                                  ენზიმები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 36                                                                 ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი;  

          პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

 36.01-06                                                                ასაფეთქებელი ნივთიერებები, მათ შორის ფეიერვერკები,        

                                                                                 დეტონატორის კაფსულები, პატრუქები, სასიგნალო რაკეტები,

                                                                                 სათამაშო იარაღის ან სასტარტო პისტოლეტის კაფსულები.

 

                                                                                 აალებადი სითხეები (მათ შორის გაზოლინი, სპირტი, აალებადი  

                                                                                 გამხსნელები და გამწმენდი ნარევები, აალებადი საღებავები,  

                                                                                 აალებადი ლაქის მოსაცილებელი და გასათხელებელი საშუალებები,

                                                                                 პიროფორული სითხეები.

 

                                                                                  გაზები, მათ შორის აეროზოლის სახის ნაწარმი, ბუტანი და

                                                                                  დაჭირხნილი აირები.

 

                                                                                  დამჟანგავი მასალები.

 

                                                                                  ასანთი და ცვილის ასანთები, რომელთა შემადგენლობაშიც შედის

                                                                                  თეთრი ფოსფორის ან ყვითელი ფოსფორის სახელწოდებით

                                                                                  ცნობილი ნივთიერებები.

 

 თავი 37                                                                 ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

37.01-07                                                                 იხ. ნაწილი II, 37- თავი.

                                                                                                                                                   

  თავი 38                                                                   სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

36.01-06                                                                  კოროზიული მასალები, მათ შორის კოროზიული საწმენდი        

                                                                                  სითხეები, კოროზიული ჟანგის მოსაშორებელი საშუალებები,

                                                                                    კოროზიული საღებავის ან ლაქის მოსაშორებელი სითხეები, 

   აზოტმჟავა, ბატარეებში გამოყენებული სითხე, ვერცხლისწყლის

   ნაერთები და ქარხნული წარმოების ნაწარმში გამოყენებული   

   ვერცხლისწყალი.

 

  პირობითად დაშვებული ნივთები

პოლიქლორირებული ბიფენილები, ტერფენილები და .. (იხ.ნაწილი II, 38- თავი).

                                                                                  

განყოფილება    VII           პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული  ნაწარმი    

  თავი 39                                                                  პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 40                                                                   რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი 

                           დასახელება       სასაქონლო HS კოდი    

                                                                            პირობითად დაშვებული ნივთები                      

                                  40.16                                         საშლელები (იხ. ნაწილი II, თავი 40).

განყოფილება   VIII              დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;  

                                                  საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

                                                  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის

                                                  ნაწლავისა)

 

   თავი 41                                                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

   დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

   41.01-11                                                                დაუმუშავებელი ტყავი (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი   

   2.8).

                                                                                

   თავი 42                                                                 ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და 

  აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა 

  აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  42.01-06                                                                დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი   

  2.8).

   42.01                         4201.00                              ცხოველებისთვის გამოყენებული საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი  

  შენიშვნები, თავი 42).                                                                                

  თავი 43                                                                  ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  43.01-04                                                                 დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი  

  2.8).

                                                                                 

განყოფილება    IX           ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან,

                                            სპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული

                                            ნაწარმი

 

  თავი 44                                                                 ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

 44.01-21                                                               იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.9.

 

 თავი 45                                                                  კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

 45.01-04                                                                 იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.9.

                                                                            

 თავი 46                                                                  ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული   

                                                                     ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

46.01-02                                                                 იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი 2.9.

 

განყოფილება    X                  ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

                                                  ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან  

                                                  დამზადებული ნაწარმი

 

   თავი 47                                                                 ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული    

                                                                     (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 48                                                                 ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი  

  გულისაგან დამზადებული ნაწარმი   

           დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          

შესატანად აკრძალული ნივთები

  48.19                        4819.10.                                   ნებისმიერი სახის ხილის მუყაოს ყუთები, ახალი ან ნახმარ

                                  4819.20                                  

                                  4819.60

                                                                             

 თავი 49                                                                  ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული 

           პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

    49.01-11                                                                   აკრძალულ ნივთებთან დაკავშირებული სარეკლამო მასალა.

 

                                                                                    პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                    შემოტანა დაშვებულია საავტორო უფლებების შესახებ კანონის    

   შესაბამისად.

   ისეთი საქონლის სარეკლამო მასალები/საშუალებები, რომლებიც   

   განკუთვნილია სამკურნალო მიზნებისათვის და შეიცავს ისეთ

   განცხადებებს ან მოთხოვნებს, რომლებიც არ შეესაბამება სინამდვილეს,

   არის შეცდომაში შემყვანი ან ექსტრავაგანტური (იხ. ნაწილი II, თავი 49).

                     

განყოფილება    XI                         ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

   თავი 50                                                                 აბრეშუმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

  50.01-07                                                                    დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი   

  2.11).

                                                                              

   თავი 51                                                                 მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან  

  ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

   51.01-13                                                                   დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი   

  2.11).

                                                                                

  თავი 52                                                                  ბამბა

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  52.01-12                                                                       დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი  

 2.11).

                                                                                

  თავი 53                                                                  სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული  

 ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

  53.01-11                                                                       დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი  

 2.11).

                                                                                

  თავი 54                                                                  ხელოვნური ძაფები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  54.01-08                                                                       დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი   

 2.11).

 

  თავი 55                                                                  ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  55.01-16                                                                       დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი  

 2.11).                                                          

        

  თავი 56                                                                 ბამბა, თექა და დაურთავი  საქონელი; სპეციალური ნართები;  

ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  56.01-09                                                                       დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი

                                                                                  2.11).

                                                                               

  თავი 57                                                                  ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

  57.01-05                                                                       მეორადი ხალიჩები (იხ. ნაწილი II, თავი 57).

         

  თავი 58                                                                  სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის

                                                                    მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები;  ნაქარგები

  58,01-11                                                                        დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი

                                                                                2.11).

                                                                                                             

თავი 59                                                                  გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო

  ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

   59.01-11                                                                        დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი

   2.11).

                                                                                   

  თავი 60                                                                   ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

  60.01-02                                                                         დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, ზოგადი შენიშვნები, პუნქტი

                                                                                    2.11).

                                                                                    

 თავი 61                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, ნაქსოვი ნ ნაქარგი

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 62                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის  

                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი                                                                                   

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები

62.01-17                                                                           სინთეტური ბოჭკოებისაგან ნაქსოვი ქსოვილებისაგან დამზადებული

                                                                                   სამოსი, რომელიც შეიცავს ტრიოდებს (2,3-დიბრომოპროპილი) და

                                                                                   ფოსფატს (იხ. ნაწილი II, თავი 62).

62.07-09                62.07.20                                           

                                  6208.20                                     აალებადი მასალისაგან დამზადებული ბავშვის საღამური სამოსისა (იხ.    

                                                                                   ნაწილი II, თავი 62)

                              6209.10-

                              6209.90

                                                                                 

 თავი 63                                                                   სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი      

 ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

63.05                        6305.10-                                     შალის ძაფის ხვეულების შესაკრავები და მათი სახურავები (იხ.

                                 6305.90                                   ნაწილი II, თავი 63).

 63.09                        6309.00                                       მეორადი ტანსაცმელი (იხ. ნაწილი II, თავი 63).                                                                               

 

განყოფილება   XII              ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, 

                                                შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან 

                                                დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან დამზადებული  

                                                ნივთები

 

  თავი 64                                                                  ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

  64.01-06                  6406.91                                      ხის ფეხსაცმელი ან ნებისმიერი ნახმარი ფეხსამოსი (იხ. ნაწილი II, თავი   

  64).   

                                                                  

 თავი 65                                                                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

 65.01-07                                                                         ნახმარი თავსაბურავი (იხ. ნაწილი II, თავი 65).

                                                                                

 თავი 66                                                                   ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,

  შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები

66.01-02                                                                          წამახვილებულ და მახვილბოლოიანი საგნები  (იხ. ნაწილი II, თავი 66).

66.02-03                                                                          ცხოველებისთვის გამოყენებული საგნები (იხ. ნაწილი II, თავი 66).

                                                                               

 თავი 67                                                                    დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან                                                                     

                                                                                   დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან  

                                                                     დამზადებული ნივთები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

 67.01-04                                                                          დაუმუშავებელი საგნები (იხ. ნაწილი II, თავი 67).                                                                                

 

განყოფილება   XIII                  ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან  

                                                     დამზადებული  ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

   თავი 68                                                                 ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან   ანალოგიური   

          მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 69                                                                 კერამიკული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

   69.09-12                                                                      განსაკუთრებული ტიპის მოჭიქული კერამიკული ნაკეთობები   

          (იხ. ნაწილი II, თავი 69).

                                                                                

   თავი 70                                                                 მინა და მინის აწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XIV                 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი 

                                                    ლითონები, ძვირფასი ლითონებით დაფარული ლითონები და მათგან დამზადებული                

                                                    ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები

 

 თავი 71                                                                 (ერთადერთი თავი)         

  დასახელება      სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

    71.18                      7118.10-                                  ყალბი მონეტები ან გარკვეული ტყვიით დაფარული საგნები

                                    7118.90                                    (იხ. ნაწილი II, თავი 71).

 

განყოფილება   XV                     არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან 

                                                      დამზადებული ნაწარმი

 

  თავი 72                                                                 რკინა და ფოლადი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 73                                                                 რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 74                                                                  სპილენძი და მისი ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 75                                                                  ნიკელი და მისი ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 76                                                                   ალუმინი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 77                                                                   (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის  ფარგლებში

  გამოსაყენებლად)

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 78                                                                  ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება         სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

78.01-06                                                                          ტყვიის ორგანული ნაერთები (იხ. ნაწილი II, თავი 78).                                                                              

 

თავი 79                                                                   თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 80                                                                   კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 81                                                                   სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 82                                                                   ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და

 ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები

დასახელება         სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

82.10                         8210.00                                      სასმელების ლითონის დისპენსერები ან კონტეინერები (იხ. ნაწილი II,  

                                                                                  თავი 82).

 

თავი 83                                                                    არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

დასახელება         სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

 83.03                         8303.00                                  ისეთი მასალით დაფარული ყულაბები, რომელიც შეიცავს 250 მგ/კგ რაოდენობაზე მეტ ტყვიას ან ტყვიის ნარევს, რომელიც გამოანგარიშებულია, როგორც ტყვია (იხ. ნაწილი II, თვი 83).

 

განყოფილება   XVI          მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრომოწყობილობები;                                                 

                                             მათი ნაწილები; ხმისჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო

                                             გამოსახულებისა და ბგერის  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და  

                                             აქსესუარები

 

 თავი 84                                                                  ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  

 მოწყობილობები; მათი ნაწილები

დასახელება         სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 84.01                       8401.10-                                    რადიაქტიური ნივთიერებები.

                                  8401.40

                                                                               

  თავი 85                                                                  ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი  

 და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების და ხმის 

  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და 

  აქსესუარები

დასახელება         სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები

85.17-25                                                                        რადიოტელეფონების აპარატურა და ორმხრივი პორტატული

85.27                                                                              რადიოსადგურები, უკაბელო ტელეფონები და ფიჭური ტელეფონები (იხნაწილი II, თავი 85).

85.44                                                                               იზოლირებული ელექტროგამტარები კაბელის ან მოქნილი შნურის

                          სახით (იხ. ნაწილი II, თავი 85).

                                                                             

განყოფილება   XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან 

                                                      დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

 თავი 86                                                                 რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი    

ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და   

მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო- 

მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.                                                                                 

არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 87                                                                   ტრანსპორტი, გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა    

          და მათი ნაწილები და აქსესუარები

დასახელება         სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები

87.08                       8708.99                                       ავტომანქანების საქარე მინები, ფანჯრის მინები და ინტერიერში

          გამოყენებული ტიხრები (იხ. ნაწილი II, თავი 87).

 

           დამცავი ჩაფხუტები მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებების

           მომხმარებლებისათვის (იხ. ნაწილი II, თავი 87).                                                                              

 

 თავი 88                                                                   თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 89                                                                   გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVIII                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

                                                        ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები;                                                     

                                                        მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

  თავი 90                                                                ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები  და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

  დასახელება         სასაქონლო HS კოდი        შესატანად აკრძალული ნივთები

   90.25                       9025.19                                    ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრები.

   90.31                       9031.80                                    ბომეს შკალით კუთვნილი მასის გასაზომი ინსტრუმენტები (იხ. ნაწილი II,

          თავი 90).

 

   თავი 91                                                                 საათები და მათი ნაწილები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 92                                                                მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XIX                         იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                                                                  (ერთადერთი თავი)             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

93.01-07                                                                ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო  მასალები; აგრეთვე მათი 

                                                                                ნაწილები, გარდა აღნიშნული აკრძალვისაგან გათავისუფლებული

                                                                                 კონკრეტული საგნებისა.

 

                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები.

                                                                                 საომარი და მსგავსი მიზნებისათვის განკუთვნილი ან ადაპტირებული

                                                                                 აპარატურა და აღჭურვილობა; ხანჯლები; კონტაქტური ელექტროშოკის

                                                                                 გამომწვევი ან მაღალი სიხშირის აკუსტიკური შოკის გამომწვევი, აგრეთვე

                                                                                 გაზის ან სითხის გამოსაშვებად განკუთვნილი ბატარეებზე მომუშავე

                                                                                 ხელში დასაჭერი საშუალებები; სარჩილავი მილაკის შუბები საწამლავიანი

                                                                                  წვერებით; ავტომატურად გასახსნელი ტიპის დანები; კასტეტები;

                                                                                  ხელთათმანები ან მსგავსი ხელის დამცავი საშუალებები, რომლებსაც

                                                                                 გააჩნია გამოშვერილობები კანის დასაჟეჟად ან დასაზიანებლად; საგნები,

                                                                                 რომლებშიც დამალული დანა ან მჭრელი პირია დამალული; სანადირო          

                                                                                 შურდულები, შურდულის სასროლები ან შურდულით სასროლი მასალა;

                                                                                 დაჭმუჭნული სასროლი წვეტები, სასროლი დანები და მსგავსი

                                                                                  საშუალებები; დამცავი ჟილეტები და ქურთუკები, სხეულის დამცავი

                                                                                 ჯავშანი და სამოსის სხვა საგნები, რომლებიც განკუთვნილია

                                                                                  ცეცხლსასროლი იარაღიდან გამოტყორცნილი ტყვიის სხეულში

                                                                                  შეჭრისაგან დასაცავად;  ცეცხლსასროლი იარაღის მაყუჩები; ზოგიერთი

                                                                                  ცეცხლსასროლი იარაღის მოსაცილებელი კასეტები

 

განყოფილება    XX                         ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

 

  თავი 94                                                                 ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და 

 მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი   

 მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან 

  დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები 

  სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები

94.04                                                                       ნახმარი ან მეორადი ლოგინი, ასევე  ნაძენძის შემცველი ლოგინი და სხვა

                                                                                 საქონელი (იხ. ნაწილი II, თავი 94).

                                                                         

  თავი 95                                                                  სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი;    

 მათი ნაწილები და აქსესუარები

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები

95.01-08                                                                  ისეთი მასალით დაფარული სათამაშოები თუ სათამაშოდ გამოყენებული

                                                                                  ნივთები, რომლებიც გარკვეული ლითონებით არის დაფარული (იხ.

                                                                                  ნაწილი II, თავი 95).

                                                                           

  თავი 96                                                                    ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

  დასახელება     სასაქონლო HS კოდი               შესატანად აკრძალული ნივთები

                                                                                     საქონელი, რომელზეც მითითებულია სიტყვა „Anzac“ და საქონელი,  

                                                                                     რომელთა აღწერაშიც მოცემულია სიტყვა „Anzac“

 

                                                                                     პირობითად დაშვებული ნივთები

96.03-09                 9603.30-                                         ფანქრები ან სახატავი ფუნჯები, რომლებიც დაფარულია ისეთი

                                 9603.40                                          მასალით, რომლის არაცვალებად შემადგენლობაში შემავალი ზოგიერთი   

                                                                                      მეტალის შემცველობა აჭარბებს დადგენილ ზღვრულ დოზებს (იხ.

                                                                                      ნაწილი II, თავი 96).

 

                                 9609.10-                                          ძაღლის საყელურები, რომლებშიც ჩამაგრებულია ელექტროშოკის

                                 9609.90                                          გამომწვევი აპარატურა ან ცხოველის კანის დასაჟეჟად ან დასაკაწრად

                                                                                      განკუთვნილი გამოშვერილი საგნები (იხ. ნაწილი II, თავი 96).

 

                                                                                      საქონელი, რომელსაც მიმაგრებული აქვს ნებისმიერი ისეთი მცენარის

                                                                                      თესლი, რომლის იმპორტირებაც ექვემდებარება შეზღუდვებს (იხ.

                                                                                      ნაწილი II, თავი 96).

                                                                                 

განყოფილება    XXI                        ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

   თავი 97                                                                    (ერთადერთი თავი)

  დასახელება        სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები

 97.01-06                                                                    სხვა ქვეყნებიდან არალეგალური ექსპორტის სახით შემოტანილი

                                                                                     საგნები (იხ. ნაწილი II, თავი 97).

                                                                                     ისეთი საქონელი, რომლებიც წარმოადენს პაპუა ახალი გვინეის

                                                                                     კულტურულ საკუთრებას (იხ. ნაწილი II, თავი 97).

 

 

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

                                        

                                                                          ნაურუში საქონლის იმპორტირებასთან დაკავშირებით არსებული  

                                                                                 აკრძალვები, შეზღუდვები და საერთო პირობები ექვემდებარება

                                                                                 ცვლილებებს ცოტა ხნით ადრე მიღებული შეტყობინების თანახმად.

                                                                                 ამჟამად არსებული მოთხოვნების დასაზუსტებლად გამგზავნ პირებს

                                                                                 ურჩევენ დაკავშირებას იმ ქვეყანაში არსებულ ნაურუს დიპლომატიურ

                                                                                  წარმომადგენლობასთან, რომელშიც იგზავნება ესა თუ ის საქონელი ან

                                                                                  ნაურუს ხელისუფლებასთან.

 

                                                                                 იქიდან გამომდინარე, რომ ნაურუ წარმოადგენს კუნძულოვან

                                                                                 ტერიტორიას, რომელიც შედარებით იზოლირებულია მსოფლიოს

                                                                                 დანარჩენი ნაწილისაგან, მასში არ გვხვდება მთელი რიგი ადამიანის,

                                                                                 ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებები, რომლებიც სხვა ქვეყნებშია

                                                                                 გავრცელებული. ამ უნიკალური გარემოს შენარჩუნების მიზნით ნაურუში

                                                                                 მოქმედებს მკაცრი საკარანტინო კანონები.

 

2.1 განყოფილება I:                                   ზოგადი შენიშვნები

ცოცხალი ცხოველები              

ცხოველური  წარმოშობის                                 ზოგიერთი ცხოველი და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი  

პროდუქტები                                                        შეიძლება დაშვებულ იქნეს საიმპორტოდ ნაურუს საკარანტინო

                                                                                 და ინსპექციის სამსახურის (NQIS) მიერ გაცემული წინასწარი თანხმობის

                                                                                 საფუძველზე.

 

                                                                       დაუშვებელია ნაურუში ყველანაირი ცხოველის, გარეული ფრინველისა  

                                                                                 თუ მწერის, ყველის, კვერცხისა და რძის (ან აღნიშნულთა შემცველი

                                                                                 პროდუქტების), ხორცის, ხორცეული პროდუქტების ან შინაური

                                                                                 ფრინველის (დაკონსერვებული თუ სხვა სახით წარმოდგენილი), ათესლე

                                                                                 ნივთიერების, ვაქცინის ან კულტურის, თაფლის, მოქნილი ტყავისაგან

                                                                                 დამზადებული დოლების, ყაბახისა თუ ცხოველური წარმოშობის  

                                                                                 პროდუქტთა ნებისმიერი სხვა ნაწილების გაგზავნა ნაურუს საკარანტინო

                                                                                 და ინსპექციის სამსახურის მიერ გაცემული წინასწარი თანხმობის

                                                                                 გარეშე.

 

                                                                        ზოგიერთი ცხოველის, ცხოველთა ნაწილებისა და ცხოველური

                                                                                  წარმოშობის პროდუქტების იმპორტირება შეიძლება ნებადართულ იქნეს

                                                                                  საკარანტინო კანონმ