რიგის ნომრის ონლაინ აღება

სერვისი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სერვის ცენტრის არჩევა
რიგის ნომრის აღება
რიგის ბილეთის მიღება
თბილისი
0102 Vagzali
ოპერატორი რიგშია  0  მომხმარებელი რიგში ჩადგომა
0144 Avlabari
ოპერატორი რიგშია  0  მომხმარებელი რიგში ჩადგომა
0167 Gldani
ოპერატორი რიგშია  0  მომხმარებელი რიგში ჩადგომა
0190 Samgori
ოპერატორი რიგშია  0  მომხმარებელი რიგში ჩადგომა
რუსთავი
3700 Rustavi
ოპერატორი რიგშია  0  მომხმარებელი რიგში ჩადგომა