ტენდერები და აუქციონები

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 16 ივლისი 2019  /  ძალაშია: 31 დეკემბერი 2019

 

 

 

მ ო წ ვ ე ვ ა

ინტერესთა გამოხატვაზე

შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობისშესახებ

 

საქართველოს ფოსტა აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვაზესაქართველოს ფოსტასა და იტალიაშისაფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებთანდართული ინტერესთა გამოხატვისდოკუმენტის პირობების შესაბამისად.

 

თანდართული დოკუმენტი:

 

1.    მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

2.     დანართი #1