ტენდერები და აუქციონები

გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018  /  ძალაშია: 26 თებერვალი 2018

საქართველოს ფოსტა აცხადებს ტენდერს სხვადასხვა ხელსაწყოების შესყიდვაზე

გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018  /  ძალაშია: 26 თებერვალი 2018

საქართველოს ფოსტა აცხადებს ტენდერს შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის შესყიდვაზე

გამოქვეყნებულია: 15 თებერვალი 2018  /  ძალაშია: 27 თებერვალი 2018

საქართველოს ფოსტა აცხადებს ტენდერს ნაბეჭდი კონვერტების შესყიდვაზე

გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018  /  ძალაშია: 5 მარტი 2018

საქართველოს ფოსტა აცხადებს ტენდერს სამუშაო ტანსაცმლის შესყიდვაზე

გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018  /  ძალაშია: 26 თებერვალი 2018

საქართველოს ფოსტა აცხადებს ტენდერს არქიტექტურული მომსახურების შესყიდვაზე