მარკები

2022
ID: # 0409
საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 100 წელი
ავტორი: ბ. ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი: 3,30 ლარი