მარკები

2022
ID: # 0405
დიდგორის ბრძოლაში გამარჯვების 900 წელი
ავტორი: ბ. გაგნიძე
მარკის ნომინალი: 3,60 ლარი