მარკები

2022
ID: # 0403
თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი 2021 (UNESCO) - H2SO4 სალიტერატურო ჟურნალი
ავტორი: ბ. ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი: 2,15 ლარი