მარკები

2021
ID: # 0400
იტალიელი პოეტის დანტე ალიგიერის გარდაცვალების 700 წელი
ავტორი: ბ. ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი: 3,70 ლარი