მარკები

2020
ID: # 0386
აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი
დიზაინი: გ.მამულაშვილი
მარკის ნომინალი: 2.0 ლარი