მარკები

2019
ID: # 0377
ზვიად გამსახურდია 80 წელი
დიზაინერი: გ.ქართველიშვილი
ფოტოს ავტორი: გ.კაკაბაძე
მარკის ნომინალი 2.0 ლარი