მარკები

2018
ID: # 0370
პეტრე ოცხელის შემოქმედება
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
ხუთმარკიან მცირე ფურცელზე განთავსებული მარკების ნომინალები: 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 ლარი