მარკები

2018
ID: # 0349
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წელი
დიზაინი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი: 3.5 ლარი