სერვისები

სახლიდან სახლში
წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
ავია - სწრაფი გზავნილი
სახმელეთო ამანათი
მალეო
მისამართზე ჩაბარების სერვისი
ქართული პროდუქტი მსოფლიოს
საკურიერო მომსახურება
სააბონენტო საფოსტო ყუთი
სატვირთო გადაზიდვები