სატვირთო გადაზიდვები

სატვირთო გადაზიდვა
 

 საქართველოს ფოსტა გთავაზობთ ადგილობრივ და საერთაშორისო გადაზიდვების სრულ სერვისს და ამასთანავე სრულ სატერმინალო მომსახურებას.

ადგილობრივი გადაზიდვები

 

 

 

 გთავაზობთ სატვირთო გადაზიდვების სერვისს თბილისის და საქართველოს მასშტაბით როგორც კომერციული, ასევე პირადი დანიშნულების ტვირთის. სერვისი მოიცავს კარიდან კარამდე მომსახურებას, ასევე საბაჟო გამშვები პუნქტიდან ტვირთების დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირებას.

 


 

ტვირთის კატეგორიები:

 • არაგაბარიტული
 • მძიმეწონიანი
 • მცირეგაბარიტიანი
 • სამაცივრე
 • მშრალი ტვირთი
 • სახიფათო ტვირთი
 • საყოფაცხოვრებო და პირადი მოხმარების საგნები

 

დამატებითი სერვისები:

 • დასაწყობება
 •  შეფუთვა
 •  დატვირთვა

 

 

შიდა საავტომობილო გადაზიდვის ტარიფები (დღგ-ს ჩათვლით)

ადლია-ბათუმი ბათუმი-ადლია

60

ადლია-სარფი სარფი-ადლია

70

ადლია-ქობულეთი ქობულეთი-ადლია

160

ახალქალაქი-სარფი სარფი-ახალქალაქი

710

ახალქალაქი-წითელი ხიდი  წითელი ხიდი-ახალქალაქი

500

ახალციხე გეზი-ვალე ვალე-ახალციხე გეზი

50

ბათუმი-ლარსი ლარსი-ბათუმი გეზი

850

ვალე -სადახლო სადახლო-ვალე

500

ვალე-ლარსი (ყაზბეგი) ლარსი(ყაზბეგი)-ვალე

600

ვალე-ნინოწმინდა ნინოწმინდა-ვალე

300

ვალე-წითელი ხიდი წითელი ხიდი-ვალე

500

თბილის -ლარსი ლარსი-თბილისი

450

თბილისი -ვალე ვალე-თბილისი

450

თბილისი -სადახლო სადახლო-თბილისი

200

თბილისი-ახალციხე ახალციხე-თბილისი

450

თბილისი-ბათუმი ბათუმი-თბილისი

700

თბილისი-გუგუთი  თბილისი-გუგუთი

300

თბილისი-კარწახი კარწახი-თბილისი

400

თბილისი-ლაგოდეხი ლაგოდეხი -თბილისი

400

თბილისი-ნინოწმინდა ნინოწმინდა-თბილისი

400

თბილისი-სარფი სარფი-თბილისი

730

თბილისი-ფოთი ფოთი-თბილისი

600

თბილისი-ქუთაისი ქუთაისი-თბილისი

450

თბილისი-წითელი ხიდი  წითელი ხიდი-თბილისი

180

ლაგოდეხი -ბათუმი ბათუმი-ლაგოდეხი

920

ლაგოდეხი-ლარსი ლარსი-ლაგოდეხი

700

ლაგოდეხი-სარფი სარფი-ლაგოდეხი

950

ლაგოდეხი-წითელი ხიდი წითელი ხიდი-ლაგოდეხი

400

ლარსი-ახალციხე  ახალციხე- ლარსი

550

ლარსი-გუგუთი გუგუი-ლარსი

500

ლარსი-ვალე ვალე-ლარსი

600

ლარსი-ნინოწმინდა ნინოწმინდა-ლარსი

600

ლარსი-სადახლო სადახლო-ლარსი

500

ლარსი-სარფი სარფი-ლარსი

870

ლარსი-ფოთი  ფოთი-ლარსი

770

ლარსი-ქუთაისი  ქუთაისი-ლარსი

600

ლარსი-წითელი ხიდი  წითელი ხიდი-ლარსი

500

ნინოწმინდა-სარფი სარფი- ნინოწმინდა

750

სადახლო-ახალციხე  ახალციხე-სადახლო

500

სადახლო-ბათუმი ბათუმი-სადახლო

770

სადახლო-გუგუთი გუგუთი-სადახლო

300

სადახლო-ნინოწმინდა ნინოწმინდა-სადახლო

400

სადახლო-სარფი სარფი-სადახლო

800

სადახლო-ქუთაისი ქუთაისი-სადახლო

520

სარფი-ფოთი ფოთი-სარფი

150

სარფი-ქუთაისი ქუთაისი-სარფი

310

სარფი-წითელი ხიდი წითელი ხიდი-სარფი

790

 

დამატებითი მომსახურების ტარიფები

1.       2.3 ტონამდე ტვირთით დატვირთული მექანიკური ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოცდენის საფასური 1 დღე -200 ლარი. მოცდენის დროის ათვლა იწყება მანქანის დაქირავებიდან 24 საათის გასვლის შემდეგ;

2.       2.3 ტონაზე მეტი ტვირთით დატვირთული მექანიკური ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოცდენის საფასური 1დღე - 300 ლარი;

3.       მანქანა რეფრეჟერატორის მომსახურება 4 ლარი 1კმ-ზე;

4.       მანქანა  რეფრეჟერატორის მოცდენა 1 საათი - 25ლარი, მოცდენის დროის ათვლა იწყება მანქანა რეფრეჯერატორის დაქირავებიდან 24 საათის გასვლის შემდეგ.

5.       მუშის მიერ 1 ტონა ტვირთის ფიზიკური ჩამოტვირთვა 25 ლარი;

6.       სპეც. მანქანის(ამწე) მომსახურება ჩამოტვირთვა ერთჯერადად 20 ლარი. (იგულისხმება ამწის ერთჯერადი მოძრაობა)

7.       დატვირთვა - ჩამოტვირთვა ერთჯერადად 30 ლარი (იგულისხმება დატვირთვა - ჩამოტვირთვისას ამწის ერთჯერადი მოძრაობა)

8.       ერთ სატრანსპორტო საშუალებაზე 1000 კგ-ზე მეტი ტვირთის საზღვრიდან- საზღვრამდე გადაზიდვის ღირებულება შეადგენს ყოველ გადაცილებულ 1 კგ-ზე 0.25 თეთრი.

9.       რეგიონების შემთხვევაში, როდესაც მომსახურება გასაწევი იქნება ორი ან მეტი დანიშნულების ადგილთან დაკავშირებით, მომსახურების ტარიფი დაანგარიშდება შემდეგი ფორმულით: საწყისი პუნქტიდან დანიშნულების ყველაზე დიდი მანძილით დაშორებულ პუნქტით განსაზღვრულ ტარიფს დაემატოს შუალედური პუნქტზე განსაზღვრული ტარიფის ნახევარი.

10.    თბილისში, როდესაც მომსახურება გასაწევი იქნება, ორი ან მეტი დანიშნულების ადგილზე მომსახურების ტარიფი დაანგარიშდება შემდეგი ფორმულით: საწყისი პუნქტიდან დანიშნულების ყველაზე დიდი მანძილით დაშორებულ პუნქტით განსაზღვრულ ტარიფს დაემატოს შუალედური ტარიფი (თითოეულ გაჩერებაზე პატარა ა/მ 30 ლარი, დიდი ა/მ 50 ლარი).

11.    ერთი დამხმარე სპეციალისტის მომსახურების საფასური სამუშაო საათებში - 80 ლარი (დამკვეთის მიერ მითითებულ მისამართზე ერთი სატვირთო ავტომობილიდან ჩამოტვირთვა).

12.    ერთი დამხმარე სპეციალისტის მომსახურების საფასური არასამუშაო საათებში - 120 ლარი (დამკვეთის მიერ მითითებულ მისამართზე ერთი სატვირთოს ავტომობილიდან ჩამოტვირთვა).

 

თბილისის გაფორმების ეკონომინიკური ზონიდან (გეზ-) თბილისის ადმინისტრაციული ცენტრების  მიმართულებით კომერციული  ტვირთების გადაზიდვის ტარიფები (ლარებში დღგ- ჩათვლით)

 

 

0-2 ტონამდე

(ლარი)

2-5 ტონამდე (ლარი)

5-ზე მეტი ტონა

(ლარი)

ლილოს ბაზრობა

35

70

110

ალექსეევკა, აეროპორტის დასახლება

35

70

110

ფონიჭალა, ელია, ავლაბარი, ორთაჭალა, სოლოლაკი

60

115

150

სვანეთის უბანი, კუკია, ლოტკინი, ნაძალადევი

70

115

150

დიდუბე, მთაწმინდა, ვაკე, საბურთალო

85

125

160

ვაშლიჯვარი, დიღომი, დიდი დიღომი

85

140

180

თემქა, მუხიანი, გლდანი

85

140

180

ავჭალა, ზემო ავჭალა, ზაჰესი

100

150

190

ვარკეთილი, ვაზისუბანი, ნავთლუხი

60

95

130

 

 

 ტვირთის საქართველოს ტერიტორიაზე გადაზიდვის ტარიფი

(ლარებში დღგ-ს ჩათვლით)

 

0 კგდან-2000კგ-მდე

1 კმ  - 1.6 ლარი

2000-5000კგ ზე და ზემოთ

1 კმ  - 3,0 ლარი

   

 

ტვირთის ქ. თბილისიდან  ქ. ერევნის მიმართულებით საერთაშორისო გადაზიდვის ტარიფი

0 კგდან-2000კგ-მდე

900 ლარი

2000-5000კგ ზე და ზემოთ

1800  ლარი

 

 

  წინამდებარე ბრძანების დანართი N1-ის VI ნაწილით განსაზღვრული ტარიფები კოპრორატიულ კლიენტებთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებებთან მიმართებით წარმოადგენენ მინიმალურ ზღვრულ ოდენობას და მათი გაზრდა დასაშვებია ეკონომიკური გარემოებებისა და კორპორატიული კლიენტის სპეციფიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით.

 

საერთაშორისო გადაზიდვები

სახმელეთო  გადაზიდვები

გთავაზობთ სახმელეთო გადაზიდვების (მთლიანი და ნაკრები ტვირთების (FTL / LTL)) იმპორტ / ექსპორტის სერვისს ევროპის, ჩინეთის, თურქეთის, უკრაინის და დსთ-ს ქვეყნებიდან.

 

მომსახურება მოიცავს:

 • მშრალი ტვირთის ტრანსპორტირებას
 • სამაცივრე ტვირთის ტრანსპორტირებას
 • სახიფათო ტვირთის ტრანსპორტირებას

 


 

დამატებითი სერვისები:

 • დასაწყობება
 • შეფუთვა
 • დატვირთვა
 • საბროკერო მომსახურება

საჰაერო გადაზიდვები

გთავაზობთ საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვის სრულ სერვისს (იმპორტი / ექსპორტი):

 • ტვირთის შეგროვება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში
 • საბაჟო / საბროკერო მომსახურება
 • კარიდან კარამდე გადაზიდვა მსოფლიოს მასშტაბით
 • მალფუჭებადი, სახიფათო და სპეციალური ტვირთების გადაზიდვა
 • დაზღვევა
 • დოკუმენტაციის მომზადება
 • დასაწყობება
 • შეფუთვა
 • საბროკერო მომსახურება

 


 

დამატებითი სერვისები:

 • მისამართიდან ტვირთის აღება და აეროპორტამდე მიტანა
 • აეროპორტიდან ტვირთის მიწოდება ადრესატის მისამართზე  

   

 

 

სატერმინალო მომსახურება

 

 

 


 

საქართველოს ფოსტის ტერმინალი ამუშავებს, აგზავნის და იღებს ყველა სახის ტვირთს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ასევე ასრულებს სატრანზიტო ტვირთების სრულ მომსახურებას. ტერმინალის ტერიტორია არის საქართველოს საბაჟოს კონტროლის ზონა, სადაც ინახება როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალური პირობებით შესანახი ტვირთი, ტერიტორიაზე განლაგებულია სახიფათო, ძვირფასი და მალფუჭებადი ტვირთის საწყობები, ასევე ტემპერატურული რეჟიმის საწყობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შემდეგ ტემპერატურულ პირობებს 00 -200 (-200 წინასწარი მოთხოვნით), +20+80; +150+250.

სერვისები:

 

 • კარგო ჰენდლინგი
 • სატერმინალო მომსახურება
 • საწყობის მომსახურება
 • გადაზიდვა
 • საბაჟო მომსახურება
 • ექსპორტის, იმპორტის და ტრანზიტული კარგოსთვის განკუთვნილი ლოჯისტიკური სერვისები