საფოსტო ინდექსის მოძებნა

6300-ჯაბნიძეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
7400-ჯავა
1703-ჯავახი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1800-ჯავახიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1110-ჯავშანიანი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
6100-ჯალაბაშვილები - ქედის მუნიციპალიტეტი
4015-ჯალაურთა - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
1330-ჯანდარა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
3000-ჯანდარა - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3019-ჯანხოში - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
2814-ჯაპანა - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
1416-ჯარიაშენი - გორის მუნიციპალიტეტი
5600-ჯაფარეული - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
1611-ჯაფარიძე - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
5221-ჯაღირა - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
1815-ჯაღმიანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5222-ჯგალი - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
2407-ჯგილათი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
2509-ჯერვალიძეები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
6300-ჯვარი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
5223-ჯვარი - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
0414-ჯვარისა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4313-ჯვარისა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2309-ჯვრისხევი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
3910-ჯიგთუბანი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3417-ჯიგრაშენი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
5412-ჯიმასტარო - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1522-ჯიმითი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
5320-ჯინისი - წალკის მუნიციპალიტეტი
3608-ჯინჭვისი - ონის მუნიციპალიტეტი
6927-ჯირხვა - გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
3303-ჯიღაურა - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
3919-ჯიხაიში - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2816-ჯიხანჯირი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
6200-ჯიხანჯური - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
2141-ჯიხასკარი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
2504-ჯიჯეთი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3101-ჯოლევი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
4308-ჯონია - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
3217-ჯორკვალი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2314-ჯორჯიაშვილი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5510-ჯოყოეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
0911-ჯოყოლო - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5507-ჯოხოეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
4008-ჯრია - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
4218-ჯუგაანი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
4704-ჯუთა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
7120-ჯუკმური - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
0812-ჯულღა - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3527-ჯუმათი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2111-ჯუმი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
5005-ჯუმითი - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
6300-ჯუმუშაური - შუახევის მუნიციპალიტეტი
2804-ჯუნეწერი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2809-ჯუნმერე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2821-ჯურუყვეთი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2213-ჯუღაანი - თელავის მუნიციპალიტეტი
1818-ჯუღისი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი