საფოსტო ინდექსის მოძებნა

1817-ცაბაურთა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7118-ცაგერა - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
5101-ცაგერა - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
5100-ცაგერი
2137-ცაიში - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
3204-ცალანარი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3216-ცალდაში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2506-ცალუღელაანთკარი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2906-ცანა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
0415-ცახი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4700-ცდო - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
5706-ცედანი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6300-ცეკვა - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1208-ცემი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
6300-ცენტერაძეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
4504-ცერონისი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
6200-ცეცხლაური - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
1807-ციგრიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6300-ცივაძეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
3908-ცივწყალა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
1803-ცივწყარო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5706-ცივწყარო - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6300-ცინარეთი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1416-ციცაგიანთკარი - გორის მუნიციპალიტეტი
5613-ციცქიური - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
3217-ციცხვარი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1811-ციხევდავი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1901-ციხესულორი - ვანის მუნიციპალიტეტი
4305-ციხია - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
1815-ციხიანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1803-ციხისსოფელი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0307-ციხისუბანი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
1807-ციხისუბანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1905-ციხისუბანი - ვანის მუნიციპალიტეტი
3508-ციხისფერდი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
1803-ციხისძირი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3312-ციხისძირი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
6200-ციხისძირი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
5601-ციხისძირი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
1211-ციხისჯვარი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
2711-ცოდნისკარი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
4701-ცოცოლთა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
5706-ცოცხნარა - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
1105-ცურტავი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
4311-ცუცხვათი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2603-ცხავერი - კასპის მუნიციპალიტეტი
4006-ცხამი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
6300-ცხემლისი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
3525-ცხემლისხიდი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6100-ცხემნა - ქედის მუნიციპალიტეტი
2012-ცხენთარო - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
3314-ცხვარიჭამია - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
1814-ცხვედიეთი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7300-ცხინვალი
3611-ცხმორი - ონის მუნიციპალიტეტი
6100-ცხმორისი - ქედის მუნიციპალიტეტი
4010-ცხომარეთი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
5708-ცხრამუხა - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6200-ცხრაფონა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
2022-ცხრაწყარო - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
5514-ცხრუკვეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5106-ცხუკუშერი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
2907-ცხუმალდი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5421-ცხუნკური - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი