საფოსტო ინდექსის მოძებნა

0715-ყაზახი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
3201-ყაზახი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3812-ყანდაურა - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
4701-ყანობი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
0604-ყანჩავეთი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1709-ყარაბულახი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1305-ყარათაქლა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
0300-ყარათუბანი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
2605-ყარაფილა - კასპის მუნიციპალიტეტი
4214-ყარაღაჯი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2215-ყარაჯალა - თელავის მუნიციპალიტეტი
1329-ყარაჯალარი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
3209-ყარი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2900-ყარიში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1801-ყარსიმაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3407-ყაურმა - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
3016-ყაჩაღანი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
2811-ყელა - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
1429-ყელქცეული - გორის მუნიციპალიტეტი
1800-ყვავილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3213-ყვანა - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4800-ყვარელი
0907-ყვარელწყალი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
2903-ყვედრეში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1405-ყველაანთუბანი - გორის მუნიციპალიტეტი
1815-ყველანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1209-ყვიბისი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
3017-ყიზილ-აჯლო - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
1716-ყიზილ-ქილისა - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1710-ყიზილაჯლო - დმანისის მუნიციპალიტეტი
5316-ყიზილქილისა - წალკის მუნიციპალიტეტი
6500-ყინჩაური - ხულოს მუნიციპალიტეტი
1519-ყიტაანი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
5705-ყიფიანთუბანი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
5703-ყობი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6400-ყოროლისთავი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
2906-ყორულდაში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2503-ყუდრო - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
0807-ყულალისი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3416-ყულალისი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
3018-ყულარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5817-ყულევი - ხობის მუნიციპალიტეტი
2134-ყულიშკარი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
5421-ყუმისთავი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1917-ყუმური - ვანის მუნიციპალიტეტი