საფოსტო ინდექსის მოძებნა

4701-ქაიაიკაუ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1803-ქაისხევი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1810-ქალილო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2707-ქალქვა-ნამესრალი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
2021-ქანდარა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
1800-ქარაულები - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4500-ქარელი
4008-ქარზმანი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
3202-ქართვანი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1708-ქარიანი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
5815-ქარიატა - ხობის მუნიციპალიტეტი
5306-ქარიაქი - წალკის მუნიციპალიტეტი
1807-ქარქუშაანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0719-ქარცეფი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
3013-ქაფანახჩი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3514-ქაქუთი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6200-ქაქუთი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
3208-ქაშვეთი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5708-ქაშვეთი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
5511-ქბილარი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2610-ქებაანი - კასპის მუნიციპალიტეტი
6100-ქედა
6100-ქედა (დაბა) - ქედის მუნიციპალიტეტი
4200-ქედელი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
1807-ქედელობა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0414-ქედისუბანი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
6500-ქედლები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
2701-ქევხიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6400-ქეთქედი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1422-ქემერტი - გორის მუნიციპალიტეტი
5706-ქემფერი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
0602-ქენქაანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1800-ქერანა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1415-ქერე - გორის მუნიციპალიტეტი
1809-ქერიაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1327-ქესალო - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
3014-ქეშალო - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3806-ქეშალო - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
7404-ქეშელთა - ჯავის მუნიციპალიტეტი
1206-ქვაბისხევი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
0307-ქვაბისჯვარი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
4915-ქვაბღა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
7005-ქვაბჩარა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
3100-ქვაითი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3909-ქვაყუდე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5517-ქვაციხე - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
1423-ქვახვრელი - გორის მუნიციპალიტეტი
5607-ქვები - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
6100-ქვედა აგარა - ქედის მუნიციპალიტეტი
2417-ქვედა ალისუბანი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
6200-ქვედა აჭყვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
3506-ქვედა ბახვი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
1903-ქვედა ბზვანი - ვანის მუნიციპალიტეტი
6100-ქვედა ბზუბზუ - ქედის მუნიციპალიტეტი
1904-ქვედა გორა - ვანის მუნიციპალიტეტი
6200-ქვედა დაგვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
6500-ქვედა ვაშლოვანი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
3217-ქვედა ვედი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
0404-ქვედა თლუღი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
6500-ქვედა თხილვანა - ხულოს მუნიციპალიტეტი
3201-ქვედა იფარი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2017-ქვედა კვალითი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6200-ქვედა კვირიკე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
5910-ქვედა კინჩხა - ხონის მუნიციპალიტეტი
6200-ქვედა კონდიდი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
3207-ქვედა ლახამულა - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5100-ქვედა ლუხვანო - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
5203-ქვედა მაზანდარა - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
3515-ქვედა მაკვანეთი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
3209-ქვედა მარღი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
6100-ქვედა მახუნცეთი - ქედის მუნიციპალიტეტი
1909-ქვედა მუქედი - ვანის მუნიციპალიტეტი
3123-ქვედა ნაგვაზაო - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3521-ქვედა ნატანები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5410-ქვედა ონჭეიში - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
4012-ქვედა ორღული - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
0418-ქვედა ჟოშხა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
2018-ქვედა საზანო - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6200-ქვედა სამება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
6400-ქვედა სამება - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
2004-ქვედა საქარა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
2418-ქვედა სიმონეთი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
5516-ქვედა უსახელო - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
0415-ქვედა ღვარდია - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
5110-ქვედა ღვირიში - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
0413-ქვედა შავრი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
5014-ქვედა ჩხოროწყუ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5111-ქვედა ცაგერი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3526-ქვედა ძიმითი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
3217-ქვედა წვირმინდი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5519-ქვედა ჭალოვანი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
4308-ქვედა ჭყეპი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
3124-ქვედა ხუნწი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
6400-ქვედა ჯოჭო - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
3603-ქვედი - ონის მუნიციპალიტეტი
2003-ქველეთუბანი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
3915-ქვემო აბაშა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2813-ქვემო აკეთი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
0605-ქვემო ალევი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0909-ქვემო ალვანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
7005-ქვემო აჟარა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
1813-ქვემო არანისი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1108-ქვემო არქევანი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
1424-ქვემო არცევი - გორის მუნიციპალიტეტი
1413-ქვემო აჩაბეთი - გორის მუნიციპალიტეტი
5702-ქვემო აძვისი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
1412-ქვემო ახალსოფელი - გორის მუნიციპალიტეტი
3601-ქვემო ბარი - ონის მუნიციპალიტეტი
6821-ქვემო ბარღები - გალის მუნიციპალიტეტი
4211-ქვემო ბოდბე - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
0600-ქვემო ბოლი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1109-ქვემო ბოლნისი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
5703-ქვემო ბროლოსანი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
2616-ქვემო გომი - კასპის მუნიციპალიტეტი
0304-ქვემო ენთელი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
0603-ქვემო ზაყორი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
7005-ქვემო ზიმა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
5002-ქვემო ზუმი - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
1313-ქვემო თელეთი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1410-ქვემო იკორთა - გორის მუნიციპალიტეტი
1811-ქვემო კოდისწყარო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2808-ქვემო მამათი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
4212-ქვემო მაღარო - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
4213-ქვემო მაჩხაანი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
1815-ქვემო მლეთა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2702-ქვემო მსხალგორი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
2701-ქვემო ნაშოვარი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3310-ქვემო ნიჩბისი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
1715-ქვემო ოროზმანი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
5704-ქვემო ოსიაური - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
4701-ქვემო ოქროყანა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
2605-ქვემო რენე - კასპის მუნიციპალიტეტი
3020-ქვემო სარალი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
1412-ქვემო სობისი - გორის მუნიციპალიტეტი
1328-ქვემო ფონიჭალა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1610-ქვემო ქედი - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
5816-ქვემო ქვალონი - ხობის მუნიციპალიტეტი
1802-ქვემო ღარისწყალა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0605-ქვემო ღრუ - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1709-ქვემო ყარაბულახი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
3018-ქვემო ყულარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
4519-ქვემო შაქშაქეთი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
1811-ქვემო შუახევი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2817-ქვემო შუხუთი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2818-ქვემო ჩიბათი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2610-ქვემო ჩოჩეთი - კასპის მუნიციპალიტეტი
0603-ქვემო წირი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0603-ქვემო წოლდა - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0603-ქვემო წუბენი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2617-ქვემო ჭალა - კასპის მუნიციპალიტეტი
0901-ქვემო ხალაწანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5304-ქვემო ხარაბა - წალკის მუნიციპალიტეტი
4010-ქვემო ხევი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
2705-ქვემო ხეჩილი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
1429-ქვემო ხვითი - გორის მუნიციპალიტეტი
2218-ქვემო ხოდაშენი - თელავის მუნიციპალიტეტი
1813-ქვემო ხორხი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1800-ქვემოაში - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2701-ქვემობოლქვი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
4909-ქვემოერკეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4909-ქვემოონჭიკეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4917-ქვემოხეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4520-ქვენატკოცა - ქარელის მუნიციპალიტეტი
4513-ქვენაფლავი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
4918-ქვენობანი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1815-ქვეშეთი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1110-ქვეში - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
1424-ქვეში - გორის მუნიციპალიტეტი
2814-ქვიანი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
1811-ქვითკირისწყარო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5420-ქვილიშორი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5419-ქვიტირი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
0210-ქვიშანჭალა - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0419-ქვიშარი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
1323-ქვიშიანი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
5707-ქვიშხეთი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
5701-ქინძათი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
3008-ქირაჩ-მუღანლო - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
0908-ქისტაური - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
0305-ქიქინეთი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
6300-ქიძინიძეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1425-ქიწნისი - გორის მუნიციპალიტეტი
1806-ქმოსტი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4515-ქობესაანთუბანი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
6200-ქობულეთი
6200-ქობულეთი (სოფელი) - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
1806-ქობულო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1501-ქოდალო - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
2315-ქოთიში - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
0215-ქოლობანი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
1406-ქორდი - გორის მუნიციპალიტეტი
0907-ქორეთი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
4011-ქორეთი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
5109-ქორენიში - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
1815-ქოროღო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2312-ქოსალარი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
4704-ქოსელნი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
5008-ქოყო - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
7117-ქოჩარა - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
3600-ქრისტესი - ონის მუნიციპალიტეტი
5600-ქროლი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
3312-ქსანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2311-ქსოვრეთი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
3313-ქსოვრისი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
1426-ქსუისი - გორის მუნიციპალიტეტი
1802-ქუბრიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4600-ქუთაისი
6300-ქუთაური - შუახევის მუნიციპალიტეტი
5113-ქულბაქი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
0905-ქუმელაურთა - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
4702-ქუმლისციხე - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3204-ქურაში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
6500-ქურდული - ხულოს მუნიციპალიტეტი
0605-ქურთა - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1427-ქურთა - გორის მუნიციპალიტეტი
3015-ქურთლარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5916-ქუტირი - ხონის მუნიციპალიტეტი
2501-ქუშხევი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი