საფოსტო ინდექსის მოძებნა

3216-ჟაბეში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3608-ჟამიერეთი - ონის მუნიციპალიტეტი
3216-ჟამუში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3519-ჟანაურა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6300-ჟანივრი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
3605-ჟაშქვა - ონის მუნიციპალიტეტი
2902-ჟახუნდერი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3405-ჟდანოვი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
2500-ჟებოტა - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
5919-ჟეშკი - ხონის მუნიციპალიტეტი
3214-ჟიბიანი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1813-ჟინვალი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3105-ჟინოთა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5412-ჟონეთი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1815-ჟოჟონი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0418-ჟოშხა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი