საფოსტო ინდექსის მოძებნა

1803-პავლეური - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0602-პავლიანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3811-პალდო - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3806-პალიო - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
5212-პალოური - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
1713-პანტიანი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
2310-პანტიანი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2205-პანტიანი - თელავის მუნიციპალიტეტი
2617-პანტიანი - კასპის მუნიციპალიტეტი
6500-პანტნარი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
3605-პაპილეთი - ონის მუნიციპალიტეტი
6300-პაპოშვილები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
3402-პატარა არაქალი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
5706-პატარა ბეკამი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
1414-პატარა გარეჯვარი - გორის მუნიციპალიტეტი
3404-პატარა გონდრიო - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
2702-პატარა გორი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
5907-პატარა გუბი - ხონის მუნიციპალიტეტი
1107-პატარა დარბაზი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
1706-პატარა დმანისი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
2315-პატარა დურნუკი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
3910-პატარა ეწერი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
0300-პატარა ზანავი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3103-პატარა თამაკონი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
2306-პატარა თონეთი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5709-პატარა თხინალა - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
3104-პატარა ინჩხური - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0200-პატარა კვენათა - აბაშის მუნიციპალიტეტი
5912-პატარა კუხი - ხონის მუნიციპალიტეტი
1204-პატარა მიტარბი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
3109-პატარა ნამიკოლაო - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0409-პატარა ონი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
3914-პატარა ოფეთი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3122-პატარა ოჩე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0807-პატარა პამაჯი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3120-პატარა ჟინოთა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0720-პატარა სამსარი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
5702-პატარა სატივე - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
5606-პატარა სახვლარი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
0300-პატარა სმადა - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
5703-პატარა ფლევი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
5810-პატარა ფოთი - ხობის მუნიციპალიტეტი
3309-პატარა ქანდა - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
5709-პატარა ყელეთი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
3813-პატარა ჩაილური - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
5709-პატარა ხალები - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
3400-პატარა ხანჩალი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
3417-პატარა ხორენია - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
5915-პატარა ჯიხაიში - ხონის მუნიციპალიტეტი
3810-პატარძეული - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
5416-პატრიგეთი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6500-პაქსაძეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
4008-პერევი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
5515-პერევისა - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
1807-პეტრიანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5001-პირველი ახუთი - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3112-პირველი ბალდა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3119-პირველი გურძემი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3907-პირველი ეწერბაში - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5011-პირველი ლესეჭინე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
0210-პირველი მაისი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
6100-პირველი მაისი - ქედის მუნიციპალიტეტი
0418-პირველი ტოლა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
3013-პირველი ქესალო - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5405-პირველი წყალტუბო - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5012-პირველი ჭოღა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5811-პირველი ხორგა - ხობის მუნიციპალიტეტი
1800-პირსიმაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0900-პიტნიანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
4209-პრასიაანი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
0710-პტენა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი