საფოსტო ინდექსის მოძებნა

7112-ლაბრა - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
3212-ლაბსყალდი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3600-ლაგვანთა - ონის მუნიციპალიტეტი
2700-ლაგოდეხი
3105-ლადგებე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3204-ლადლერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2610-ლავრისხევი - კასპის მუნიციპალიტეტი
1801-ლაზვიაანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7016-ლათა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
3513-ლაითური - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5103-ლაილაში - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
1815-ლაკათხევი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6300-ლაკლაკეთი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
2214-ლალისყური - თელავის მუნიციპალიტეტი
3206-ლალხორი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3806-ლამბალო - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3308-ლამი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2611-ლამისყანა - კასპის მუნიციპალიტეტი
1811-ლამოვანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3215-ლამულდი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2902-ლამფალაში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3213-ლამხერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3204-ლანტელი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2800-ლანჩხუთი
3202-ლანხვრი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5204-ლარა-მედანი - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
0606-ლარგვისი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3209-ლარილარი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5113-ლარჩვალი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
2900-ლასკადურა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3206-ლასკრალი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3216-ლასუნყვირი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5104-ლასურიაში - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
5112-ლასხანა - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
1813-ლაუშა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1809-ლაფანაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2210-ლაფანყური - თელავის მუნიციპალიტეტი
4308-ლაფეთი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2703-ლაფნიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
2903-ლაღვარვაში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3213-ლაყვირი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5605-ლაშე - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
3208-ლაშთხვერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4313-ლაშია - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
5605-ლაშის იგორეთი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2905-ლაშხარაში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3204-ლაშხლერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3600-ლაჩთა - ონის მუნიციპალიტეტი
5105-ლაცორია - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3209-ლახამი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3207-ლახამულა - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5109-ლახეფა - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3216-ლახირი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5611-ლახუნდარა - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
3203-ლახუშდი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5105-ლაჯანა - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3203-ლაჰილი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
5009-ლეახალე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3104-ლებაჩიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5008-ლეგახარე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
4114-ლეგოგიე - სენაკის მუნიციპალიტეტი
3120-ლეგულორდავე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5010-ლედარსალე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3102-ლევახანე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
1405-ლევიტანა - გორის მუნიციპალიტეტი
3212-ლეზგარა - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4501-ლეთეთი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
3102-ლეკეკელიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3108-ლეკვანტალიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
2904-ლეკოსანდი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3209-ლეკულმახა - მესტიის მუნიციპალიტეტი
6809-ლეკუხონა - გალის მუნიციპალიტეტი
1301-ლელაშხა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
2023-ლელეძისეული - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
2707-ლელიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3307-ლელობი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
0300-ლელოვანი - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
2500-ლელოვანი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3300-ლელუბანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2902-ლემზაგორი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3101-ლემიქავე (აბედისკარის დასახლება) - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3106-ლემიქავე (დიდი ჭყონას დასახლება) - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3208-ლემსია - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1319-ლემშვენიერა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
5202-ლენინის ფერმა - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
2900-ლენტეხი
3102-ლეპატარაიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3015-ლეჟბადინი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3106-ლეჟვანიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
2807-ლესა - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
6733-ლესელიძე - გაგრის მუნიციპალიტეტი
2907-ლესემა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5107-ლესინდი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
3120-ლესხულუხე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
2901-ლეუშერი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5919-ლეფილიე - ხონის მუნიციპალიტეტი
3107-ლეფორჩხუე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5009-ლექარჩე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3101-ლექაჯაიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5007-ლექობალე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
2900-ლექსურა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
4312-ლეღვა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
6200-ლეღვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
2902-ლეღვანი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5606-ლეღვანი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
3203-ლეშუკვი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2214-ლეჩური - თელავის მუნიციპალიტეტი
3120-ლეცავე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3124-ლეციცხვაიე - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5005-ლეწურწუმე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3209-ლეწფერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3111-ლეხაინდრაო - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5407-ლეხიდრისთავი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5014-ლეჯიქიე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5205-ლია - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
1208-ლიბანი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
5305-ლივადი - წალკის მუნიციპალიტეტი
2313-ლიპა - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
3307-ლისი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2501-ლიშო - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
4014-ლიჩი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
4114-ლიძაძამე - სენაკის მუნიციპალიტეტი
3514-ლიხაური - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
0406-ლიხეთი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
6922-ლიხნი - გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
6300-ლომანაური - შუახევის მუნიციპალიტეტი
0706-ლომატურცხი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
1714-ლოქჭანდარი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1808-ლუთხუბი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3209-ლუხი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
2904-ლუჯი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი