საფოსტო ინდექსის მოძებნა

5500-თაბაგრები - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5103-თაბორი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
5708-თაგვეთი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6807-თაგილონი - გალის მუნიციპალიტეტი
6500-თაგო - ხულოს მუნიციპალიტეტი
2410-თავასა - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
4915-თავპანტა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
3211-თავრალი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4910-თავსურები - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1600-თავწყარო - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
1316-თაზაქენდი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
3002-თაზაქენდი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5317-თაზახარაბა - წალკის მუნიციპალიტეტი
4515-თათანაანთუბანი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
5003-თაია - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
3109-თამაკონი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
1413-თამარაშენი - გორის მუნიციპალიტეტი
4519-თამარაშენი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
2709-თამარიანი -ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3007-თამარისი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
1803-თანდილაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1800-თანიანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3109-თარგამეული - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0714-თახჩა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
1301-თბილწყარო - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
2500-თეგერაანები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3314-თეზამი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2614-თეზი - კასპის მუნიციპალიტეტი
2501-თეთრაულები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2500-თეთრახევა - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2300-თეთრიწყარო
5600-თეთრიწყარო - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2205-თეთრიწყლები - თელავის მუნიციპალიტეტი
2901-თეკალი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
4112-თეკლათი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
2711-თელა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
2200-თელავი
2610-თელათგორი - კასპის მუნიციპალიტეტი
1313-თელეთი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
2608-თელიანი - კასპის მუნიციპალიტეტი
6300-თერნალი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
5403-თერნალი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2400-თერჯოლა
3008-თექალი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
2602-თეძმისხევი - კასპის მუნიციპალიტეტი
5302-თეჯისი - წალკის მუნიციპალიტეტი
2610-თვალადი - კასპის მუნიციპალიტეტი
1813-თვალივი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5514-თვალუეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2611-თვაურები - კასპის მუნიციპალიტეტი
2002-თვრინი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
2500-თიანეთი
4803-თივი - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
0602-თინიკაანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0712-თირკნა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
0802-თისელი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5309-თიქილისა - წალკის მუნიციპალიტეტი
0404-თლუღი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
0503-თმოგვი - ასპინძის მუნიციპალიტეტი
2615-თოგოიანი - კასპის მუნიციპალიტეტი
6400-თოდოგაური - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
3217-თოთანი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4701-თოთი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1808-თოთიაურნი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0716-თოთხამი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
0507-თოკი - ასპინძის მუნიციპალიტეტი
2506-თოლენჯი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2306-თონეთი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
1808-თორელაანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3408-თორია - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
5808-თორსა - ხობის მუნიციპალიტეტი
1431-თორტიზა - გორის მუნიციპალიტეტი
0606-თოხთა - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3805-თოხლიაური - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2510-თრანი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
5310-თრიალეთი - წალკის მუნიციპალიტეტი
2411-თუზი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
3806-თულარი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
4904-თხილაგანი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1817-თხილანა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6500-თხილვანა - ხულოს მუნიციპალიტეტი
2408-თხილთაწყარო - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
4804-თხილისწყარო - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
6400-თხილნარი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1807-თხილოვანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3511-თხინვალი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
0210-თხმელარი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0407-თხმორი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
7015-თხუბუნი - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი