საფოსტო ინდექსის მოძებნა

6700-გაგრა
5105-გაგულეჩი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
2806-გაგური - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
3607-გადამში - ონის მუნიციპალიტეტი
4312-გადაღმა წყალწითელა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
1906-გადიდი - ვანის მუნიციპალიტეტი
4805-გავაზი - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
4701-გაიბოტენი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3303-გალავანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
6800-გალი
1306-გამარჯვება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1604-გამარჯვება - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
2617-გამდლისწყარო - კასპის მუნიციპალიტეტი
2006-გამოღმა ბოსლევი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
4906-გამოღმა დობირო - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
0213-გამოღმა ზანათი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0207-გამოღმა კოდორი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
4312-გამოღმა წყალწითელა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
3915-გამოჩინებული - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
1808-გამსი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2708-განათლება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
0208-განათლებისკარი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
2112-განარჯიის მუხური - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
6803-განახლება - გალის მუნიციპალიტეტი
1704-განახლება - დმანისის მუნიციპალიტეტი
4903-განახლება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
6400-განახლება - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
6500-განახლება - ხულოს მუნიციპალიტეტი
6729-განთიადი - გაგრის მუნიციპალიტეტი
1703-განთიადი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
2023-განთიადი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
3512-განთიადი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4904-განთიადი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
6400-განთიადი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
4702-განისი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3403-განძანი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
2705-განჯალა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6500-გარა - ხულოს მუნიციპალიტეტი
5000-გარახა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
4703-გარბანი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1300-გარდაბანი
6100-გარეტყე - ქედის მუნიციპალიტეტი
2602-გარიყულა - კასპის მუნიციპალიტეტი
0600-გარუბანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0210-გაუწყინარი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
4004-გაღმა არგვეთი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
3509-გაღმა დვაბზუ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4906-გაღმა დობირო - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
0213-გაღმა ზანათი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0204-გაღმა კოდორი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
5807-გაღმა საჯიჯაო - ხობის მუნიციპალიტეტი
0208-გაღმა ძიგური - აბაშის მუნიციპალიტეტი
3217-გაღმა ხაიში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1305-გაჩიანი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
3103-გაჭედილი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0605-გდუ - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
0607-გდულეთი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
6100-გეგელიძეები - ქედის მუნიციპალიტეტი
5404-გეგუთი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6900-გედაუთა
5612-გედსამანია - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
0200-გეზათი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
0605-გეზევრეთი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
5514-გეზრული - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5918-გელავერი - ხონის მუნიციპალიტეტი
6500-გელავრა - ხულოს მუნიციპალიტეტი
2708-გელათი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
4306-გელათი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
6500-გელაძეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
0418-გენდუში - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
7010-გენწვიში - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
4700-გერგეტი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1111-გეტა - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
4107-გეჯეთი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
5916-გვაზოური - ხონის მუნიციპალიტეტი
3204-გვალდერი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
7005-გვანდრა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
6200-გვარა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
0415-გვარდია - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
5918-გვაშტიბი - ხონის მუნიციპალიტეტი
1806-გველეთი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4700-გველეთი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
5706-გვერდისუბანი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
4514-გვერძინეთი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
5111-გვესო - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
1815-გვიდაქე - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2804-გვიმბალაური - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2903-გვიმბრალა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
3910-გვიმრალა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2701-გვიმრიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
5405-გვიშტიბი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
4701-გიმრა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
2703-გიორგეთი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
0806-გიორგიწმინდა - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
1816-გიორგიწმინდა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3803-გიორგიწმინდა - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3602-გლოლა- ონის მუნიციპალიტეტი
6100-გობრონეთი - ქედის მუნიციპალიტეტი
0719-გოგაშენი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6300-გოგაძეები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1410-გოგიანთკარი - გორის მუნიციპალიტეტი
6100-გოგიაშვილები - ქედის მუნიციპალიტეტი
3515-გოგიეთი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6100-გოგინიძეები - ქედის მუნიციპალიტეტი
6200-გოგმაჩაური - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
1815-გოგნაური - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2404-გოგნი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
6300-გოგნიაური - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1817-გოგოლაურთა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4007-გოგოლაძეები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
0415-გოგოლეთი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4900-გოგოლესუბანი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4904-გოგოური - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1709-გოდაგდაღი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
6500-გოდგაძეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
2405-გოდოგანი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
3110-გოდოგანი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
0702-გოკიო - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
5610-გოლათუბანი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4112-გოლასკური - სენაკის მუნიციპალიტეტი
2304-გოლთეთი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5613-გოლისი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
0707-გომანი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6300-გომარდული - შუახევის მუნიციპალიტეტი
1704-გომარეთი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
0300-გომარო - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3804-გომბორი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
1810-გომეწარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3523-გომი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
3608-გომი - ონის მუნიციპალიტეტი
3908-გომი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5702-გომი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
2610-გომისჯვარი - კასპის მუნიციპალიტეტი
3908-გომმუხაყრუა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3908-გომნატეხები - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3523-გონებისკარი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
6400-გონიო - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
1715-გორა - დმანისის მუნიციპალიტეტი
1904-გორა - ვანის მუნიციპალიტეტი
4905-გორაბერეჟოული - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2617-გორაკა - კასპის მუნიციპალიტეტი
2506-გორანა - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3804-გორანა - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
6200-გორგაძეები - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
6500-გორგაძეები - ხულოს მუნიციპალიტეტი
0300-გორგული - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
5905-გორდი - ხონის მუნიციპალიტეტი
3405-გორელოვკა - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
1400-გორი
0400-გორი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
6300-გორი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
4004-გორისა - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
0401-გორისუბანი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4703-გორისციხე - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1418-გორიჯვარი - გორის მუნიციპალიტეტი
3909-გორმაღალი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
3318-გოროვანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2602-გოსტიბე - კასპის მუნიციპალიტეტი
5906-გოჩა-ჯიხაიში - ხონის მუნიციპალიტეტი
2302-გოხნარი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
2502-გოჯიაანები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2604-გრაკალი - კასპის მუნიციპალიტეტი
4806-გრემი - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
1807-გრემისხევი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5613-გრიგალითი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
1805-გრიგოლაანთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2812-გრიგოლეთი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2134-გრიგოლიში - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
2503-გრძელველები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
4806-გრძელიჭალა - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
5907-გუბი - ხონის მუნიციპალიტეტი
5405-გუბისწყალი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1705-გუგუთი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
0215-გუგუნაყათი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
1415-გუგუტიანთკარი - გორის მუნიციპალიტეტი
2610-გუდალეთი - კასპის მუნიციპალიტეტი
1806-გუდანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1810-გუდარახი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2311-გუდარეხი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5610-გუდაუთუბანი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4702-გუდაური - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
1813-გუდრუხი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4900-გუთური - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
3021-გულბახი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
2203-გულგული - თელავის მუნიციპალიტეტი
6100-გულები - ქედის მუნიციპალიტეტი
0204-გულეიკარი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
2820-გულიანი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
2900-გულიდა - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
0708-გულიკამი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
7000-გულრიფში
0505-გულსუნდა - ასპინძის მუნიციპალიტეტი
0200-გულუხეთი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
5412-გუმათი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5320-გუმბათი - წალკის მუნიციპალიტეტი
5406-გუმბრა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6625-გუმისთა - სოხუმის მუნიციპალიტეტი
5516-გუნდაეთი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
6100-გუნდაური - ქედის მუნიციპალიტეტი
6300-გუნდაური - შუახევის მუნიციპალიტეტი
5308-გუნია-კალა - წალკის მუნიციპალიტეტი
7109-გუპი - ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი
2708-გურგენიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3508-გურიანთა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4906-გურისტყე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
5802-გურიფული - ხობის მუნიციპალიტეტი
0801-გურკელი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
4305-გურნა - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
6500-გურძაული - ხულოს მუნიციპალიტეტი
1500-გურჯაანი
1516-გურჯაანი (სოფელი) - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი