კოსტა რიკა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $500;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ესპანური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correos.go.cr
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $500;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correos.go.cr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 2500 CRC;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 270.4 CRC;
    იურიდიული პირებისთვის 270.4 CRC;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,12,15,25 იანვარი, 2,9 თებერვალი, 6,8,19 მარტი, 11,18,19,23,27,30 აპრილი, 1,15,18 მაისი, 5,12,13,24,29 ივნისი, 4,16,17,19,24,25,26,29,31 ივლისი, 2,8,12,14,15,19,24,30,31 აგვისტო, 4,15,24,29 სექტემბერი, 4,12,14,23,24,29,30 ოქტომბერი, 4,18 ნოემბერი, 1,4,8,10,12,25,30,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correos.go.cr
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კოსტა რიკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და უზნეო ხასიათის საგნები; მონეტები, ოქროს და ვერცხლის ზოდები, პლატინა, ძვირფასი ქვები და სხვა ძვირფასი ნივთები; ლატარიის ბილეთები; ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები; ნარკოტიკი; ცოცხალი ცხოველები და მცენარეები; მატყლის მომცემი ცხოველები, ფრინველები; მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი; ფრინველი; მავნე პარაზიტებიანი ხილი ან თესლი; გაფუჭებული კვების პროდუქტები, საკვები და სასმელი პროდუქტები, რომლებიც ზიანს აყენებენ ჯანმრთელობას; ნიმუშები, რომლებშიც შეიძლება იყოს ბენზორიაზერინი; ორმაგი გრადუირების მქონე ბავშვთა კვების ბოთლები; სამედიცინო ნიმუშები, რომლებიც შეიცავენ ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს; ნახმარ ტომრებსა და ტარაში შეფუთული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები; შეუვსებელი ანგარიშები; სისხლი და სისხლის პროდუქტები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; სახიფათო, აალებადი და ფეთქებდი ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ოპიუმი და მისი ალკალოიდები, აგრეთვე კანქვეშა ინექციები  კომპეტენტური ორგანიზაციების ნებართვით; მეორადი მოხმარების საგნები - გამომგზავნი ქვეყნის კომპეტენტური ხელისუფლების მიერ გაცემული დეზინფექციის  სერტიფიკატით; ცივი იარაღი, მცირეკალიბრიანი ცეცხლსასროლი იარაღი - საზოგადოებრივი უშიშროების სამინისტროს ნებართვით.

 

1. გზავნილზე დატანილ იქნას ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. (თუ ეს შესაძლებელია)


2. კოსტა-რიკის საფოსტო ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს მოითხოვოს დამატებითი ანაზღაურება იმ გზავნილების დაბრუნებისათვის, რომლებიც არ ჩაბარდება ადრესატს შემდეგი მიზეზების გამო:

- ადრესატი უარს განაცხადებს გზავნილის მიღებაზე.
- ადრესატი დადგენილ დროში არ გამოცხადდება საფოსტო გზავილის მისაღებად.
- თუ გზავნილის შიგთავსი არ შეესაბამება საბაჟო მოთხოვნებს და/ან ამ ორგანოების მიერ მოთხოვნილი დამატებითი დოკუმენტები არ იქნება წარდგენილი დროულად.
- თუ გზავნილის შიგთავსში მოთავსებულია აკრძალული ნივთი.