კორეის რესპუბლიკა (სამხრეთ კორეა)

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კორეის რესპუბლიკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:

ეროვნული საიდუმლობების გახმაურების ხელშემწყობი ან მტრისათვის ინფორმაციის გადამცემი საგნებიდოკუმენტებიწიგნებიბეჭდვითი გამოცემები, “ფონო-ფოსტის”-ისგზავნილებებიგრავიურები და სხვა საზოგადოებისათვის ზიანის მომტანი საგნებიცხოველური წარმოშობის პროდუქტი - ძროხისღორისცხვრის ხორციშებოლილიხორციშაშხილორისოსისიცხოველების საკვებითივა და მათგან დამზადებული პროდუქტებიშინაური ფრინველის ხორცი და საკვებად ვარგისი შიგნეული და მათგანდამზადებული პროდუქტებიახალგაზრდა ირმების  და სხვა ირმისებრთა რქები და მათგან დამზადებული პროდუქტებიავადმყოფობის გამომწვევი მიკრობები და  საგნებიასეთი მიკრობების შემცველობითშხამები თხევადი სახითოპიუმიმორფიკოკაინი და სხვა ნარკოტიკები; საშიში ქიმიური ნივთიერებები, ისეთი როგორიც ნიკოტინის კონცენტრატი ან განუზავებელი ნიკოტინის ხსნარი;  აღმზგნები ნივთიერებანი და სასმელებიმცენარეებისათვის და ცხოველებისათვის მავნე მცენარეთა თესლიღეროებიდა  ფესვებისაომარი ხმლებიშუბები და ცეცხლსასროლი იარაღილითონის კაფსულები და პატრონები მცირე ზომის ცეცხლსასროლი იარაღისათვისსაარტილერიოჭურვების არაფეთქებადი ნაწილებიასანთითამბაქოჟენ-შენი და მარილითამბაქოს წარმოებისათვის საჭირო მანქანებიინსტრუმენტები და ქაღალდებიმონეტებისაბანკობილეთებიქაღალდის ფული და ამ საგნების საწარმოებელი დაზგებიინსტრუმენტები ან მასალებიყალბი მონეტებისაგნებირომლების აყენებენ ზიანს პიროვნებათაუფლებებს მოწმობებზენიმუშებზენახატებზედამამზადებელი საწარმოს იარლიყებზელიტერატურულ საკუთრებაზეყალბი მარკებისაზომები და საწონებიოპიუმისმოსაწევი საგნებიქსოვილები


ჩამონათვალი ქვეყნებისარომლებისთვის ნებადართულია ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტების კორეის რესპუბლიკის მისამართით გაგზავნა:

პროდუქტის სახეობა - ქვეყანარომელიც ახდენს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იმპორტს.
-
ძროხის ხორცი და მისი ნაწარმი: ავსტრალიამექსიკაახალი ზელანდია;
-
ღორის ხორცი და მისი ნაწარმი: ..., ავსტრალიაავსტრიაბელგიაკანადაჩილედანიაესპანეთიფინეთისაფრანგეთიდიდი ბრიტანეთიუნგრეთიირლანდიაიაპონიამექსიკაახალი ზელანდიაჰოლანდიაპოლონეთიშვედეთი;
-
ცხვრის ან თხის ხორცი: ავსტრალიაახალი ზელანდია;
-
ირმის ხორცი და მისი ნაწარმი: ავსტრალიაახალი ზელანდია;
-
ფრინველის ახალი ხორცი: ..., ავსტრალიაბრაზილიადანია,  დიდი ბრიტანეთი;
-
ფრინველის თერმულად დამუშავებული ხორცის ნაწარმი..., ავსტრალიაბრაზილიადანიადიდი ბრიტანეთიჩინეთიიაპონიატაილანდი;
-
სირაქლემას ხორციახალი ზელანდია;
-
კენგურუს ხორცი: ავსტრალია;
-
ძროხის თერმულად დამუშავებული ხორცი: არგენტინაურუგვაი;
-
მცოხნელი ცხოველების (ძროხისირმისთხისცხვრის და სხვახორცის ნაწარმიმცოხნელი ცხოველების ხორცის ნაწარმის შეტანა იკრძალება   ქვეყნებიდანრომლებიცარ არიან იმ ქვეყნების ჩამონათვალშისადაც არ ყოფილა მსხვილი რქოსანი საქონლის ღრუბლოვანი ენცეფალოპატიით დაავადების შემთხვევები.
-
ქვეყნებისადაც დაფიქსირდა მსხვილი რქოსანი საქონლის ღრუბლოვანი ენცეფალოპატიით დაავადების შემთხვევები: ...,  ავსტრიაბელგიაკანადადანიაესპანეთიფინეთისაფრანგეთიდიდი ბრიტანეთიირლანდიაჰოლანდიაპოლონეთიშვეიცარიაგერმანიასაბერძნეთიისრაელიიტალიალიხტენშტეინილუქსემბურგიპორტუგალიასლოვაკეთისლოვენიაჩეხეთი

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.

კორეის რესპუბლიკის საბაჟო სამსახურის მოთხოვნებირომლებიც ეხება კერძო პირის მიერ კორეის რესპუბლიკაში საბაჟო გადასახადის გარეშე შეტანისათვის დაშვებულიზოგიერთი სახეობის პროდუქტის ზღვრულ ნორმებს: