ეგვიპტე

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 1000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი1250 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი, კვირა
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ეგვიპტეს ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ჰაშიში და მისი თესლი; აბსენტი და მისი მსგავსი ნივთიერებები; თამბაქო და მისი თესლი; ხამანწკები და ნიჟარები(1 მაისიდან 1 სექტემბრამდე); საპონი; აირწინაღები; ფრინველის ბუმბული და  მათი დასაჭერი საგნები; მცენარეთათვის მავნე ბაქტერიები და სოკოები; ბამბა; მცენარეები; ნახმარი ტომრები და ყუთები; უხამსი ხასიათის საგნები; ფოსტის მოსამსახურეთათვის სახიფათო საგნები; გამაბრუებელი ნივთიერებები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები, დენთი; საბანკო ბილეთები; საფოსტო მარკები; გადახდის ბლანკები; სახელმწიფოს უშიშროებისათვის სახიფათო ბეჭდვითი გამოცემები; ინდური კანაფი; ლატარიის ბილეთები; გაზის ბრიკეტები; ყურძენი(ფოთლები, ფესვები, ნაყოფი); მწერები და მათი კვერცხები; ეგვიპტური მონეტების მსგავსი მედლები; ძვირფასი ლითონები; ოქროსა და ვერცხლის ნაწარმი, რომლებიც შეიცავენ სუფთა ოქროს არა ნაკლებ 12 კარატისა და სუფთა ვერცხლის 600 ათასიან წილს; ჭუჭყიანი ან ცუდი სუნის მქონე საგნები; ბეჭდვითი გამოცემები, რომლებიც ეხება საფეხბურთო ტოტალიზატორსა და  ცხენების დოღს; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

აბზინდა (მცენარე) და შხამიან ნივთიერებებზე დამზადებული წამლები, - მხოლოდ ფარმაცევტებზე დამისამართებული; აბრეშუმის ჭია, ფუტკარი, მავნე მწერების გამანადგურებელი პარაზიტები და ცოცხალი მომხმარებლები - ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური ნებართვით; გზავნილები კარგად დაქუცმაცებული ბამბის ნიმუშებით, სასუქით - ანალიზის შესახებ მოწმობით და მხოლოდ ეგვიპტის არაბული რესსპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართით; თევზის ქონი, ნუშის ზეთი, ცარცი საბავშვო თამაშებისათვის, წვერის გასაპარსი ჯაგრისები, ჯაგარი და აბრეშუმი, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ნახმარი ტანსაცმელი, ბამბის ქსოვილები, გრამფირფიტები, ფილმები, ელექტრონათურები, თამბაქო, მედიკამენტები - ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის ადმინისტრაციის  განსაკუთრებული ნებართვით; ცოცხალი ცხოველები (ფუტკრის, აბრეშუმის ჭიის, წურბელების, პარაზიტების გარდა) - ინსტიტუტებს შორის გაცვლის მიზნით, ბამბის ჭოტები (პარკები) - 2 კგ.-მდე წონით - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; კოკაინი - სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით.