გრენადა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 4
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 10 000 ლარი
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 4
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 

 

     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება გრენადის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
მონეტები; ლატარიის ბილეთები; ყალბი საფოსტო მარკები; იაპონიაში დამზადებული საპარსი ფუნჯები; ბანანის ხის ნერგები ან ყლორტები; სამხრეთ ან ცენტრალური ამერიკის ან ტრინიდადი და ტობაგოს ბანანის ხის კალმები და ყლორტები; ბანანის ხეები; ხეები და მათი ნაწილები, კაკაოს თესლი, ნაყოფი ან ლებნები; ლერწამი და მისი ნერგები; ციტრუსოვანი ხეები, ხეთა ყლორტები, კვირტები ან ნაწილები; ნებისმიერი წარმომავლობის ქოქოსის ხეები; ხეები, ხეთა ნაწილები, ნებისმიერი წარმომავლობის ლიმნის ხის ნაყოფი; მსხალი, ვაშლი, ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ყურძენი, გუაიავა, მანგოს ნაყოფი და ყველა სხვა წვნიანი ხილის სახეობანი; ჯუთის ტომრებში მოთავსებული სოფლის მეურნეობის ან სხვა დანარჩენი პროდუქტი, ან მხოლოდ ჟუთის ტომრები, შემოტანილი კუბიდან, ჰაიტიდან, დომინიკის რესპუბლიკიდან; მიწა ან ჰუმუსი, შესაფუთი მასალა ან გასახვევი ქაღალდი; ბამბის შემცველი ლეიბები და ბალიშები; დომინიკის რესპუბლიკიდან შემოსატანი ცხოველთა ჩონჩხი; ოქროსა და ვერცხლის ნაწარმი ინგლისური სინჯის აღნიშვნით; საქონელი, რომელის სინჯზე ვერ იკითხება დამამზადებელი ფაბრიკის ქვეყნის; მცირე ზომის იარაღის ლითონის დატენილი კაფსულები და ვაზნები, საარტილერიო ყუმბარების არაფეთქებადი ელემენტები და ასანთი; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნებით გადასაგზავნი ნარკოტიკები შესაბამისი დაწესებულების ნებართვით; გამოკვლევებისათვის და ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გასაცვლელი პარაზიტები და მავნე მწერების გამანადგურებლები (ნიმუშის სახით); ბამბის თესლი და ბამბის კოლოფები _ გუბერნატორის ან სოფლის მეურნეობის კონტროლის მიერ დამტკიცებული სერტიფიკატის შემთხვევაში; ნახმარი ჩექმები და ფეხსაცმელები, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის ნახმარი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები იმ პირობით, რომ მათ გაიარეს აუცილებელი დამუშავება; დიდი ბრიტანეთიდან შემოტანილი ფილმები, ცელულოიდი და მათი მსგავსი საგნები.


შენიშვნა:
1. საფოსტო გზავნილები, ამანათების ჩათვლით, რომლებიც შემოსულია შიგთავსის არასწორი მითითებით, ექვემდებარება საბაჟო სამსახურების მიერ კონფისკაციას;
2. დაშვებულია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება.