ანგილია

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - EC 5.00/$2.00;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას EC 50.00/$18.60;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 3 კვირა;
üმაქსიმალური - 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.  
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 1 XCD;
    იურიდიული პირებისთვის 1 XCD;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა4-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 4 მარტი, 19,22 აპრილი, 1,30 მაისი, 10,17 ივნისი, 5,8,9 აგვისტო, 19,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.aps.ai/tracking.php
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება დიდი ბრიტანეთის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
01.01-01.06                             ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,   პირობითად  დაშვებული  ნივთების 
                                                 სიაში    ჩამოთვლილის  გარდა.
                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები
01.06              0106.90           ფუტკარი, წურბელა, აბრეშუმის  ჭია, მავნე  მწერების   პარაზიტები  და
                                              მავნებლები,
                                              ასეთი  მწერების  გასაკონტროლებლად  განსაზღვრული, როგორიცაა
                                              ჭიამაია,
                                              და  დროსოფილიდების  ოჯახის  მწერები   ბიოქიმიური  კვლევებისთვის.
ცოცხალი  ფუტკრების  ტვირთი უნდა  მოიცავდეს  მხოლოდ  დედა  ფუტკარს  და  მათ  თანმხლებ  მუშა  ფუტკრებს;ფუტკრის  მთელი  ოჯახი( დასახლება)  არ  დაიშვება.თითოეულ  ტვირთს  უნდა  ახლდეს  სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს  (DEFRA)  მიერ  დამოწმებული  იმპორტის  ლიცენზია  და  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  ჯანმრთელობის  ცნობა,  სადაც  მითითებული  იქნება, რომ : (ა) დასახლება, სადაც  ფუტკარი გამრავლდა  შემოწმებულია  და  არ  არის  სისხლის  დაავადების  მატარებელი, (ბ)  თითოეული  ოჯახის  ფუტკრების  მიკროსკოპული  დათვალიერება, რომელიც  ამტკიცებს, რომ არ  არის  აკარინის,ნოსემას,აპიმიასის  და  ვაროასის  ვირუსის  მატარებელი.
ზოგი  სახეობა  შეიძლება   განისაზღვროს  CITES -ით.
თავი 2       ხორცი  და  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
 02.01-02.10                            გარკვეული  სახის  ხორცი, ხშირად რომელიც  მიღებულია  არა-შინაური
                                                 სახეობისგან,
                                                და  ზოგჯერ  მოხსენიებული, როგორც  „ გარეული  ცხოველის  ხორცი“, ექვემდებარება მკაცრ  ჯანდაცვით  კონტროლს  და  არ  უნდა  გაიგზავნოს  ფოსტით. ასეთ  ხორცად  მიიჩნევა  გარეული  ცხოველის  ნანადირევი  ხორცი, არ არის  აუცილებელი  იგი  იყოს  გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  ხორცი.გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  ხორცი  ინახება  გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  საერთაშორისო  ვაჭრობის  პირობებით (CITES)  და  ჯარიმა  ითვალისწინებს  7( შვიდი) წელზე  მეტი  ხნით  პატიმრობას  ან/და  განუსაზღვრელი  ვადით  საურავის  დაკისრებას.
ასეთი  ხორცი  შეიძლება   იყოს   პრიმატების ( მაგ. გორილა), ვეშაპის,დელფინის, ზღვის  ღორის, დიუგონის( ზღვის  ძუძუმწოვარი სირენების  რიგისა), ლამანტების ( ზღვის  ძროხები), გველის  და  კუს.
                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                               ხორცი, გულღვიძლი  და  ხორცის  პროდუქტები  და  ხარის, ცხვრის,თხის,ღორის  და  ცხენის  სხვადასხვა  სახეობების   ცხოველური  პროდუქტები ( მათ შორის  მშრალი  ძეხვი, ცხოველთა  გრაგნილები, ლორი), შინაური  ფრინველის, კურდღლის, ნადირის  ხორცი  ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი  შემოწმების  წესებს- DEFRA
( იხ.ნაწილი 3).
იხ.ნაწილი 2 პუნქტი  2. 1.3
  თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
03.01                                        ცოცხალი  თევზი
                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
03.05                                        ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი 
                                                შემოწმების 
03.07                                       წესებს- DEFRA( იხ.ნაწილი 3).ბაყაყის  ფეხები, ლოკოკინა  და  ხმელეთის 
                                                 გიგანტი  ლოკოკინა  ითხოვს   განსაკუთრებულ შემოწმებას.
                                               
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები
04.01-04.10                         ადამიანის  მოხმარებისთვის  განსაზღვრული  რძე  და  რძის  პროდუქტები,
                                             კვერცხი 
                                            და  კვერცხის  პროდუქტები,მეფუტკრეობის  პროდუქცია ( მაგ. თაფლი), დამუშავებული ცხოველური  პროტეინები(ცილა), რომელიც  განკუთვნილია  ადამიანის  საკვებად, ჟელატინი, ღორის  ქონი  და  ცხიმი,   ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი  შემოწმების  წესებს- DEFRA ( იხ.ნაწილი 3).
 
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
05.01-05.11                             A  კატეგორიის  პათოგენები.
05.11              0511.99            ხელოვნური   მცენარის  პარაზიტი  და  დაავადებული  ორგანიზმი 
                                                ნებისმიერი  ქვეყნიდან.
დიდი  ბრიტანეთის  საფოსტო  ადმინისტრაციამ  გადაწყვიტა  შეწყვიტოს  მალფუჭებადი,ინფექციური, ბიოლოგიური  ნივთიერებების   მიტანის  სერვისი  1998  წლის  31  მარტიდან  გამავალ  გზავნილებზე  და  1998  წლის  31  მაისიდან  შემომავალ  გზავნილებზე ( UPU   კონვენცია, სტატია  16,  და  წერილობითი  გზავნილის  რეგულაციები, სტატია  RL  129  და  RL  130).
                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები
05.06                                 ძვალი  და ძვლის  პროდუქტები, რქა  და  რქოვანი  პროდუქტები,
05.11             0511.99       ჩლიქები  და  ჩლიქოვანი  პროდუქტები, ნანადირევი, დამუშავებული 
                                          ცხოველური  პროდუქტები, რომელიც  არ  არის  განკუთვნილი ადამიანის
                                           საკვებად, 
                                          გადამუშავებული  ცხოველის  საკვები  და  ნედლეული  ცხოველის  საკვების
                                          წარმოებისთვის,
                                           ექვემდებარება  ცხოველისა   და/ ან  საზოგადოების  ჯანდაცვითი 
                                          შემოწმების  წესებს- DEFRA .  ( იხ.ნაწილი 3).
                                      
საქონელი, რომელიც  მიიღება  ცხოველებისგან, როგორიცაა  მარჯანი, სპილოს  ძვალი, კუს  ნიჟარა, ვეშაპის  ულვაში  და  გარკვეული  ცხოველების  კბილები  ან  რქები, ამბარი, კასტორი, ციბეტინი  და  ანდატრა, ნაღველი, გამომშრალია  თუ არა , ჯირკვლები  და  სხვა  ცხოველური  პროდუქტები  რომლებიც  გამოიყენება   ფარმაცევტული  პროდუქტების    მოსამზადებლად, ექვემდებარება  გადაშენების  პირას  მყოფი  სახეობების  საერთაშორისო  ვაჭრობის  პირობებს (CITES)  და  შეიძლება  გაიგზავნოს  იმპორტზე  მოქმედი  კანონის  შესაბამისად.
ინფექციური  ან  არაინფექციური  მალფუჭებადი  ბიოლოგიური  ნივთიერებები  დაიშვება მხოლოდ  მაშინ, თუ  შეფუთული  და  მარკირებულია  ბუქარესტის    UPU   კონვენციის  მე-16  სტატიით  და  წერილობითი  გზავნილის  რეგულაციების  RL  129  და  RL  130  სტატიით. ასეთი  ნივთიერებები  უნდა  გაიგზავნოს  დაზღვეული  ფოსტის  მომსახურებით.
05.07            0507.10         დამუშავებული ან  დაუმუშავებელი  სპილოს  ძვალი  უნდა  გაგიზავნოს
                                            ვაჭრობისა  და  მრეწველობის  სამინისტროს  მიერ  დამოწმებული  იმპორტის 
                                            ლიცენზიით.
 
 
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
06.01-06.04                             შემდეგი  მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები ( თუ  არ  იგზავნება 
                                                შესაბამისი  სოფლის მეურნეობის  დეპარტამენტის  მიერ  დამოწმებული  იმპორტის  ლიცენზიით):  ერთწლიანი  და  ორწლიანი  მცენარეები, რომლებიც  იზრდება  არა ევროპული  ქვეყნების   ტერიტორიაზე  და  (ა) კარიოფილასის  ოჯახის   მრავალწლიანი  ბალახოვანი  ნარგავები ( გარდა  წითელი  მიხაკისა), კომპოსიტა ( ფლორისტების  ქრიზანთემების  გარდა),   კრუსიფერი,ლეგამინოზი  და  როსაკი,რომლებიც  იზრდება  არა ევროპული  ქვეყნების   ტერიტორიაზე.(ბ)სოლანიცის  ოჯახის  მცენარეები( გარდა  კარტოფილისა), რომელიც  იზრდება  არა  ევროპული  ქვეყნების   ტერიტორიაზე. (გ) ხისა  და  ბუჩქის  ნერგები ( გარდა  შემდეგი  ჯიშის  ტყის  ხეებისა: სოჭი,ჯიმჯიმი, ლარიქსი,პიკეა,პინუსი,პოპულუსი,ფსედოცუგა,მცირეაზიული მუხა, ცუგა  და ულმუსი), რომლებიც  არის  სამხრეთ  ამერიკიდან  ან  ზომიერი  ჰავის  მქონე ჩრდილოეთ  ამერიკის  ტერიტორიებიდან.(დ)   შემდეგი  ჯიშის  ტყის  ხეების  ნერგების გარდა: სოჭი,ჯიმჯიმი, ლარიქსი,პიკეა,პინუსი,პოპულუსი( ფოთლებით),ფსედოცუგა,მცირეაზიული მუხა, ცუგა  და ულმუსი, რომელიც  არის  არაევროპული ქვეყნების  ტერიტორიიდან.(ე)  ბეტა  ნერგები, გაზრდილი  ევროპის  კონტინენტს  მიღმა. (ვ) გრამინეს   ოჯახის  მცენარეების  ნერგები, გაზრდილი  ევროპის  კონტინენტს  მიღმა.(ზ) ქრიზანთემა, რომელიც  იზრდება  კანარის  კუნძულებზე,კენიაში,ამერიკაში, ავსტრალიაში,შორეულ აღმოსავლეთში, სამხრეთ  აფრიკაში, ახალ  ზელანდიაში, სასომხეთში, აზერბაიჯანში,ბელორუსში,საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, მოლდავეთში,რუსეთში,ტაჯიკეთში, თურქმენეთში,უკრაინაში  ან  უზბეკეთში. (თ) შავი  ქლიავის  სახეობები, რომელიც  არის   PLUM  POX  ვირუსით  დასნებოვებული, სიდონია მალუსი  და  პირუსი, რომელიც  წარმოიშვა გარდა  შემდეგი  ქვეყნების  ტერიტორიებზე : ევროპის  კონტინენტი,ალჟირი,კანადა, ეგვიპტე,ისრაელი,ლიბანი,მაროკო,ნორვეგია, სირია, ტუნისი  ან  აშშ (ჰავაის გარდა). (ი) San Josĕ  -s  ნარგავები.მზარდი  მასშტაბის მქონე  მცენარეები, ჩატვირთული  და  გადაგზავნილი  ევროპის  კონტინენტის  ან  არაევროპული  ქვეყნებიდან,  სადაც  აღმოჩენილია   მავნებლები( ეს  აკრძალვა  ეხება  მხოლოდ  16-დან  30  სექტემბრამდე  პერიოდს. წლის  დანარჩენ  დროს  იგი  შეიძლება  გაიგზავნოს  ფუმიგირებული( შეხრჩოლებული). (კ) გლადიოუსების  ოჯახის  მოჭრილი  მცენარეები  იმ  ქვეყნებიდან, სადაც  გლადიოუსების  ფესვები  მიჩნეულია  დასნებოვებულად ( აკრძალვა  ეხება  1 ივნისიდან  31  ოქტომბრამდე  პერიოდს). (ლ)  მარწყვის  ნერგები ( ფრაგარია), გაგზავნილი გარდა  შემდეგ  ქვეყნებიდან: ევროპა, აფრიკა, ავსტრალია, კანადა,ისრაელი,ლიბანი,ახალი ზელანდია,სირია, თურქეთი  და  აშშ   (ჰავაის  გარდა).
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
07.01-07.09                             ყველა სახის  კარტოფილის  ბოლქვი  და  კარტოფილის  მცენარეული
                                                 ნაწილები ( მათ შორის თესლი),   პირობითად  დაშვებული  საქონლის
                                                 ჩამონათვალის  გარდა.
                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
07.01                0701.10          სათესი  კარტოფილის  ბოლქვები, რომელიც  მოყვანილია  ევროპის
                                                 კონტინენტის  ქვეყნებში(დანიისა  და  საბერძნეთის  გარდა)  ან  შვეიცარიაში, მაგრამ დიდი  ბრიტანეთის  დაცულ  ტერიტორიებზე  შეტანა  იკრძალება  მავნებელთა  თავიდან ასაცილებელი  პრევენციის  შესაბამისად( სათესი  კარტოფილი(ბრიტანეთი), 1974  წლის  ბრძანებულება .
                       0701.90             კარტოფილის  ბოლქვები, რომელიც  მოყანილია  ან  გადაეცემა  იმ 
                                                 ქვეყნებიდან, რომლებიც  ნახსენებია  წინა  პარაგრაფებში:
                                                 ალჟირი,ეგვიპტე,ისრაელი,ლიბანი,ლიბია,მალტა,მაროკო  და  ტუნისი.
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
08.01-08.14                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
09.01-09.10                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  10    მარცვლოვანები
10.01-10.08                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
11.01-11.09                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული ნივთები
12.09              1209.21             ლუცერნის  თესლი, რომელიც  გაიზარდა  ბრაზილიაში, ჩილეში,
მექსიკაში,  სასომხეთში ,აზერბაიჯანში, ბელარუსში, საქართველოში, ყახეთში, ყირგიზეთში, მოლდოვაში,რუსეთში,ტაჯიკეთში,თურქმენეთში,უკრაინაში ან უზბეკეთში  ან  ნებისმიერ  სხვა  ქვეყანაში, სადაც  ლუცერნის  ბაქტერიები ( სიდამპლე) ცნობილია , რომ  იქნება.( ეს  აკრძალვა არ  ვრცელდება   თესლზე, რომელიც  არის  ევროპის  კონტინენტის  ქვეყნებიდან  ან  ავსტრალიიდან,კანადიდან,ისრაელიდან, ახალი ზელანდიიდან, რუმინეთიდან,სამხრეთ  აფრიკიდან  ან  აშშ-დან  და  არ  ვრცელდება  ევროპის  კონტინენტზე  სავაჭროდ).
                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები
12.01-12.14                           შემდეგი  ნივთები   დაიშვება  მხოლოდ  იმ  შემთხვევაში, თუ  ახლავს  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, იმ  ქვეყნის  მცენარეთა  დაცვის  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული,სადაც  გაიზარდა, და  სადაც  შეიძლება  გასცენ  შესაბამისი  გადასაგზავნი  ცნობა.ცნობა  უნდა  იყოს  თანდართული   კონვერტში, რომელზეც  იქნება  აღნიშნული „ ბრიტანეთის 
საბაჟოს  საყურადღებოდ“  და  გზავნილზე  გარედან  უსაფრთხოდ  მიმაგრებული:  (1) ევროპის  კონტინენტის  ქვეყნები: (ა) ყველა  დაფესვიანებული  მცენარე, გარდა აკვარიუმის  მცენარეებისა  და  უფესვო  ბოსტნეულის  სათესლე  მასალა ( მათ შორის ნარცისის  და  ტიტების  ბოლქვები,გლადიუსების  ჩვამა( ფესვი)  და  სალათის  ფოთლების  თესლი, ლუცერნა, ბარდა,პომიდორი  და  თალგამი), კარტოფილის  ბოლქვი   და  უმი   ჭარხალი, ბრასიკა,ვარდკაჭკაჭა, არდი, სტაფილო   და  სალათის  ფოთლები  არ  შეიძლება  გაიგზავნოს  ბრიტანეთში  ფიტოსანიტარული  ცნობის  გარეშე. (ბ) ბოლქვების  ტვირთი ( ტიტების  და  ნარცისების  გარდა), ჩვამი ( გლადიოლუსის  გარდა), სიდონია  უმი  ხილი,მალუსი, პრუნუსი  და  ციტრუსი ( ლიმონის  გარდა) და  მოჭრილი  ყვავილები  და  კასტანეას  სხვა  დეკორატიული    მასალები, ფლორისტების  ქრიზანთემა, დიანთუსი,გლადიოლუსი, პრუნუსი,ქვერკუსი, ვარდი,სალიქსი, სირინგა  და  ვიტისი  არ  უნდა  გაიგზავნოს  ან  გაიგზავნოს  იმ  ქვეყნის  მცენარეთა  დაცვის  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  ცნობით, საიდანაც  იგი  ჩაბარდა    ან  დაერთოს უახლესი  ფიტოსანიტარული  ცნობა  ტვირთზე, რომელიც  შესაბამისად  გაიცა   მცენარეთა  დაცვის  სამსახურის  მიერ,  ხელმეორედ  გადაგზავნისთვის.  (2)  იმ  ქვეყნებიდან  იმპორტი, რომლებიც  არ  ეკუთვნის  ევროპის  კონტინენტს: (ა) ყველა მცენარე  და  ხე , რომელიც  არ  იკრძალება  მე-15  პუნქტით. (ბ) რაბუსის  და  ლუცერნას  ოჯახისებრთა   სალათის  ფოთლები, პომიდორი,ბარდა ( იმ  ქვეყნების  გარდა, სადაც  ისინი  იკრძალება)  და  კრუციფერის  და  გრამინის  ოჯახისებრთა    ბალახი  და  ტრიფოლიუმის  ჯიშისა, რომელიც  არის  არგენტინიდან,ავსტრალიიდან  და  ახალი  ზელანდიიდან. (გ) ბეტას, ბრასიკას, ციკორიუმის,დაუკუსის,ლაქტუცის, უმი  ბოსტნეული  ფოთლებით, ყველა  ქვეყნიდან  და  ყველა  სხვა  უმი  ბოსტნეული   ასპარაგუსის,ბადრიჯნის,ლობიოს  და  ბარდის  გარდა , რომლებიც  არ  არის  პარკოსანი( ჭოტი); წიწაკის  სახეობები, როგორიცაა : კაპსიკუმი, მწარე  წიწაკა,პაპრიკა  და  პიმენტო; არტიშოკი, სოკო  და  სხვა  საკვები  სოკო; და  კუკურბიტასის  ოჯახის  უმი  ბოსტნეული  ამერიკიდან,ავსტრალიიდან,ჩინეთიდან,ევროპიდან ( EC  წევრი  ქვეყნებიდან), ჰონგ კონგიდან,იაპონიიდან,კორეადან,მაკაოდან,ახალი ზელანდიიდან, სამხრეთ  აფრიკიდან,ტაივანიდან,სასომხეთიდან,აზერბაიჯანიდან,ბელორუსიდან,საქართველოდან,ყაზახეთიდან,ყირგიზეთიდან,მოლდოვადან,რუსეთიდან,ტაჯიკეთიდან,თურქმენეთიდან,უკრაინიდან  და  უზბეკეთიდან. (დ)  დასათესი  კარტოფილი  შვეიცარიიდან. კარტოფილი, გარდა  სათესურისა, ალჟირიდან,ეგვიპტედან,ისრაელიდან,ლიბანიდან,მაროკოდან,შვეიცარიიდან  და  ტუნისიდან. (ე) უმი  ციტრუსოვანი  ხილი  ყველა  ქვეყნიდან,  ლიმონის, კომშის ( სიდონის), მარწყვის ( ფრაგარია), ვაშლის (მალუსი), გარგარის,ალუბლის, ქლიავის  და  ატმის ( პრუნუსი), მსხლის(პირუსი),შავი  მოცხარის, წითელი  მოცხარის, თეთრი  მოცხარის  და  ხურტკმელის (რაიბი), მაყვლის, ლოგანის, ჟოლოს  და  მოცვის( ვაქსინიუმი), და  ყურძნის(ვიტისი) გარდა.(ვ)  მოჭრილი  კასტანელას   მცენარეები  და მათი  ნაწილები  დეკორატიული  გაფორმებისთვის, ყველა  ქვეყნის  ფლორისტების  ქრიზანთემა,დიანტუსი,პრუნუსი,ქვერკუსი,ვარდი,სალიქსი,სირინგა, და ვიტისი. (ზ)გლადიოლუსის  მოჭრილი  ყვავილები  იმ  ქვეყნებიდან, სადაც  გლადიოლუსის  გადაფშუტება( უმოქმედობის  გამო  მოჭრა)  მოხდება  1(პირველი) ნოემბრიდან  31  მაისის  შუალედში ( სხვა  დროს  აკრძალულია). (თ)  სამხრეთ  აფრიკის  სხვადასხვა  მოჭრილი  ყვავილები.
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
13.01-13.02            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
14.01-.1404             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტებიმომზადებული  საკვები ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
 
15.01-15.22            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
16.01-16.05            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
17.01-17.04            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
18.01-18.06           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
19.01-19.05            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 20      მზა ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
20.01-20.09            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
21.01-21.06                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
22.01-22.09                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
23.01-23.08                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
24.01-24.03                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
სასაქონლო HS კოდი              ■ აკრძალული ნივთები
25.01-25.30                                 განცალკევებული  ნიადაგი, გარდა ტორფისა,   ევროკომისიის  არაწევრი
                                                     ქვეყნებიდან   
                                                     და ნიადაგი   მზარდი მცენარით ან მცენარეული პროდუქტით,  რომელიც  გადაცემულია   ევრო-ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორიიდან. ნიადაგი,რომელიც  არის  დედამიწის  ზედაპირის  ზედა  ფენა, რომელიც არის  ბუნებრივი  პირობებისადმი  გამძლე  და  შეიცავს  მცენარეულ  მასალას.გამოირიცხება  თიხა, ნიადაგი  და  მინერალები.
 
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
სასაქონლო HS კოდი   
26.01-26.21                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებებიმინერალური   ცვილები
 
სასაქონლო HS კოდი   
27.01-27.16                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
სასაქონლო HS კოდი            ■ აკრძალული ნივთები
28.44-28.45                               ყველა  რადიოაქტიური  ნივთიერება, რომელიც  ასხივებს  ალფა, ბეტა
                                                   და  გამა  სხივების  ნეიტრონებს, მათ შორის  წარმოებული  მასალები,
                                                   როგორიცაა  მნათი ციფერბლატები  ან  ნაკეთობები, და ა.შ. 
                                                  ■ პირობითად  დაშვებული   ნივთები
28.44           2844.40                   რადიოაქტიური  ნივთიერებების გაგზავნა  ემორჩილება მკაცრად
                                                  განსაზღვრულ წესებს,
                                                  საერთაშორისო  ატომური  ენერგიის  სააგენტოს    ნაწილის დებულებებით   რადიოაქტიური    ნივთიერებების  უსაფრთხო  ტრანსპორტირებაზე, რომელიც  დამტკიცებულია  კონვენციის    პირობებით  და  მისი  დეტალური  რეგულაციებით.
 
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო HS კოდი
29.01-29.42                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო HS კოდი            ■ პირობითად  დაშვებული   ნივთები
30.01-30.06                              სამედიცინო ან სამეცნიერო  თვალსაზრისით  გაგზავნილი  ნარკოტიკული
                                                  ნივთიერებები,         მაგრამ მხოლოდ  სათაო  ოფისის  იმპორტის ლიცენზიით.ფსიქოტროპული  ნივთიერებები   სათაო  ოფისის  იმპორტის  ლიცენზიით  ან  შესბამისი  პასუხისმგებელი  ორგამოს  მიერ  გაცემული  ლიცენზიით.ვაქცინები, შრატები, ტოქსინები, ანტი-
ტოქსინები  და  ანტიგენები;ინსულინი;  ლორწოს  წარმომქმნელი  ნამზადი ( უკანა  ნაწილი);კორტიკოტროფი,ჰეპარინი  და  ჰიალუროდინაზა, როცა  ადრესატმა  მიიღო  იმპორტის  ლიცენზია შესაბამისი  ორგანოსგან.
ნედლეული, სისხლი, სისხლის  პროდუქტები, ჯირკვლები  და  ფარმაცევტული  გამოყენებისთვის  საჭირო  ორგანოები  ექვემდებარება  ცხოველისა და / ან ადამიანების  ჯანმრთელობის  შემოწმების  კონტროლს- DEFRA- ს  მიერ  შემოწმებული ( იხ.ნაწილი Ш )
 
თავი 31      სასუქები
სასაქონლო HS კოდი               ■ აკრძალული ნივთები
31.01-31.05                                  IATA -ს  სარისკო  საქონელის  სიის   შესაბამისად  
 
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
სასაქონლო HS კოდი         
32.01-32.15                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
სასაქონლო HS კოდი          
33.01-33.07                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
სასაქონლო HS კოდი         
34.01-34.07                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
სასაქონლო HS კოდი         
35.01-35.07                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები
36.01-36.06                            IATA -ს  სარისკო  საქონელის  სიის   შესაბამისად  
                                                ■ პირობითად დაშვებული  ნივთები
36.04-36.05                             საშობაო შუშხუნა  და მსგავსი სადღესასწაულო  ნივთები  უნდა იყოს
                                                დაცული მწარმოებლის ორიგინალური შეფუთვით  და არ უნდა გაიგზავნოს
                                                24 პაკეტზე  მეტი  რაოდენობით.
 
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
სასაქონლო HS კოდი         
37.01-37.07                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
სასაქონლო HS კოდი         
38.01-38.25                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
                                                             
 
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი         
39.01-39.26                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი         
40.01-40.17                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო HS კოდი            ■ პირობითად დაშვებული  ნივთები

41.01-41.15                               ექვემდებარება   ცხოველთაან / დასაზოგადოებრივიჯანმრთელობისიმპორტის,

                                                   კონტროლს - შეამოწმეთ Defra (იხ.ნაწილი III).

 

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
სასაქონლო HS კოდი         
42.01-42.06                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები
43.01-43.04                             სელაპის  ტყავი, გარდა  ქვემოთხსენებულისა.

                                                პირობითად დაშვებული  ნივთები

                                                სელაპის  ტყავი, რომელიც  დაიშვება  ბრიტანეთის  ვაჭრობისადა
                                                მრეწველობის  დეპარტამენტის  მიერ.

 

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა;კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
სასაქონლო HS კოდი         
44.01-44.21                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
სასაქონლო HS კოდი         
45.01-45.04                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი         
46.01-46.02                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი
სასაქონლო HS კოდი         
47.01-47.07                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
სასაქონლო HS კოდი         
48.01-48.23                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები

49.01-49.11                             უშვერი  და  უხამსინამუშევარიფერწერაწიგნებიბარათები ,

                                                 ლითოგრაფია  დასხვაგრავიურა , ფილმები, ვიდეო
                                                

                                                ფირები ან სხვა რაიმე უშვერი  ან უხამსი სტატია.

 
საშინელებათა კომიქსი და  მატრიცებიაკრძალული  მატრიცები, რაც გამოიყენება  საშინელებათა კომიქსის, ნაბეჭდი ბლოგების,ფოტოგრაფიის  და სხვა მასალების  დასაბეჭდად  და  მომზადებულია  ამ მიზნით.
ნებისმიერი მარკის  იმიტაცია  და  ა.შ.  ნებისმიერი  საფოსტო  განაკვეთის  აღსანიშნავად.
საქონელი, რომელსაც  გარეთ  ან  მისამართზე  აქვს    სიტყვანიშნები და ნახატები , რომელმაც,  საფოსტო  ოფისის  აზრით ,შეიძლება  გამოიწვიოს   გართულებები.
ყალბი ვალუტის  შემოტანა ,  სახაზინო  უწყების  თანხმობის გარეშე  აკრძალულია
ბრიტანეთის  თაღლითობისა  და  გაყალბების  შესახებ  აქტით, რომელიც დამტკიცდა  1981 წელს.
საქონელი, რომელსაც  გარეთ  ან  მისამართზე  აქვს    სიტყვანიშნები და ნახატები( ფორმალური  ორგანოს   გარეშე გამოყენებული)მითითებით    ან   ადრესატის  ვარაუდითრომ ნივთები არის  ბრიტანეთის მთავრობაში / მისი 
უდიდებულესობის სამსახურში (ohms ).
უწესრიგოდ  ინსტრუქტიული შეტანით გადახდის  მოთხოვნა.
ნებისმიერი რეკლამა  ან ცნობა,რაც  იმპორტირებული გამოსაქვეყნებლად,  ნახაზის  შესახებ  ან დაგეგმილი  ნებისმიერი ლატარიის  ბილეთის  შესაქმნელადრომელიც ბრიტანეთის საბაჟოს   კომისრების   აზრით ეწინააღმდეგება ნებისმიერ აქტ , და რომელიც ეხება ლატარიას.
 საზღვარგარეთ  გაგზავნილი  საქონელი, რომელიც  ითხოვს  გადასახადს,რომელიც შეიძლება უკვე დაცულია , მაგრამ არ  იყო ადრესატის  მიერ  წინასწარ  შეკვეთილი.
საზღვარგარეთ გაგზავნილი  საქონელი, რომელიც   სთავაზობს პრიზებს  ან აღძრავს  მოტივებს  დამსწრე პირთა  შორის, რომ დაესწრონ   საშეღავათო( წამახალისებელ)  პრეზენტაციებს.
ნებისმიერი  საფოსტო გზავნილი, რომელიც  შედგება  ორი ან მეტი ცალკეული ნივთისგან  ან  ორი  ან მეტი გზავნილი   სხვადასხვა  კერძო  პირზე  და  სხვადასხვა  მისამართზე  გაგზავნილი.
საქონელი, რომელსაც  აქვს    ყალბი  წარმოშობის  აღნიშვნა , თუ ისინი კერძო გამოყენებისთვის  იგზავნება  ადრესატთანნივთები, რომლებსაც  აქვთ ყალბი სასაქონლონიშანი ან ყალბი სავაჭრო აღწერილობა და  ნივთები, უცხოური წარმოების სახელით ან ნიშნითრომელიც წარმოადგენს და აცხადებსნებისმიერი მწარმოებლის   სახელს ანსავაჭრო  ნიშანს  ბრიტანეთში , როცა  სახელს არ  ახლავს წარმოშობის    სასაქონლო ნიშნის  აღნიშვნა.
 
                                             პირობითად დაშვებული  ნივთები

49.01                                   წიგნებინაბეჭდიმასალა და.., რომლებზეც  დაცულიასაავტოროუფლება.

49.09                                   ბარათები, რომლებიც  გაფორმებულია  ქარსით  ან  შუშით   ანსხვამსგავსი 
                                            მასალით,
                                            დაიშვება  თუისინიგანთავსებულია კონვერტში . მხოლოდ   ის   ბარათები, რომლებიც მართკუთხაფორმისააკუთხეშიდა   კვადრატულიანმომრგვალებულია  ფორმით,    მაქსიმალური 10 მმ  რადიუსით,   დაიშვება. ბარათები , ფოლდერები, ეტიკეტებიანკონვერტები სასურველიაიყოსთეთრი, მაგრამარარსებობს აკრძალვა  ფერების  შერჩევაში (გარდაწითელისა) იმპირობით, რომფერებიარუნდა  იყოს  მკვეთრი , ნათელი, კაშკაშაეფექტით, ანძალიანმუქი, და  იმპირობით, რომ  გამოყენებული  საღებავები არ უნ და  შეიცავდეს ფოსფორის  მნათ ნივთიერებებს.

            

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
სასაქონლო HS კოდი                          
50.01-50.07                                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
ავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
სასაქონლო HS კოდი                            აკრძალული   ნივთები 
51.01-51.13                                              ცხოველის  ბეწვი და მატყლი , რომელიც არ არის   წარმოშობილი
                                                                  ეგვიპტეში
                                                                  და სუდანში და  არც  გაიარა  ეს  ქვეყნებიმათ შორის საქონელი, რომელშიც     შერეულია  ეს  მასალებიგარდა ნამდვილი  სავაჭრო ნიმუშებისა,არაუმეტეს 2 კგ წერილობითი  კორესპონდენციით  მომსახურების  დროს   და 10 კგ ამანათით   მომსახურების   დროს,  ნებისმიერ ერთ  გზავნილზე  დარომლებიც მთლიანად და  უსაფრთხოდ  არის შეფუთული  სატრანზიტო  მიზნითთხის  ბეწვისგან  დამზადებული  ბზრიალები  და  ნართები, ასეთი  მასალის  შემცველი  საქონლის  ჩათვლით.
 
თავი  52   ბამბა

სასაქონლო HS კოდი

52.01-52.12                                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
სასაქონლო HS კოდი
53.01-53.11                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
სასაქონლო HS კოდი
54.01-54.08                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 55   ადამიანის  მიერ  ნაწარმოები   ბოჭკოები

სასაქონლო HS კოდი

55.01-55.16                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

56.01-56.09                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები                                                         

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები  სასაქონლო HS კოდი                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

57.01-57.05                                        ხალიჩებიდაფარდაგებიუნდაიყოს  დარგოლილი  ანდაკეცილი  და  
                                                           არაღემატებოდეს   1  60 სმ x 60 სმ.

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები

სასაქონლო HS კოდი
58.01-58.11                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
სასაქონლო HS კოდი             
59.01-59.11                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
სასაქონლო HS კოდი             
60.01-60.06                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

61.01-61.17                                     ჭუჭყიანი  ტანსაცმელი  და  ჩვრები

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

62.01-62.17                                     ჭუჭყიანი  ტანსაცმელი  და  ჩვრები

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

63.01-63.10                                     ჭუჭყიანი  ტანსაცმელი  და  ჩვრები

 
 
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
სასაქონლო HS კოდი
64.01-64.06                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო HS კოდი  
65.01-65.07                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო HS კოდი
66.01-66.03                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
სასაქონლო HS კოდი
67.01-67.04                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
სასაქონლო HS კოდი
68.01-68.15                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
69.01-69.14                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
სასაქონლო HS კოდი
70.01-70.20                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
 
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

71.18                                               დაცულიმონეტის  გაყალბებით  შემოტანა, სახაზინო სამსახურის
                                                         თანხმობისგარეშე,
                                                        აკრძალულია   გაყალბებისა  და თაღლითობის  1981 წლისაქტის 
                                                        შესაბამისად.
                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები
71.01-71.18                                    პლატინის , ოქროსანვერცხლის მონეტები (მიუხედავად  იმისა  წარმოებულითუარა), ძვირფასიქვები, სამკაულებიდასხვაძვირფასი  ნივთები, უნდაგაიგზავნოსრეგისტრირებულიგზავნილით   ან დაზღვეულ  წერილად.

 

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
სასაქონლო HS კოდი
72.01-72.29                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
სასაქონლო HS კოდი
73.01-73.26                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
74.01-74.19                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
75.01-75.08                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი 
76.01-76.16                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
78.01-78.06                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
79.01-79.07                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
80.01-80.07                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
81.01-81.13                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 82    ინსტრუმენტებიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

82.11             8211.92                     ხელის გრძელი, არაკეცვადი  და  საკეცი  დანები

                      8211.93
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
სასაქონლო HS კოდი
83.01-83.11                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

84.01-84.43                                    შტამპი  და სხვამოწყობილობები  იმიტაციისთვის; ნებისმიერი
                                                        მიმდინარე საფოსტო  მარკა,  ნებისმიერი   საფოსტო  
                                                        აღნიშვნით.
 

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

84.01-84.87                                    ამ  თავში  ჩამოთვლილი  დანადგარების  ნაწილების გაგზავნა
                                                       ექვემდებარება
                                                       ბრიტანეთის იმპორტის ლიცენზიის  გაცემას.
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები

85.01-85.27                                     რადიოგადამცემი ( მოქალაქეთა ბენდ-რადიოები " walkie-talkies " 
                                                      პორტატული
                                                      მიმღებგადამცემები (რაცია) დარადიომიკროფონები ),
                                                         რომელთაც  შეუძლიათ
                                                         26.1-დან   29.7-მდე  ნებისმიერი    სიხშირის  გადაცემა    წამში  
                                                        88-დან   108  Mhz -მდე.

 

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                        რადიოგადამცემი ( მოქალაქეთა ბენდ-რადიოები " walkie-talkies " 
                                                        პორტატული
                                                     მიმღებგადამცემები (რაცია) დარადიომიკროფონები ), 
                                                        რომელთაც  შეუძლიათ
                                                        26.1-დან   29.7-მდე  ნებისმიერი    სიხშირის  გადაცემა    წამში 
                                                        88-დან   108  Mhz -მდე,
                                                        გარდა   იმ  კომპლექტებისა, რომლებიც  მიღებულია    
                                                        გაერთიანებულ  სამეფოში 

                                                        გამოყენებისთვის.

 
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის
  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
სასაქონლო HS კოდი                 
86.01-86.09                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
სასაქონლო HS კოდი
87.01-87.16                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო HS კოდი
88.01-88.05                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
სასაქონლო HS კოდი
89.01-89.08                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო HS კოდი
90.01-90.33                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო HS კოდი 
91.01-91.14                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო HS კოდი
92.01-92.09                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები
93.01-93.06                                     იარაღი , ან  იარაღის ნაწილები . იარაღიდა მისი  შემადგენელი

                                                         ნაწილები,                                                          რომელიც   კლასიფიცირდებასაომარ  ბომბებად.  ბრიტანეთში

                                                        არდაიშვებაუმეტესი
                                                        ცეცხლსასროლიიარაღის  იმპორტი  დაარცბრიტანეთისგავლით  გადაზიდვა, წინასწარიშეთანხმებისგარეშე, მხოლოდ ბრიტანეთისმთავარიოფისის   სახელმწიფომდივნის  მიერ დამტკიცებით .

თუმცაგამომდინარე  იქედან, რომ  არსებობს მკაცრი კონტროლი ,კერძოდ , ცეცხლსასროლი იარაღის  მფლობელობზე, ტრანსპორტირებაზე  და  შენახვაზე, უნდა აღინიშნოსრომ  1968   წლის

( შესწორებული 1997 წელს)  ცეცხლსასროლი  იარაღის  გამოყენების  აქტის     მე-5  განყოფილების  წესების  თანახმად
ასეთი  იარაღი  ექვემდებარება  ყადაღას  . ამიტომ  ასეთი ცეცხლსასროლი იარაღი  არ უნდა  გაიგზავნოს   ბრიტანეთში  Royal Mail Group plc   მომსახურების  გამოყენებით.
ბრიტანეთში  აკრძალულია  შემდეგი  იმპორტი  და ტრანზიტი :  ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი
ტყვიამფრქვევი  და    საქვეუწყებო ცეცხლსასროლი იარაღი ); თვითსატენი(ავტომატური) ცეცხლსასროლი იარაღი ; იარაღირომელიც შეგვიძლია გვეჭიროსვატაროთ დაცეცხლი გავხსნათ ერთი ხელით   და პისტოლეტებიტანკსაწინააღმდეგო სატყორცნი  დანადგარინაღმტყორცნი  და სხვა სამხედრო იარაღიელექტრო უხმო (ყრუ)  იარაღი, CS გაზის   და  ცრემლსადენი   შესაშხურებელი  ხელსაწყოები.
 
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
93.02-93.06                                    იარაღი, რომელიც  განკუთვნილია  სპორტულიმიზნებისათვის.
                                                       გამგზავნმა  უნდა
                                                       უზრუნველყოს, რომადრესატმა  მოიპოვოს   იმპორტისლიცენზია.

                                                       სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი (ელვისებური  და  ბერკეტისებრი

                                                       მოქმედების
                                                       იარაღისანადირო თოფიალიკაპიანი იარაღიდა ყველა  საბრძოლო
                                                       მასალა
                                                       ექვემდებარება ლიცენზირებას ბრიტანეთში.
სტუმრებმა უნდა მიიღონ  ბრიტანეთის სტუმრობის   ნებართვა  (EVP) შესაბამისი ადგილობრივი პოლიციის ორგანოსგან.
EVP უნდა იქნას  გაცემული  ბრიტანეთის  სასროლი  მოვლენების  ორგანიზატორების  მიერ და  გამგზავნისგან   წინასწარ  მიღებული შეტყობინებით  , რომ იგზავნება  ნებართვის  დამადასტურებელი  დოკუმენტით.
ნებისმიერმა  შეკითხვამ, დაკავშირებული   ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო  მასალის  და  მათი  ნაწილების    იმპორტის  ლიცენზირების  მიღებაზეუნდა გაიაროს  ბრიტანეთის  ვაჭრობისა და მრეწველობის   დეპარტამენტის იმპორტის ლიცენზიის  ფილიალში.  ელ-ფოსტა: enquiries.ilb@dti.gov.uk
დამატებითი ინფორმაცია შესაძლებელია  მიიღოთ ბრიტანული ცეცხლსასროლი იარაღის კანონის მიღების  მთავარ ოფისშიელ-ფოსტა:
public.enquiries@homeoffice.org.uk
გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ ვაჭრობისა  და  მრეწველობის  დეპარტამენტის  მთავარ  ოფისში, ყველა ელექტრონული  ფოსტით გაგზავნილი  მოთხოვნა  უნდა შეიცავდეს  მომკვლევის სრულ  სახელს  და საფოსტო მისამართს.
 
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები ,
ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
 
სასაქონლო HS კოდი                 

94.01-94.06                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 95         სათამაშოებითამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო HS კოდი
95.01-95.08                              დაშვებულია   უპირობოდ                               
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
სასაქონლო HS კოდი                 აკძალული   ნივთები
96.01-96.18                                    საქონელი, რომელიც  შექმნილია   უცხოურციხეებში , გარდა
                                                        იმშემთხვევისა, თუ
                                                        იმპორტირებულია  არაკომერციულიმიზნითდა არ 
                                                        არის  დამზადებული
                                                        გაერთიანებულსამეფოში , ასევე  იკრძალება  მათი   
                                                        ტრანზიტი  ბრიტანეტის  გავლით.

 

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები
96.01                                              დამუშავებული  სპილოსძვალიკუსნიჟარა , ყანწიირმისრქები,
                                                       მარჯანი, სადაფი  და
                                                       სხვაცხოველთაკვეთის    და ამმასალების  ნაკეთობები
                                                      ( მათშორის ჩამოსხმის  
                                                       შედეგად   მიღებული ნაკეთოებები ) შეიძლებადაექვემდებაროს
                                                       CITES   წესებს.

 

განყოფილება    XXI      ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი
 
თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი
სასაქონლო HS კოდი                  აკძალული   ნივთები
97.01-97.06                                     საქონელი, რომელიც  ეწინააღმდეგება  CITES

 

 
 
 
ნაწილი   II
შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
-შენიშვნა:
 

მიუხედავად ამ სიაში  ჩამოთვლილი მწირი  მასალისა ან  Royal Mail ჯგუფის  ნებისმიერი თანამშრომლის  განცხადებებისა, სხვა  მომხმარებლის (ექსპორტიორი) ზედნადები  ხარჯები, რომ იყოს   უზრუნველყოფილი  ისინი უნდა შეესაბამებოდეს   შიდა და საერთაშორისო  კანონებს, გაერთიანებული სამეფოს და წარმოშობის ქვეყანაში.

 
დიდ ბრიტანეთში კომპეტენტური ორგანოების  კოორდინატების   ზოგიერთი  ბმული ( ვებ-გვერდი)  იქნა გათვალისწინებული , რათა დაეხმაროს მომხმარებელს და მომსახურე პერსონალს.
 
 
 
 
ნაწილი III:
სპეციალური   დებულებები , საბაჟო   და   სხვა
 
1. საბაჟო    დეკლარაციის    შედგენა
 
საბაჟო დეკლარაცია   უნდა შეიცავდეს ინფორმაციასრომელიც აუცილებელია , რათა დაეხმაროს  მოსაკრებლების და გადასახადების შეფასებასდა საშუალებას იძლევამიღებულ იქნას   იმპორტის და ექსპორტის  კონტროლის  შესაბამისი  ზომები .
საბაჟო დეკლარაცია  უნდა  შეივსოს  ინგლისურ  ან ფრანგულ  ენაზე.
300 SDR (£ 270) ან ნაკლები  ღირებულების   გზავნილი  საჭიროებს  CN 22  ფორმასთუ გზავნილის  ღირებულება 
აღემატება 300 SDR -ს , დეკლარაცია   უნდა შედგეს   CN 23 ფორმით.
 
 
2. ანგარიშფაქტურის   თანხლების  საჭიროება
კომერციული ანგარიშფაქტურა  ყოველთვის  უნდა   დაერთოს  საქონელს, რომელიც  იგზავნება   ბიზნესის  თვალსაზრისით.
 
 
3. საქონლის წარმოშობის  დასტურის  საჭიროება
 
წარმოშობა  უნდა იყოს დასაბუთებული ნებისმიერ იმპორტირებულ  საქონელზე,რომელიც  იგზავნება   შეღავათიანი სატარიფო სისტემის  შესაბამისად , EC   ქვეყნებს  შორის  დადებული  შეთანხმებით  ან   დამოკიდებული  სახელმწიფოების  ჯგუფებს  ან  გაერთიანებებს  შორის  გარიგებებით.  წარმოშობის  დეკლარაცია   უნდა იყოს ისეთი  სახის, სადაც  გათვალისწინებული იქნება  სხვადასხვა შეთანხმებები.
წარმოშობის ქვეყნის  დეტალები მნიშვნელოვანია კვოტას (უკიდურესი  ნორმა)  და იმპორტის კონტროლის მიზნით.
 
 
4. სხვადასხვა საბაჟო დებულებები
 
გზავნილი, რომლის  ღირებულება  არ  აღემატება £ 18 -ს , გარდა   ალკოჰოლური  სასმელის   და თამბაქოს პროდუქტებისათავისუფლდება   იმპორტის  და დღგ-ს  გადასახადისგან.
იშვიათი  ბუნების   მქონე  პირადი საჩუქრები, განკუთვნილი ადრესატის  მიერ პირადი ან ოჯახური გამოყენებისთვის, დაუბეგრავია და თავისუფლდება  დღგ-ს  გადასახადისგან,რომლის  ღირებულებაც  არ  აღემატება   
£ 36-ს  და   გათვალისწინებულია  შემდეგი  რაოდენობრივი  ლიმიტი:
 
ალკოჰოლური სასმელები: 1 ლიტრი სპირტი ან 1 ლიტრი ცქრიალა / ფორტიფიცირებული ღვინო , პლუს ლიტრი დადუღებული   ღვინო.
სუნამოები : 50 გრამი სურნელოვანი სუნამო(სპირტის  შემცველი)  და 0.25 ლიტრი   ტუალეტის  წყალი.
თამბაქოს ნაწარმი: 50 სიგარეტი  ან 25 სიგარილა  ან 10 სიგარა ან 50 გრამი თამბაქო.
 
იმპორტის  დასაბეგრი  (10%)   A "სტანდარტული ფასი“ ( საქონელზე ან მომსახურეობაზე რაიმე ფასდაკლებების გარეშე შესყიდული საქონლის რაოდენობაზე  დადებული  ფასი) გამოიყენება   გზავნილზე, რომლის   ღირებულება  არის £ 140 ან ნაკლებითუ ეს მაჩვენებელი ხელსაყრელია იმპორტიორისთვის.
 
მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ  143-ე  განაცხადში  -  საერთაშორისო ფოსტის  მეგზურ  სახელმძღვანელოშირომელიც შეიძლება გადმოიწეროთ  HM   შემოსავლებისდა საბაჟოს   ვებგვერდიდან (www.hmrc.gov.uk) ან  მოითხოვოთ    ნაბეჭდი   ფორმა  HMRC ეროვნულ საკონსულტაციო სამსახურში,
ტელ .: (დიდი ბრიტანეთის  ტერიტორიიდან) 0845 010 9000 ან +44 208 929 0152 (საერთაშორისო ტერიტორიებიდან), ორშაბათიდან  პარასკევის ჩათვლითდილის  საათიდან საღამოს  საათამდე.
 
5. ბიზნესის  თვალსაზრისით  გაგზავნილი   თამბაქო  და  თამბაქოს  ნაწარმი  
 
მიუხედავად იმისარომ ევროკავშირის ერთიანი ბაზარზეჯერ კიდევ არსებობს მოთხოვნა ბრიტანეთის  აქციზებზე გადასახადისა,   თამბაქოს და თამბაქოს ნაწარმზე, რომელიც  იგზავნება დიდ  ბრიტანეთში ბიზნესის  თვალსაზრისით,ევროკავშირის  სხვა  ქვეყნებიდან - განსაკუთრებით    საფოსტო  შეკვეთების  / ინტერნეტ შეკვეთების  განსახორციელებლად, ეს გადასახადი  უნდა  იყოს  გადახდილი
HM შემოსავლების  სამსახურში და  საბაჟოზე,სანამ  კომპანია  გააგზავნის  ასეთ  პაკეტს.  დამატებითი  ინფორმაცია  ხელმისაწვდომია  HMRC  ვებ-გვერდის  გამოცემებშიროგორიცაა საბაჟო განაცხადი  237.
 
მსოფლიოს  სხვა  ქვეყნებიდან  გაგზავნილი  თამბაქო  და თამბაქოს ნაწარმი  ექვემდებარება   დიდი ბრიტანეთის დაბეგვრის  წესებს, ქვეყანაში  შესვლის  დროსმიუხედავადიმისარომ რამდენიმე ინტერნეტ კომპანია ამტკიცებსრომ ყველა გადასახადი შედის შეძენის ფასში - ან არ არის  ნახსენები ბრიტანეთის  სავალდებულო გადასახადების  ჩამონათვალში.
 
როცა  HM შემოსავლების სამსახურს  და  საბაჟოს  აქვს ეჭვირომ დეკლარაცია არის გაყალბებულიმაგალითადგანაცხადიმტკიცებულებით, რომ ის არის საჩუქარიროდესაც ის  მართლაც  იგზავნება  კომპანიისგან  წესების  შესაბამისად,მაგრამ  არ  არის  სასაჩუქრე,  მაშინ ისინი იტოვებენ  უფლებასრათა მოახდინონ საქონლის  კონფისკაცია.
 
 
6. დებულები  დარღვევებზე
 
ნებისმიერი ამანათი , რომელზეც საქონელი არ არის სრულად  და  სწორად განცხადებული , როგორც  სახეობის,  ასევე   ღირებულების  მითითებით,საჭიროებს  კონფისკაციას  და მისი შიგთავსი  შეიძლება განკარგოს  საბაჟომ ან განადგურდეს.
 
ნებისმიერი კანონიერი  დებულების  დარღვევა  რაც   აყალბებს   იმპორტს ან ექსპორტს  ექვემდებარება  კონფისკაციას .
 
ბრიტანეთი არის CITES კონვენციის   ხელმომწერი  ქვეყანა  დაშესაბამისადსაქონელი  მოწმდება , რათა უზრუნველყონ  სწორი   თანმხლები დოკუმენტაციის  არსებობა.
ნებისმიერი საქონელი, რომელიც   არღვევს CITES  წესებს   ექვემდებარება  დაყადაღებას.
 
7. მნიშვნელოვანი  ინფორმაცია   დიდ  ბრიტანეთში  იმპორტის  კონტროლზე:
 
დიდი ბრიტანეთი (ევროკავშირის  სხვა  წევრ  ქვეყნებთან ერთად) მოითხოვს  სამართლებრივი  ნორმების  დაცვას,  როგორც კერძო პირების  ისე  ბიზნესთან  დაკავშირებულ   იმპორტზე  მეცხოველეობის პროდუქციაზემცენარეთა და მცენარეულ პროდუქტებზე   და აქციზურ საქონელზეროგორიცაა თამბაქოარსებობს  გაგზავნის  განსხვავებული  ტიპი (ბიზნესის ან კერძო პირსდა საქონლის წარმოშობის ქვეყნის  მიხედვით  და გამგზავნმა  უნდა უზრუნველყოს,რომ  საქონლის  გაგზავნამდე  ჩაატაროს  შესაბამისი ღონისძიებები,  რაიმე დამატებითი დოკუმენტის  ან წინასწარი გადახდის  ვალდებულებების  და გადასახადების   წარდგენაზე   ბრიტანეთის ხელისუფლებაში(სადაც საჭიროა).
 
ერთი (საერთო)  ბაზრის   წესები   მიუთითებსრომ არ არსებობს   ცხოველის ან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემოწმების   დადგენილი  წესი  შესავლელ  პორტებში, ევროკავშირის სხვა წევრი  ქვეყნებიდან,
მაგრამ   თვითნებურ არადისკრიმინაციულ ადგილზე  შემოწმება   დანიშნულების ქვეყანაში  ნებადართულია.
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ იმპორტის მოთხოვნები  შეიძლება შეიცვალოს  დაავადების  უცაბედი  აფეთქების  გამო (მაგალითადფრინველის გრიპის და ..), და  Defra არის კომპეტენტური დიდი ბრიტანეთის  ორგანორომელიც უზრუნველყოფს  განახლებული  ინფორმაციის  მიწოდებას   მიმდინარე მოთხოვნებზე   და გამოაქვეყნებს მას 
ვებ-გვერდზე.
 
8. კერძო  პირების  მიერ  დიდ  ბრიტანეთში  ცხოველური  პროდუქტების  იმპორტი  მთელ  მსოფლიოში
 
Defra-ს  ხელმძვანელობით   შეიქმნა   საზოგადოებარათა დაეხმარონ  კერძო პირებს  იცოდნენ   ნებადართულია  თუ  წონის  შეზღუდვას  ექვემდებარება  ხორცისრძის დამათი  პროდუქტებისკვერცხის  და კვერცხის პროდუქტების ბაყაყის ფეხების , ლოკოკინას  ხორცისმოლუსკების   და თევზის  და თევზის პროდუქტების    ფოსტით  გაგზავნა:
 
9. ცხოველური   პროდუქციის   იმპორტი   ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან
 
ევროკავშირის  სხვა  წევრი  ქვეყნებიდან  ბრიტანეთში   ბიზნესით  გაგზავნილი  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები , უნდა  იყოს  მიღებული  და  დამტკიცებული   ამავე  ქვეყნებიდან, ამასთანავე  უნდა ახლდეს ოფიციალური ჯანმრთელობის ცნობა და კომერციული დოკუმენტი ( დამოკიდებულია პროდუქტის  სახეობაზე ).
სერტიფიკატი ან დოკუმენტი  უნდა   შეიცავდეს  ინფორმაციას   პროდუქციის  წარმოშობაზე   და დანიშნულებაზე   და  შეიძლება მოიცავდეს   ხალხის  ან  ცხოველის  ჯანმრთელობის  დამოწმებას.
 
10. ცხოველური  პროდუქციის  იმპორტის  ბიზნესი
 
არსებობს  მრავალი  ევროპულიკანონმდებლობა  ცხოველურიპროდუქტების  იმპორტზე   და კონკრეტულიშეზღუდვების  სიები ხელმისაწვდომია   Defra-ს  ვებ-გვერდზე,

 

http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/prod-im/eu-imp.htm, რაც   დახარისხებულია  პროდუქტის ტიპის მიხედვით:
 
ახალი ხორცი - ზოგადადახალი წითელი ხორციახალი ფრინველის ხორცინანადირევი ხორცირძე და რძის პროდუქტები (განკუთვნილი ადამიანის  მოხმარებისთვის); ხორცის პროდუქტები -
ზოგადადწითელი ხორცის პროდუქტებიფრინველის ხორცის პროდუქტებიდანამცეცებული ხორცი / ხორცის პროდუქტები; "Balai"-ის
პროდუქციარძე / რძის პროდუქტები, რომელიც  არ არის განკუთვნილი საკვებადცხოველთა გრაგნილებიტყავი და ჩლიქოსანი  ძუძუმწორების  ხორციშინაური  ცხოველების  საკვები,
ძვლები / ძვლის პროდუქტებიჩლიქები / ჩლიქების პროდუქტებირქები / რქის პროდუქტებიდამუშავებული ცხოველური ცილა /თევზის  პროდუქტებისისხლი / სისხლისპროდუქტები
შინაური  ფრინველის  ხორციცხენების ოჯახის შრატილორი და  დამუშავებული  ცხიმებინედლეული, რომელიც  განკუთვნილია  შიანური  ცხოველების  საკვებად  ანტექნიკური / ფარმაცევტული პროდუქციასამეურნეო  და  ნანადირევი  ხორცი და კურდღლის ხორციმეფუტკრეობის  პროდუქტებინანადირევინაკელი,
დაუმუშავებელი ბამბა / ბეწვი / ჯაგარი / ბუმბულიხორცის პროდუქტებიჟელატინი  განკუთვნილი ადამიანის საკვებადთაფლიკვერცხი / კვერცხის პროდუქტები,  ქვეწარმავლის   ხორცი / ხორცის პროდუქტებირძე / რძის პროდუქტები ადამიანის   საკვებად  გამოსაყენებელი , მიღებული   იმ სახეობებისგან, რომლებიც  არ  არის  მითითებული   92/46 / EEC  დირექტივაშიბაყაყის   ფეხები და ლოკოკინები.
 
Defra ასევე აქვეყნებს   სავაჭრო  ინფორმაციის   ჩანაწერებს (TINs)  თავის ვებ-გვერდზერათა დაეხმაროს მომხმარებელს  სამართლებრივი  ნორმების  დაცვაში.
 
თუ პროდუქტი  არ არის ჩამონათვალში,უნდა  დაუკავშირდეთ   Defra-ს  პროდუქტის  იმპორტის განყოფილებას.
 
11. ვეტერინარული ჩეკები
 
ვეტერინარული კანონმდებლობარომელიც გავლენას ახდენს ყველა პროდუქციის შეტანაზე  განთავსებულია  ცალკე სექციაში Defra-ს  ვებ-გვერდზე, რომლის  ნახვაც  შეგიძლიათ
 
 
 
12. მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები
 
არსებობს   მრავალი   კანონმდებლობა   მცენარეული პროდუქტების  იმპორტზე , განსაკუთრებით  მცენარეთა  ტიპის   და  წარმოშობის ქვეყნის  მიხედვით . ზოგიერთიინფორმაცია მოცემულია აქ  B ნაწილში მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს.
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ Defra -ს  ვებ-გვერდზე  მოწოდებული ინფორმაციის ნახვა, რაც  დაკავშირებულია მცენარეების  და  მცენარეული პროდუქტების   პირად  გზავნილთან, ეხება    მხოლოდ  ბარგით  გაგზავნის  წესებს   და  არა  ფოსტით.
 
მცენარეთა ჯანმრთელობის კონტროლის ზოგადი  ხელმძღვანელობისთვის  კონსულტაციები  შეგიძლიათ  გაიაროთ  Defra-ს  ბროშურის  დახმარებით  " იმპორტირებულ  მცენარეთა ჯანმრთელობის გზამკვლევი  "   ან   დაუკავშირდეთ
Defra -ს მცენარეთა ჯანმრთელობის მომსახურების განყოფილებას, 8 საათიდან 5 საათამდე ორშაბათიდან  პარასკევის ჩათვლითტელ .: +44 (0) 1904 455174 ,
ფაქსი: +44 (0) 1904 455199   ან 5 საათიდან 8 საათამდე ორშაბათიდან   პარასკევის  ჩათვლით  და მთელი დღე  შაბათს და კვირას,
ტელ .: +44 (0) 1904 455174 , ფაქსი : +44 (0) 1904 455 199 ან
 
  
13. იმპორტთან დაკავშირებული   მოთხოვნების  საკონტაქტო    მონაცემები:
 
ცოცხალი ცხოველებიმწერები ან ფრინველიცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (მათ შორისხორციფრინველიძეხვილორიდა ..), მცენარეებიხილი დაბოსტნეული:
 
გარემოსსურსათისა და სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი  (Defra): დიდ ბრიტანეთში - 08459 335577, დიდი ბრიტანეთის გარეთ-  +44 20 7270 8961 ან შეამოწმეთ  Defra-ს  ვებ-გვერდზე : http://www.defra.gov.uk/animalh/illegali/default.htm
 
ზოგიერთი კონკრეტული კონტაქტები:
 
თევზი და ზღვის პროდუქტები (ადამიანის მოხმარებისათვის) - დაუკავშირდით სურსათის სტანდარტების სააგენტოსტელ .: +44 (0) 20 7276 8991
თევზი და ზღვის პროდუქტები (არა  საკვებად) -დაუკავშირდით  შუალედური პროდუქტების  იმპორტის   სადაზღვევო  ფილიალს, Defra
თივა და ჩალა -დაუკავშირდით  იმპორტის  სადაზღვევო   ფილიალს, Defra
პათოგენები - დაუკავშირდით  Defra-ს  პათოგენების   განყოფილებასტელ .: +44 (0) 207 904 6144
პირუტყვის სახეობების   სპერმაემბრიონი  და კვერცხუჯრედი - დაუკავშირდით  გერმაპლაზმას იმპორტის  განყოფილებას, Defra
ცხენის  სპერმა  და ემბრიონი - დაუკავშირდით  გერმაპლაზმას იმპორტის განყოფილებას, Defra
საინკუბაციო კვერცხი - დაუკავშირდით  იმპორტის  სადაზღვევო  ფილიალს, Defra
გადაშენების პირას მყოფი სახეობები  და  მათი ნაწილები / წარმოებულები (ანუ CITES): Defra, ტელ .: +44 (0) 117 372 8749,ელ-ფოსტა:
დამატებითი ინფორმაცია CITEზე  გთხოვთ  იხილოთ  დიდი ბრიტანეთის CITES  ვებ-გვერდზე:
მეტყევეობის პროდუქციაროგორიცაა ხე-ტყე  ან ქერქისატყეო კომისიატელ .: +44 (0) 131 314 6120
რადიო აპარატურა და ტელეფონებირადიოკავშირის სააგენტოტელ .: +44 (0) 020 7211 0463
 
ნებისმიერი შეკითხვა ცეცხლსასროლი იარაღისსაბრძოლო მასალის და შემადგენელი ნაწილების  იმპორტის ლიცენზირების მოთხოვნებზე  უნდა განიხილოთ  ბრიტანეთის  ვაჭრობისა და მრეწველობის  დეპარტამენტში,  იმპორტის ლიცენზიის  ფილიალშიელ-ფოსტა:
 
დამატებითი ინფორმაციის  მიღება,  ცეცხლსასროლი იარაღის კანონის შესახებ,  შესაძლებელია  მთავარ  ოფისშიელ-ფოსტა:
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ ყველა ელექტრონული ფოსტა, რომელიც  იგზავნება  მთავარ ოფისში და  ვაჭრობისა და მრეწველობის დეპარტამენტში, უნდა შეიცავდეს  მომკვლევის სრულ  სახელს  და საფოსტო მისამართს.