ბოსნია და ჰერცოგოვინა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

 

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Banja Luka, Bijeljina, Bileca, Bosanska Gradiska, Bosanski Brod, Bosanski Novi, Bosanski Samac, Brcko, Busovaca, Capljina, Citluk, Derventa, Doboj, Drvar, Foca, Gacko, Grude, Jajce, Kiseljak, Ljubuski, Medugorje, Modrica, Mostar, Mrkonjic Grad, Neum, Odzak, Orasje, Pale, Posusje, Prijedor,Prozor, Rogatica, Sipovo, Siroki Brijeg, Sokolac, Srebrenica, Stolac, Teslic, Tomislavgrad, Trebinje, Usora, Visegrad, Vitez
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბოსნია და ჰერცოგოვინას ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ყველა სახის იარაღი (სანადირო იარაღის გარდა), იარაღის ნაწილები და მისი საბრძოლო მასალა; ესენციები ხელოვნური ღვინოებისა და არყის წარმოებისათვის; საშუალებები, რომლებიც  გამოიყენება აბორტისათვის; სხვა სახელმწიფოების სამხედრო ფორმა; პაპიროსის ქაღალდი; უცხოური ლატარიის საკუთნო; სახელმწიფო ვალუტის მსგავსი ჟეტონები; ქვეყანაში აკრძალული პუბლიკაციები; საფოსტო მტრედები; ფეთქებადი ნივთიერებები; იუგოსლავიის ეროვნული ფული (საბანკო ბილეთები დინარებში); თუთიყუშები; მარკები ჩანანიშნები, ნიშნები წარმომავლობის შესახებ; ცხოველები; შინაური ფრინველები; საფუარი; ღვინის კვეთი; ღვინის ტკბილი; სასტვენები; კოვზები ტყვიის 10%-იანი შემცველობით; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

უმავთულო ტელეგრაფისა და ტელეფონის აპარატურა, მედიკამენტები და მედიკამენტების ნიმუშები, რეცეპტის არსებობის შემთხვევაში, თესლი და ხილი, ვეტერინარული შრატები და ვაქცინები, აბრეშუმის ჭიის კვერცხები, ვაზის ლერწები, ნერგები და კალმები ფესვებით ან ფესვების გარეშე, პრეპარატები მეღვინეობისათვის და ვაზის ლერწებისა და ხეხილის დაავადებებთან  საბრძოლო საშუალებები - იუგოსლავიის კომპეტენტურ ხელისუფალთა მიერ ადრესატისათვის გაცემული სპეციალური ნებართვით; ავტორიტეტული ინსტიტუტების მისამართით გასაგზავნი ნარკოტიკები კომპეტენტურ ხელისუფალთა მიერ წინასწარ გაცემული  ნებართვით; გეოგრაფიული  გეგმების ლითოგრაფიული ასლები (გარდა მასშტაბისა 1:25 000); ძმრის მჟავა 15%-ზე მეტი კონცენტრაციით; შხამები, ოპიუმი, ხილი - მცენარეთა დაცვის კომპეტენტური ორგანოს სპეციალური სერტიფიკატით; ბაქტერიების სხვადასხვა კულტურები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები - კომპეტენტურ ხელისუფალთა ნებართვით; ძაღლები, კატები - მთავარი ვეტერინარის მიერ ვიზადასმული წარმომავლობის შესახებ სერტიფიკატის საფუძველზე; ნანადირევი და შინაური ფრინველი - ჯანმრთელობისა და წარმოშობის შესახებ სერთიფიკატის საფუძველზე; ცელულოიდი, ფილმები - სპეციალური შეფუთვით; იარაღი და საბრძოლო მასალა - კომპეტენტურ ხელისუფალთა ნებართვით.