ჩილე

    

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - CLP 700;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $30.0;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ესპანური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correos.cl
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - CLP 700;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $30.0;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.correos.cl
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1800 CLP;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 20433 CLP;
    იურიდიული პირებისთვის 20433 CLP;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 19,20 აპრილი, 1,21 მაისი, 7,29 ივნისი, 16 ივლისი, 115,20 აგვისტო, 18-20 სექტემბერი, 12,31 ოქტომბერი,  1 ნოემბერი, 8,25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correos.cl
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ჩილეს ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული ნივთები:
შეურაცხმყოფელი ნივთები; ჰეროინი და მისი შემცველი პრეპარატები; აბსენტი; ჯანმრთელობისათვის მავნე და ხრწნის სტადიაში მყოფი სასმელები და პროდუქტები; მომხმარებლის  შეცდომაში შემყვანი ან თვითნაკეთი ნივთიერებები და კვების პროდუქტები; საქარინის შემცველი სასმელები და პროდუქტები; შესქელებული რძე; წამლები, რომელთა შემადგენლობა არ არის გარკვევით მინიშნებული; საზღვარგარეთული ლატარიის ბილეთები და ლატარიის მოწყობილობები; ასანთი; საბრძოლო მასალები; უხამსი ხასიათის სურათები, მცირე ზოომს ქანდაკებანი, გრავიურები და წიგნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; იარაღი, პატრონები და ლითონის კაფსულები პორტატიული ცეცხლსასროლი იარაღისათვის;
ლითიუმის ბატარეები (ცალკე); ლითიუმის ბატარეები ჩამონტაჟებული ტექნიკაში; ადვილადაალებადი სითხეები (მაგ. სუნამო, ფრჩხილის ლაქი).


შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთები:
საქარინი - მხოლოდ სამედიცინო დანიშნულებით; მცენარეები და ცხოველები - ჩილეს სანიტარული ინსპექციის ნებართვით; კინოფილმები - ლითონის ჰერმეტიულად დახურული ყუთებით; გამაბრუებელი ნივთიერებები - ჯანდაცვის გენერალური დირექტორის ნებართვით; ქიმიური პროდუქტები - საბაჟოს ნებართვით; სამხედრო აღჭურვილობა - სამხედრო მინისტრის ნებართვით; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები - სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით, სანტიაგოში არსებული სანიდადის გენერალური დირექციის ნებართვით; ცხოველები (მტაცებლები), ქვეწარმავლები, მწერები და სხვა მავნე სახეობანი, რომლებიც შემოიტანება სამეცნიერო დანიშნულებით - საბაჟოს ადმინისტრატორის სპეციალური ნებართვით, ვაზი და მისი ნაწილები, თესლი, ბუჩქები, ბოლქვები, ძირები და ძირხვენები - მცენარეთა სანიტარული ინსპექციის ნებართვით; საბრძოლო ტექნიკა და ცეცხლსასროლი იარაღი (სანადირო იარაღის გარდა) - გენერალური სამხედრო კომენდატურის ნებართვით.


შენიშვნა:
1. შეკვეთილ გზავნილებში, მცირე პაკეტების გარდა, აკრზალულია გადაიგზავნოს ფული, საბანკო და სახაზინო ბილეთები, პლატინა, ოქრო, ვერცხლი ზოდებსა და ნაკეთობებში, ძვირფასი ქვები და სხვა ფასიანი ნივთები;
2.

ჩილეს რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს იმ შეკვეთილ და უბრალო გზავნილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.

   3.  2020 წლის 9 ივლისიდან, ყველა საერთაშორისო შემავალი გზავნილი, რომელიც არ დაექვემდებარება SAG (სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამსახური) - ის მოთხოვნებს და არ ექნება თანმხლები დოკუმენტაცია (ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული დოკუმენტაცია), შესაბამისი სამსახურის მიერ იქნება ამოღებული და განადგურებული.