სლოვაკეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილებისა, რომლებიც შეიცავს ეროვნულ ვალუტას)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 843 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი807 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სლოვაკეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ლითონის ყუთებში მოთავსებული კონსერვები და ყველა სახის პროდუქტები; ხმელი ხილი (ჩირი); დარიშხანის ან ტყვიის შემცველი ნივთიერებით შეღებილი ან გაჟღენთილი ნივთები და საქონელი; ლუდის შესაფერადებელი ან დასამზადებელი ნივთიერებები; ალკოჰოლის და ნარკოტიკების შემცველი ესენციები; ხელოვნური ღვინოები; ძეხვისა და ხორცის შენახვისათვის განკუთვნილი ნივთიერებები; თეთრი ფოსფორი და მისი ნაწარმი; სამყურასა და ვაზის ნარჩენები და ჩენჩო; მეორადი მოხმარების საგნები; პროპაგანდის ბეჭდვითი გამოცემები; შეურაცხმყოფელი და უხამსი ხასიათის ნივთები; სლოვაკეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო წყობის წინააღმდეგ მიმართული პუბლიკაციები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; მცენარეები; იარაღი და საბრძოლო მასალები; ეთილის სპირტი; სლოვაკეთის ვალუტა (ბანკნოტები, სახაზინო ბილეთები, მონეტები), 1953 წლამდე გამოცემული საფოსტო მარკები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნებისათვის გაგზავნილი ოპიუმი, მორფი და სხვა გამაბრუებელი საშუალებები - სლოვაკეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ადრესატზე გაცემული სპეციალური ნებართვით; სამკურნალო და კოსმეტიკური საქონელი - კომპეტენტური ორგანოების სპეციალური ნებართვით; თამბაქო და მისი ნაწარმი - 500 გრამამდე წონით, პირადი მოხმარებისათვის; მარილი და ხელოვნური დამატკბობელი საშუალებები - სლოვაკეთის ფინანსთა სამინისტროს სპეციალური ნებართვით; რადიოტელეგრაფისა და რადიოტელეფონის აპარატები - ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; კომერციული მნიშვნელობის მარკები და ფილატელიის სხვა ნივთები - საგარეო ვაჭრობის დაწესებულების საქმიანობის ჩარჩოებში; ფილატელური გაცვლა - სლოვაკეთის ფილატელისტთა საზოგადოების წევრებისათვის, იმ პირობით თუ ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთი ადრესატისადმი განკუთვნილი ფილატელისტური პროდუქციის ღირებულება არ აღემატება 1000 კრონას, საფოსტო მარკები და ფილატელისტური ხასიათის სხვა ნივთები შეტანაზე ნებართვის გარეშე მიიღება მხოლოდ შემდეგი პირობით - სამი გზავნილი კალენდარული წლის განმავლობაში, თუ შიგთავსის ჯამური რაოდენობა არ აღემატება 100 ცალს ღირებულებით 100 კრონა; ფული და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ვალუტით ანგარიშსწორების დოკუმენტები - სლოვაკეთის ბანკის ნებართვით; ფუტკარი - კვებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; სამედიცინო და ვეტერინარული ინსტრუმენტები - არაკომერციული მიზნით; შრატი და ვაქცინები (ადამიანებისა და ცხოველთათვის) - კვებისა და სოფლის მეურნეობის მთავარი ჰიგიენისტის ნებართვით; ბაცილების მატარებელი ნივთიერებანი - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; კვების პროდუქტების დანამატები (საღებავები, კონსერვანტები და სხვა) - ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი მიწერილობით; მცენარეები და მათი ნაწილები, თესლი, ბუნებრივი გარსით - გამგზავნი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს ფიტოსანიტარული ნებართვით; იარაღი და აღჭურვილობა - გამგზავნ ქვეყანაში სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გაცემული დოკუმენტით; საჩუქრები - არაკომერციული მიზნით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება 3000 კრონას და ექნება წარწერა "გზავნილი - საჩუქარი". 

თითოეულ გზავნილზე ქვემოთჩამოთვლილი საქონელის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს აღნიშნულ ნორმებს: ჩაი - 0,25 კგ; შოკოლადი და შოკოლადის ნაწარმი - 1 კგ; ნეილონის წინდები და შესაბამისი ნაწარმი - 1 წყვილი; ფეხსაცმელი - 1 წყვილი; კაბა, პალტო ან მათი დასამზადებელი  მასალა - 1 ცალი.