სან მარინო

   

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი1000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
 
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
 
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სან მარინოს ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული ნივთები:
შრატები, ვაქცინები, მედიკამენტები (ძნელად საშოვნელის ან სასწრაფოს გარდა); იტალიაში არარეგისტრირებული საზღვარგარეთული პატენტირებული მედიკამენტები, შრატი, ვაქცინები, პესტიციდები, დიეტური პროდუქცია, იმ შემთხვევების გარდა, როცა ზემოთჩამოთვლილი მცირე რაოდენობით განკუთვნილია ადრესატის მკურნალობისათვის, ან ექიმებისათვის მათი ავადმყოფების სამკურნალოდ ან ფარმაცევტული, ტოქსიკოლოგიური და ქიმიური ცდებისათვის ან ლაბორატორიული ანალიზისათვის; ალკოჰოლური სასმელები; სადეზინფექციო საშუალებები; სუნამო და კოსმეტიკა, ეთერზეთები, ესენციები, საღებავები და კანის, თმების, ფრჩხილების მოვლის საშუალებები,  აგრეთვე ტანსაბანი ნებისმიერი საშუალებები,  რომლებიც მავნეა ჯანმრთელობისათვის; ხორცი, მათ შორის დაკონსერვებულიც; მეორადი საცვლები, ტანსაცმელი, თეთრეული; ტოქსიკური აირები; სპირტი და ფორმალდეჰიდის ხსნარები და მათი შემცველი პროდუქტები; ცხოველები,  ფრინველების, წურბელების, წვრილ კიბორჩალისებრთა, პარაზიტებისა და მავნე მწერთა გამანადგურებლების გარდა, რომლებიც იგზავნებიან მათი შესწავლის მიზნით ან იცვლებიან ოფიციალურ ინსტიტუტებს შორის; არასახიფათო რეპტილიები; ცოცხალი მცენარეები და მათი ნაწილები; მცენარეებისათვის მავნე ნივთიერებები; ავადმყოფობის წარმომქმნელი ცოცხალი ორგანიზმები, ვირუსები, მიკოპლაზმები, ბაქტერიები, სოკოები და მავნე ცხოველები; ყველა ცოცხალი პროდუქტი თუ ისინი პარაზიტებით არიან დაავადებულები; იარაღი და მისი დეტალები; ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები; ოქრო; თამბაქო; სიგარეტი; ლითონის მონეტები, საბანკო ბილეთები; ის გრამფირფიტები და სხვა  ფონომექანიკური კვლავაღმდგენები,  წიგნები, გაზეთები, ბეჭდვითი გამოცემები, ნახატები და ემბლემები, რომელთა შინაარსი ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი წყობის ან მორალის ნორმებს; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოქროს, პლატინის ნაკეთობები, ძვირფასეულობა - მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებით; საფოსტო მარკები - მხოლოდ ფილატელიური ვაჭრობისათვის: ასეთ გზავნილებს უნდა ჰქონდეთ CN 22 იარლიყი და CN 23 საბაჟო დეკლარაცია და ადრესატები მიიღებენ სან-მარინოს შინაგანი საფინანსო რეგლამენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად წინასწარი გაფორმების შემდეგ; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები მიიღება მხოლოდ სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით სან-მარინოს ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ცოცხალი მცენარეები და მათი ნაწილები - მხოლოდ მათი გაშენების და გამრავლების მიზნით; სანადირო თოფები და მათი ნაწილები, სასროლი, სასტენდო თოფები და საბრძოლო მასალები - სან-მარინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვით; ქვამარილი, არარაფინირებული და ზღვის მარილი, სუფთა ქლორის ნატრიუმი, თეთრი, ყვითელი და წითელი ფოსფორი, ფოსფორისა და გოგირდის ნაერთები, ნიკოტინი, ნიკოტინის მარილები, ასანთი, ცერიუმისა და რკინის ნაერთები, პიროფორირებული ნაერთები, სანთებელები და ასანთები მოწყობილობები და მათი ნაწილები - სან-მარინოს ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით; საზომი და საწონი მოწყობილობები, საწონები, ზომები და მათი ნაწილები - თუ პასუხობენ სან-მარინოში მოქმედ რეგლამენტის შესაბამის დებულებებს; რადიოტელეფონის აპარატები, ტელევიზორები და მათი სათადარიგო ნაწილები - მიმღების წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომ ისინი გამოყენებული იქნება კერძო მოხმარებისათვის;


შენიშვნა:
1. СN 23 საბაჟო დეკლარაცია შევსებული უნდა იყოს ფრანგულ ენაზე;
2. სან მარინოს საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.