პარაგვაი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიწერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება პარაგვაის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ყალბი ფული; ასანთი; გუდრონისგან, მინერალური პროდუქტებისგან, შხამიანი მცენარეებისგან დამზადებული მოხმარებისათვის ვარგისი საღებავი ესენციები; უცხოეთის ლატარიის ბილეთები; ავადმყოფი ცხოველები; რძე; კარაქი; ყველი; კარტოფილი; ხახვი; ბრინჯი; ხორბლის ფქვილი; მცენარეული წარმოშოის ცხიმი და კარაქი; ძეხვეული; შაქარი; ტკბილეული; მიწის თხილი; ხილის და პომიდვრის წვენები; ძმარი; სიგარები და სიგარეტები; მარილი; საპონი; ლილა; ასანთი; ჩემოდნები; ტომრები; ჩანთები და ფუტლიარები; რვეულები; მოკლე ვადით სარგებლობის ბეჭდვითი  გამოცემები (მაგ., ჩეკების წიგნაკი); ქაღალდი დიაგრამებისათვის (მილიმეტროვკები); ბამბა; მაღალყელიანი წინდები; ქსოვილი; წინდები; სელის გადასაფარებლები; სამშენებლო მასალები; ელექტრო ბატარეები; ნავთობპროდუქტები; ავეჯი; პლასტმასის სათამაშოები; აზარტული თამაშების ნივთები (რულეტები და სხვა); რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
არაშხამიანი მცენარეებისგან დამზადებული მოხმარებისათვის საჭირო სამღებრო ესენციები - ადრესატზე გადაცემამდე მათი შემოწმების პირობით; ფართო მოხმარების თეთრეული - დეზინფექციის  მოწმობის არსებობის შემთხვევაში; ანილინი - თეთრი თუნუქის ყუთში შეფუთვის პირობით, რომელიც შემდეგ მოთავსებულია ხის ყუთში, კედლის სისქე არა ნაკლებ 1 სმ-ისა; ნარკოტიკები; მედიკამენტები; ფსიქოტროპიული ნივთიერებები - ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ნებართვით; იარაღი, საბრძოლო მასალები - სამხედრო მრეწველობის დირექციის ნებართვით; კოპირების მანქანები - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვით.

 

პარაგვაისთან საფოსტო ინდექსების სანახავად გთხოვთ გადადით შესაბამის ბმულზე:

https://apps.senatics.gov.py/dinacopa/#/zona/zonaspostales