პაკისტანი

 

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  •   საფოსტო ბარათი: მაქსიმალური წონა 20გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   წერილი: მაქსიმალური წონა 250გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   მცირე პაკეტი: მაქსიმალური წონა 2კგ. მაქსიმალური  ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  •   M ტომარა: მაქსიმალური წონა 30კგ. მაქსიმალური სიმაღლე - 80სმ; მაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.

  

 

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ. 

მაქსიმალური ზომა:1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,

რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).

 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  ამანათის  გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ
მაქსიმალური ზომა: 1.05.X1.05.X1.05. (ან 2.სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მხოლოდ შემდეგი ტერიტორიები:Karachi და ქალაქები, შემდეგი ინდექსებით: 74000, 74200, 74400, 74600, 74700, 74800, 74900, 75600, Hyd 71000, Sukkur 65200, Quetta 87300, Faisalabad 38000, Gujranwala 52250, Sialkot 51310, R. Pindi 46000, Islamabad 44000, Peshwar 25000, R.Y. Khan 64200, D.G. Khan 32200, B. Pur 63100.
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება პაკისტანის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი ან უზნეო ხასიათის საგნები; ოპიუმი და მისი ალკოლოიდები; მორფი; კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, გადაგზავნისათვის მხოლოდ სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით; ვარდისფერი ქინაქინა; ყვითელი ციების ვირუსი, ცხოველების ტყავი და ფრინველის ბუმბული; მცენარეების გადაგზავნა ავიატრანსპორტით და საზღვაო გზით; იარლიყები ნახატებით, რომლებიც წარმოადგენენ საბანკო ბილეთების მუდმივი ან დროებითი გამოცემების იმიტაციას და საქონელი ასეტი იარლიყებით; ბამბა; აბრეშუმი და სხვა ქსოვილები ნახატებით, რომლებიც წარმოადგენენ საბანკო ბილეთების იმიტაციას; ფული ან ზოდები ხუთი ფუნტის ზემოთ ღირებულებით; ბრინჯაოს ან სპილენძის მონეტები, ყალბი მონეტები; მონეტების მოსაჭრელი მოწყობილობები; აპარატურა უმავთულო ტელეგრაფისათვის; ნებისმიერი საქონელი პაკისტანის გერბიანი მარკით; პაკისტანის საზღვრებს გარეთ დამზადებული საქონელი; წერილობითი ცნობები; ნახმარი თეთრეული, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი; იარაღი; უცხოეთის ლატარიები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები; სიგარეტი; საქარინი; ყავა; რადიოაქტიური ნივთიერებები; 


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
კაუჩუკი; ციტრუსები; კარტოფილი - ჯანმრთელობის სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში; შაქრის ლერწამი, წარმომავლობით გარდა ფიჯის კუნძულებისა, ახალი გვინეისა, ავსტრალიისა, ფინეთისა - ჯანმრთელობის სერტიფიკატის შემთხვევაში; ვალუტა; მონეტები; საბანკო ბილეთები და სხვა ფასიანი საგნები, როგორიც არის ოქრო და ვერცხლი - გადაიგზავნება მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილით.