ნიგერია

 

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  •   საფოსტო ბარათი: მაქსიმალური წონა 20გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   წერილი: მაქსიმალური წონა 250გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   მცირე პაკეტი: მაქსიმალური წონა 2კგ. მაქსიმალური  ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  •   M ტომარა: მაქსიმალური წონა 30კგ. მაქსიმალური სიმაღლე - 80სმ; მაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.

  

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ. 

მაქსიმალური ზომა:1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,

რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).

 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  ამანათის  გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
 

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ
მაქსიმალური ზომა: 1.05.X1.05.X1.05. (ან 2.სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნიგერიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
თეთრი ფოსფორის ასანთი; უხამსი ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები, ფილმები, გრავიურები და სხვა; სპირტი და ალკოჰოლური სასმელები; სპირტის დასამზადებელი ესენციები; ნარკოტიკები; ცოცხალი ცხოველები; ყავის, კაკაოს, შაქრის ლერწმის ციტრუსების ნერგები; ფულის დასამზადებელი აპარატები და ინსტრუმენტები; თევზის კონსერვები; საკონდიტრო ნაწარმი; თხილი; შაქარი და შაქრის პროდუქტები; შაქრიანი სითხეები (სიროფები); ხილი; ხელოვნური ყვავილები; კბილის პასტა; ფოტოქაღალდი; ფული; საფეხბურთო მატჩების ანგარიშების პროგნოზების მონაცემები; ანგარიშები; ნიჟარები; სიგარები და სიგარეტები; ასანთი; ქსოვილები; რკინა-კავეული; ქაშანურის, ფაიფურის და თიხის ნაკეთობები; ბეწვეულის ნაკეთობები; ნაქსოვი ნივთები; ტყავის, ქსოვილის, ელასტიკის, ტილოს ნაკეთობები; გერბები და ეტიკეტები; პირსახოცები  და თეთრეული; საგზაო ნაკეთობები (ჩანთები); საცობები; მინის ნივთები და სამშვენისები; პლასტმასის ნაკეთობები; ტიული და ნაქარგები; ფეხსაცმელი; ხალიჩები; ფიანდაზები;  სანთელი; ძვირფასი და ნახევრადძვირფასუ ქვები, მათ შორის მარგალიტიც; კალენდრები, ღია ბარათები და ბლოკნოტები; მონეტები; კბილის საჩიჩქნი ჩხირები; ლატარიები; ყალბი ფული ან ბილეთები; ჩაი; ხორცი; ბოსტნეული; სანადირო ფარნები, ცხოველთა რქები; ნიადაგი; მცენარეული მასალები; იარაღი; ჯაგრისები; ყველა სახის ტანსაცმელი; საბანკო ბილეთები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ხმოვანი ჩანაწერები - თუ ადრესატს გააჩნია კონტროლის კომისიის ნებართვა; სამეცნიერო დაწესებულებებისა და ფარმაცევტებისთვის განკუთვნილი სპირტის სახდელი აპარატები, ესენციები და ექსტრაქტები, საღებავები და სხვა - ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკის მთავრობის ნებართვით; ნარკოტიკები - შეიტანება მხოლოდ ოფიციალური სამედიცინო დაწესებულებების მიერ; მედიკამენტები - სამედიცინო დაწესებულებების ნებართვით;  ძვირფასი ქვები და ლითონები - 5 ფრანკზე ნაკლები ღირებულებით; პარაზიტები - აღიარებულ ორგანიზაციებს შორის გაცვლის წესით; ფუტკარი, წურბელა, აბრეშუმის ჭია - სპეციალური ყუთებით; სამუშაო ფორმა - იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ მისი ტარების უფლება; გასაღებების დასამზადებელი მანქანები - პოლიციის გენერალური ინსპექტორის ნებართვით; ცრემლმდენი გაზი - რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი ნებართვით; ნახმარი ტანსაცმელი - ჩატარებული დეზინფექციის შესახებ სერტიფიკატით; მცენარეები - სოფლის მეურნეობის კვლევის დეპარტამენტის დირექტორის ლიცენზიითა და მცენარეთა კარანტინის სამსახურის ნებართვით.


შენიშვნა: მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათები.