მონაკო

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი1000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. შაბათი - 12 საათამდე
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მონაკოს ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ლატარიის ბეჭდვითი გამოცემები; მონეტები, პლატინა, ოქრო, ვერცხლი, დამუშავებული ან არა, ძვირფასეულობა; საბანკო ბილეთები; ფეთქებადი, აალებადი ან სახიფათო ნივთიერებები; კაფსულები დეტონირებადი დენთით; საბრძოლო და სანადირო პატრონები; ყველანაირი შეიარაღება; ცელულოიდი; უცნობი მედიკამენტები ან მედიკამენტები რეცეპტზე ან შეფუთვაზე დასახელების  გაურკვეველი წარწერით; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; ჩვილთა კვების ბოთლები და საწოვარები; ცოცხალი ცხოველები ფუტკრის ან წურბელების გარდა; მკვდარი ცხოველები და მათი ტყავი; კვერცხი; აშშ-ის და კანადის კარტოფილი; ვაზი, ვენახეული მცენარეები, კალმები, ფოთლები და მევენახეობის სხვა ნარჩენები; წაბლის ხეები; ალვის ხის ნერგები და კალმები; ბამბის თესლი; წიწვოვანი მცენარეები და მათი ქერქი; დასათესად უვარგისი, სასილოსე მარცვლეულის თესლი; ცოცხალი მცენარეები და მათი ნაწილები; ახალი ხილი; ასანთის დასამზადებელი ხის მასალა; წიგნები ფრანგულ ენაზე; ის საქონელი, რომელთაც აქვთ ყალბი დამამზადებელი საწარმოს მარკები; ნახატები მინაზე; ფოტოსურათები; მუსიკალური გრამფირფიტები; სოფლის მეურნეობის პროდუქტები; კონსერვები; ყურძენი და მისგან ნაწარმოები პროდუქტები; სპირტიანი სასმელები; მცენარეული საკვები ცხიმები; მარგარინი; მიცვალებულთა ნეშტის ფერფლის შემცველი ურნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნარკოტიკები - დაიშვება მხოლოდ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით, სპეციალური ნებართვით და სპეციალური შეფუთვით; ოქროს ნაწარმი, მონეტები, საბანკო ბილეთები - საფრანგეთის მთავრობის ნებართვით; სავაჭროდ განკუთვნილი იარაღი, სანადიროს ჩათვლით - შეტანაზე ლიცენზიით; ცელულოიდის ნაკეთობები, კინოფილმები ორმაგი შეფუთვით (თუნუქის და ხის ყუთებით); შრატები, ვაქცინები, ვირუსები, ტოქსინები და მსგავსი პროდუქტები - კომპეტენტური ორგანიზაციების ნებართვით; თაფლი, ცვილი და ფუტკარი - სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორგანოების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირთა მიერ გაცემული წარმომავლობისა და ავადმყოფობის სერტიფიკატით; მკვდარი თევზი - გამომგზავნი ქვეყნის მიერ გაცემული წარმომავლობის სერტიფიკატით, რომელსაც ამოწმებს ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოს წარმომადგენელი; გაყინული თევზი - თევზჭერის აკრძალვის პერიოდში, ფაბრიკულად შეფუთული და წარწერით “გაყინული თევზი”; მტკნარი წყლის თევზები, დამარილებული ან შებოლილი, ორაგულისა და მდინარის გველთევზას გარდა -  თევზჭერის აკრძალვის პერიოდში; კვების პროდუქტები - წარმომავლობის სერტიფიკატით; წაბლი და კარტოფილი (წარმომავლობით აშშ-დან და კანადიდან კარტოფილის  გარდა); ყვავილები, კოკრები, ფოთლები, ღეროები - ფიტოსანიტარული სერტიფიკატით; ფოთლოვანო თამბაქო, თუთუნი, სიგარები, სიგარეტები, საბურნუთე თამბაქო - მონაკოს სამთავროს ნებართვით; პერიოდული გამოცემები, პუბლიკაციები, სურათებიანი ან ნახატებიანი ალბომები, გრავიურები, კლიშეები, ლითოგრაფიები - კონტროლის გაცვლის შემდეგ; დესერტული ღვინოები, სპირტი და ლიქიორები, ნავთობის და ფიქალის ზეთები, გუდრონი და სუბსტატები - კომპეტენტური ორგანიზაციების ნებართვით; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები - სერტიფიკატით და გაიცემა სანიტარული შემოწმების შემდეგ; შალის ქსოვილები - გამომგზავნი ქვეყნის მიერ გაცემული წარმომავლობის სერტიფიკატით; ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობები - სპეციალური (დამამზადებლის) დამღით.