მექსიკა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მექსიკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და ამორალური ნივთები; გუტაპერჩის საწოვარები; მალფუჭებადი საკონდიტრო ნაწარმი, მცენარეები და ხილი;  ცხოველები; ჩალა და თივა; ახალი ხორცი; რძე და ნაღები; ძვლები; მატყლი; ტყავი; ცხენის ძუა; შალი; რქები; ჩლიქები; ბიოლოგიური პროდუქტები; ვეტერინარული დანიშნულების მიკრობები და ვირუსები; თივაში შეუფუთავი მოკლული ცხოველები; მწერები; ქვეწარმავლები; ასანთი; საზღვარგარეთული  ლატარიების სიები, ბილეთები, ცირკულარები და სხვა; ყველა ქვეყნის ფულადი ნიშნები და ვერცხლის მონეტები; ნარკოტიკები; იარაღი და საბრძოლო მასალები; საავტორო უფლებები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

სამედიცინო და კოსმეტიკური ნაწარმი - მექსიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ნებართვით; თუნუქის ყუთებში მოთავსებული ხორცის პროდუქტები 5 კგ-ზე მეტი წონით - მექსიკის სანიტარული ინსპექციის ნებართვით; ნაღები, კარაქი, ყველი, შედედებული და მშრალი რძე, თუ დამზადებულია პასტერიზებული  ან სტერილიზებული რძისაგან - ჰერმეტულად დახურული ლითონის ტარით; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (სტერილიზებული); სოკოვანების, მიკრობების და მწერების გამანადგურებლები - ორმაგ ტარაში შეფუთვით (ხის, ლითონის ყუთები), დაბეჭდილ მდგომარეობაში, წარწერით "მომწამვლელი შენაერთები" და მწარმოებელი დაწესებულების აღნიშვნით; სითხეები - თუ შიგნითა ტარა დამზადებულია შემწოვი მასალისაგან, მაშინ ორმაგი შეფუთვით; აბრეშუმის ჭია, წურბელა, ფუტკარი, პარაზიტები და მავნე მწერების გამანადგურებლები ოფიციალურ ორგანიზაციებს შორის გაცვლის წესით; ბამბის თესლი - შებოლვის შემდეგ ან წარმომავლობის ქვეყნის სანიტარული სამსახურების მოწმობით; ყავა, ბრინჯის თესლი და გაუფცქვნელი ბრინჯის მარცვლები, ციტრუსოვანი მცენარეები და მათი ნაწილები, კარტოფილი, ხილი და ნაყოფის მომცემი მცენარეები - სამეცნიერო დანიშნულებით, მექსიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ნებართვით; თესლი, ბალახეულობა, ბანანი, ციტრუსოვნები, შაქრის ლერწამი, სიმინდი და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, ცოცხალი მცენარეები - მექსიკის სანიტარული ინსპექციის ხელშეწყობით; ფილმები, ცელულოიდი - საგანგებოდ შეფუთული; შოკოლადი და  შოკოლადის ნაწარმი, ძვირფასი ლითონები და  მათი ნაკეთობები - გაიცემა ადრესატის მიერ საბაჟო მოსაკრებელის გადახდის შემდეგ; იარაღი - სამხედრო და საზღვაო უწყების სპეციალური ნებართვით; ლატარიისა და სხვა თამაშობების ბილეთები, რეკლამა და სხვა მასალები - მექსიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით.
 

 

2019 წლის 1 მარტიდან, იმ საფოსტო გზავნილებს, რომელტა ღირებულება აჭარბებს 50 აშშ დოლარს, საბაჟო რეგულაციების შესაბამისად დაეკისრებათ იმპორტის გადასახადი.