კატარი

შესატანად აკრძალული საგნები:
გზავნილებები, რომლებიც თავიანთი შეფუთვით საფრთხეს წარმოადგენს მომსახურე პერსონალისათვის, შეიძლება გასვარონ ან გააფუჭონ სხვა გზავნილებები ან საფოსტო მოწყობილობები; წერილობითი კორესპონდენცია, საფოსტო ამანათები და EMშ გზავნილები თხევადი შიგთავსით; უბრალო გზავნილებები მონეტების, საბანკო ბილეთების, ფულადი ნიშნების ან რაიმე ფასეულობების წარმომდგენზე, სამგზავრო ჩეკების, პლატინას, ვერცხლის, ძვირფასი ქვების, ძვირფასეულობის ან ყველა ფასიანი საგნების შიგთავსით; ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ცოცხალი ცხოველები, ფუტკრის, წურბელების, აბრეშუმის ჭიის, პარაზიტების და  მავნე მწერების გამანადგურებლების გარდა; ადვილად აალებადი ან ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები, უხამსი და ამორალური ხასიათის საგნები; გზავნილები, რომელთა შეფუთვა არ პასუხობს წესებს; მყრალი სუნის გამავრცელებელი საგნები; იარაღი ან იარაღის ნაწილები, საბრძოლო მასალები, ყველა სახის მაგარი სპირტიანი სასმელები, რადიოაქტიური ნივთიერებები.