კამბოჯა

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და უზნეო ხასიათის ნაწარმოებები; ფულის იმიტაცია; საქარინი და მისგან დამზადებული ნაწარმი, აბსენტი და მისგან დამზადებული ნაწარმი; არაკონტროლირებადი თერმომეტრები, კანაფი; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; სარწყულებლები (საწოვარები); კაუჩუკის ხეები (თესლი და ნაყოფი); ბამბა; სპირტი; ღვინო; ნაწარმი, მისი დამამზადებელი ქარხნის, ფაბრიკის ყალბი მარკებით; თევზის კონსერვები; ბოსტნეული; ყალბი თაფლი; მედიკამენტები; საბანკო ბილეთები, ქაღალდის ფული ან რომელიმე სახის ძვირფასი საგნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სამრეწველო გამოყენების ქიმიური ნაწარმი, ყველა სახის ძრავები და მანქანები, ინსტრუმენტები, სამედიცინო და ქირურგიული მოწყობილობები, ფარმაცეტული ნაწარმი, შავი და ყველა სახის ფერადი ლითონი, ლითონის მავთულები და კაბელები, საზეთი(საპოხი) ნივთიერებები - კამბოჯის ადმინისტრაციის განსაკუთრებული ნებართვით


შენიშვნა:
კამბოჯის სამეფოს საფოსტო ადმინისტრაცია კრძალავს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.