იორდანია

შესატანად აკრძალული საგნები:
ფალსიფიცირებული სასმელების დასამზადებელი ესენციები და ექსტრაქტები; ლატარიის ბილეთები და მათი სარეკლამო მოწყობილობები; პლატინის, ოქროს, ვერცხლის ნივთები და სხვა ძვირფასეულობა; უხამსი ხასიათის  ნივთები; ვენერიული დაავადებების მკურნალობის რეკლამა; იარაღი; ასანთი; საბანკო ბილეთები; საპარსი ფუნჯები; რადიოაქტიური ნივთერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
საპარსი ფუნჯები - იორდანიის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ნებართვით; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები - სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით - იორდანიის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ნებართვით; ფუტკარი და აბრეშუმის ჭია - მიმწოდებელი ქვეყნის მოწმობით, რომ ისინი შემოწმებულია და დაავადებულნი არ არიან; ღვინო, სასმელები, იარაღი, შეიარაღება - სპეციალური ნებართვით; ფეთქებადი ნივთიერებები და გვარჯილა - პოლიციისა და ციხეების დეპარტამენტის ნებართვით.