თურქმენეთი

შესატანად აკრძალული საგნები:

საკვები პროდუქტები, ნედლეული, და სხვა საქონელი:

  • თუ მათი შენახვის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილია დროის 70%-ზე ნაკლები (შენახვის ვადა აითვლება პროდუქტის დამზადების თარიღიდან); წარწერები და იარლიყები საკვები პროდუქტების შეფუთვაზე დამზადების თარიღის, შენახვის ვადის, ვარგისიანობის ვადის აღნიშვნით უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო აღიარებულ ქრონოლოგიურ სისტემას;
  • თუ საკვები პროდუქტები დამზადებულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენებით;
  • თუ პროდუქტებში და სასმელებში (მზა პროდუქციაში, პოლისტიროლის ან "ტეტრპაკ"-ის ტიპის შესაფუთ მასალაში) ეთილის სპირტის შემცველობა აღემატება 18%-ს.შენიშვნა:
თურქმენეთის საფოსტო ადმინისტრაცია კრძალავს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.